You are here

Which Europass documents do I need?

Europass koosneb viiest dokumendist, mis võimaldavad sulselgesti kirjeldada oma oskusi ja kvalifikatsioone ning teha need Euroopas üheselt mõistetavaks:

Kaks dokumenti, mida sa saad ise koostada:

  • Europassi CV aitab teil tõhusalt ja selgelt kirjeldada oma oskusi ja kvalifikatsioone; Saate koostada oma Europassi CV veebis, järgides selgitusi või laadides alla vormi, näidised ja juhised.
  • Κeelepass on oma keeleoskuse ja kvalifikatsioonide hindamise vahend; Saate koostada oma Europassi keelepassi veebis, järgides õpetust või laadides alla vormi, näidised ja juhised.

Kolm dokumenti, mida väljastavad vastavad pädevad asutused:

  • Õpirände tunnistus, millele kantakse mõnes teises Euroopa riigis omandatud teadmised ja oskused.
  • Κutsetunnistuse lisa, milles kirjeldatakse kutsetunnistuse omanike teadmisi ja oskusi. See täiendab ametliku kutsetunnistuse teavet, tehes selle eriti välismaal hõlpsamini mõistetavaks.
  • Diplomilisa, milles kirjeldatakse kõrgkooli lõpetanu teadmisi ja oskusi. See täiendab ametliku kraadikirjelduse teavet, tehes selle eriti välismaal hõlpsamini mõistetavaks.

Ei leidnud mida otsisid?

Otsinguvälja abil leiad vastused 95% küsimustest.