You are here

Milleks on kaaskiri vajalik?

Saata CV välja ilma kaaskirjata on nagu kohtuta potentsiaalse tööandjaga ilma ennast tutvustamata.

Kaaskiri peab lugejat veenama sinu CV-d sadade seast välja valima.

Ei leidnud mida otsisid?

Otsinguvälja abil leiad vastused 95% küsimustest.