You are here

Tietoja Europassista

Mikä on Europassi?

Europassi sisältää viisi asiakirjaa, jotka auttavat sinua:

Kaksi kaikkien saatavilla olevaa asiakirjaa:
  • Ansioluettelossa voit esittää osaamisesi tehokkaasti ja selkeästi. Voit tehdä ansioluettelon verkossa Europassin omalla verkkotyökalullatai voit ladata itsellesi tyhjän ansioluettelomallin, esimerkit ja ohjeet ja käyttää niitä omalla tietokoneellasi.
  • Kielipassilla voit itse arvioida kielitaitoasi ja kirjata siihen kieliopintosi. Voit luoda Kielipassin verkossa Europassin omalla verkkotyökalulla tai voit ladata tyhjän kielipassimallin, esimerkit ja ohjeet ja käyttää niitä omalla tietokoneellasi.
Kolme koulutusviranomaisten myöntämää asiakirjaa:
  • Europass-liikkuvuustodistus on asiakirja, johon merkitään toisessa Euroopan valtiossa hankitut tiedot ja taidot.
  • Ammatillisen tutkintotodistuksen liitteessä (Certificate Supplement) esitetään lisätietoja suoritamastasi koulutuksesta: opintojen sisällöstä ja niiden tuottamasta ammattitaidosta. Tämä auttaa myös ulkomaista työnantajaa arvioimaan ammattipätevyyttäsi.
  • Korkeakoulututkintotodistuksen liite (Diploma Supplement) sisältää lisätietoja suorittamastasi tutkinnosta, sen myöntäneestä oppilaitoksesta sekä koulutusjärjestelmästä siinä maassa, jossa tutkintotodistus on myönnetty.
Kansallisista Europass-keskuksista muodostuva verkosto

Tavoitteet

  • Europassin tavoitteena on auttaa ihmisiä tekemään tietonsa ja taitonsa tunnetuksi, jotta he löytäisivät työ- tai koulutuspaikan.
  • Europassilla pyritään antamaan työnantajille enemmän tietoa työnhakijoiden osaamisesta.
  • Europassin tavoitteena on antaa oppilaitoksille ja koulutuksenjärjestäjille työkaluja opintojen ja osaamisen kuvaamiseen, sekä tukea aiemmin opitun tunnistamista.