You are here

Tilastotiede

Kaikki Europassin sähköisen palvelun tietojenkäsittely täyttää yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18. joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 kaikki edellytykset.

Lähde: Cedefop

North Macedonia