You are here

Ammatillisten tutkintojen kansalliset keskukset

Jokaisessa valtiossa (Euroopan unioissa, Euroopan talousalueella ja pian myös ehdokasvaltioissa) tietoa ammatillisista tutkinnoista antavat ammatillisten tutkintojen kansalliset keskukset. Kaikki kansalliset keskukset ovat osa verkostoa.

Keskusten pääasialliset tehtävät ovat:

  • toimia ensimmäisenä yhteyspisteenä kansallisia tutkintoja, todistuksia ja todistusten liitteitä koskevissa kysymyksissä;
  • tarjota asianmukaista tietoa tai toimia yhteyspisteenä niihin kansallisiin elimiin, joista tietoa on saatavilla;
  • toimia Euroopan ammatillisten tutkintojen kansallisten keskusten verkoston kansallisina yhteyspisteinä.