You are here

​Kas ma saan taotleda Europassi õpirände tunnistust välismaal au pair'ina või keelekursustel viibitud aja kohta?

Jah.

Europassi õpirände tunnistusele pannakse kirja mõnes teises Euroopa riigis omandatud teadmised ja oskused. Europassi õpirände tunnistust taotlevad tavaliselt koolid, kutsekoolid, kutsehariduskeskused, teadusasutuste rahvusvahelised osakonnad, ettevõtete personaliosakonnad ja ülikoolid.Oluline on täita Europassi otsuses sätestatud järgmised kvaliteedinõuded välismaal viibitud aja kohta:

  • lähetava ja vastuvõtva organisatsiooni vaheline kirjalik leping õppeperioodi sisu, eesmärkide ja kestuse kohta;
  • osalejate nõuetekohane keeleoskus;
  • juhendaja välisriigis, kes osalejat toetab ning tegutseb kontaktisikuna;
  • mõlemad osalevad riigid peavad olema Euroopa Liidu või EFTA/EMP liikmesriigid.

Ei leidnud mida otsisid?

Otsinguvälja abil leiad vastused 95% küsimustest.