You are here

​Mis riikides võivad õppeperioodid toimuda

Europassi õpirände tunnistust saab taotleda kõikides ELi riikides, EMP riikides (Norra, Island ja Liechtenstein) ning Türgis, Horvaatias ja Šveitsis viibimise ajaks.

Praegu saab Europassi õpirände tunnistust taotleda järgmiste riikide jaoks:Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik.

Ei leidnud mida otsisid?

Otsinguvälja abil leiad vastused 95% küsimustest.