You are here

Povijest Europassa

​Europska komisija i Cedefop su 1998. ustanovili Europski forum za transparentnost strukovnih kvalifikacija kako bi povezali socijalne partnere s predstavnicima nacionalnih obrazovnih vlasti te ih okupili oko pitanja transparentnosti.

Zadaci foruma su bili:

  • ukloniti prepreke mobilnost zbog nedostatka transparentnosti strukovnih kvalifikacija,
  • potaknuti dijalog o postojećim inicijativama, instrumentima i institucijama,
  • poticati provedbu postojećih rješenja obrazovne politike,
  • razmatrati nove inicijative.

Rad foruma je rezultirao osmišljavanjem i razvijanjem:

  • dva dokumenta (Europass životopisa i Prilog svjedodžbi),
  • mreže nacionalnih informacijskih centara za strukovne kvalifikacije (NIC).

Europass uključuje i tri druga dokumenta koja su razvijena na europskoj razini krajem devedesetih godina.

  • Dopunska isprava o studiju su zajednički stvorili Europska komisija, Vijeće Europe i Unesco, kako bi ih koristile institucije visokoškolskog obrazovanja diljem i izvan Europekao dodatak kvalifikacijama koje dodjeljuju. Upotrebu Dodatka preporučuje, između ostalih, Bolonjska deklaracija iz 1999. te Preporuka Vijeća Europskog parlamenta iz 2001. o mobilnost unutar Zajednice za studente, osobe koje pohađaju osposobljavanje, volontere, učitelje i nastavnike (OJ L 215 od 9.8.2001.); Dopunska isprava o studiju se sve više koristi u institucijama za visokoškolsko obrazovanje, a europske zemlje su se dogovorile o njegovoj širokoj upotrebi (vidi Berlinski komunike ministara). Format i uporaba Dodatka svjedodžbi povezana je s Europskim sustavom prijenosa kreditnih bodova.
  • Europass jezična putovnica dostupna na ovoj web-stranici dio je Europskog jezičnog portfolia, što ga je osmislilo Vijeće Europe, a u kojem građani mogu bilježiti svoje jezične vještine na osnovi Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike.
  • Dokument Europass mobilnost, dostupan na ovoj web-stranici, zamjenjuje dokument Europass Training koji je ustanovljen Odlukom 1999/51/EC Vijeća, a postao je dostupan 2000. godine. Europass Training je bio dokument u kojem je bilo zabilježeno radno iskustvo u inozemstvu, kao dio inicijative o obrazovanju ili osposobljavanju. U razdoblju od 2000. do 2004. izdano je više od 100 000 dokumenata. Europass mobilnost ima širi raspon jer bilježi i iskustva različita od radnih, primjerice, akademska razdoblja u inozemstvu.

Godine 2002., Europski forum o transparentnosti strukovnih kvalifikacija zamijenjen je tehničkom radnom skupinom, čiji je mandat – slijedom zahtjeva Kopenhaške deklaracije bio sljedeći:"Povećavanje transparentnosti u obrazovanju i osposobljavanju kroz provedbu i racionalizaciju informacijskih alata i mreža, uključujući integriranje postojeći instrumenata poput Europskog životopisa, Prilog svjedodžbi i Dopunska isprava o studiju, Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike i Europassa u jedinstveni okvir."

Da bi se uhvatili u koštac s tim ambicioznim zadatkom, radna skupina je osmislila i razvila model za taj jedinstveni okvir i prototip web-stranice.

Godine 2003., Europska komisija je nakon opsežnih konzultacija s nacionalnim administracijama i socijalnim partnerima, pripremila prijedlog za Odluku Europskog parlamenta i Vijeća o jedinstvenom okviru za transparentnost kvalifikacija i kompetencija (Europass), koji su prihvatili Europski parlament i Vijeće u prosincu 2004.Ova odluka, između ostaloga, predviđa postavljanje ove web-stranice.

Kliknite ovdje da biste pročitali tekst Odluke o Europassu.

April 2018: Adoption of the revised Europass framework

EU Member States adopted the Commission's proposal to revise the Europass framework. The revision, which aims at simplifying and modernising the Europass CV and other skills tools for the digital age, will enable people across the EU to make their skills and qualifications more visible, and will help policy makers to anticipate labour market needs and trends.