You are here

​Mis on kutsetunnistuse lisa?

Europassi kutsetunnistuse lisa on kutsetunnistuse ja/või koolitustõendi kirjeldus, mis selgitab kõnealuse kutse sisu konkreetses riigis. Europassi kutsetunnistuse lisa sisaldab kutseoskuste ja kutsetegevuse lühikirjeldust, mis annab ülevaate kutsealal omandatud teadmistest, oskustest, hoiakutest ja vastutuse astmest. Samuti on kutsetunnistuse lisas täiendav teave kutsetunnistuse saamise viiside, väljastaja ning taseme kohta. Kutsetunnistuse lisa ei asenda kutsetunnistuse originaaldokumenti, kuid omandatud kvalifikatsiooni selgitamisega aitab see pädevatel asutustel kutsetunnistust tunnustada.Europassi kutsetunnistuse lisas esitatakse kutsetunnistuse sisu üleeuroopalises standardvormis, mistõttu sobib see hästi välismaal töökoha taotlemiseks.

Ei leidnud mida otsisid?

Otsinguvälja abil leiad vastused 95% küsimustest.