You are here

Tietoja Europassista

Mikä on Europassi?

Europassi sisältää viisi asiakirjaa, jotka auttavat sinua:

- Kaksi kaikkien saatavilla olevaa asiakirjaa, jotka jokainen täyttää itse:

  • Ansioluettelossa voit esittää osaamisesi tehokkaasti ja selkeästi. Voit tehdä Europass-ansioluettelon verkossa Europassin omalla verkkotyökalullatai voit ladata itsellesi tyhjän Europass-ansioluettelomallin, esimerkit ja ohjeet ja käyttää niitä omalla tietokoneellasi.
  • Kielipassilla voit itse arvioida kielitaitoasi ja kirjata siihen kieliopintosi. Voit luoda Kielipassin verkossa Europassin omalla verkkotyökalulla tai voit ladata tyhjän Europass-kielipassimallin, esimerkit ja ohjeet ja käyttää niitä omalla tietokoneellasi.

- Kolme koulutusviranomaisten myöntämää asiakirjaa:

  • Europass-liikkuvuustodistus on asiakirja, johon merkitään toisessa Euroopan valtiossa hankitut tiedot ja taidot.
  • Ammatillisen tutkintotodistuksen liitteessä (Europass Certificate Supplement) esitetään lisätietoja suoritamastasi koulutuksesta: opintojen sisällöstä ja niiden tuottamasta ammattitaidosta. Tämä auttaa myös ulkomaista työnantajaa arvioimaan ammattipätevyyttäsi.
  • Korkeakoulututkintotodistuksen liite (Europass Diploma Supplement) sisältää lisätietoja suorittamastasi tutkinnosta, sen myöntäneestä oppilaitoksesta sekä koulutusjärjestelmästä siinä maassa, jossa tutkintotodistus on myönnetty.

- Kansallisista Europass-keskuksista muodostuva verkosto - ensimmäinen yhteyspiste kaikille Europassin käytöstä tai sitä koskevista tiedoista kiinnostuneille.

Tavoitteet

  • Europassin tavoitteena on auttaa ihmisiä tekemään tietonsa ja taitonsa tunnetuksi, jotta he löytäisivät työ- tai koulutuspaikan.
  • Europassilla pyritään antamaan työnantajille enemmän tietoa työnhakijoiden osaamisesta.
  • Europassin tavoitteena on antaa oppilaitoksille ja koulutuksenjärjestäjille työkaluja opintojen ja osaamisen kuvaamiseen, sekä tukea aiemmin opitun tunnistamista.