You are here

Povijest Europassa

​Europska komisija i Cedefop su 1998. ustanovili Europski forum za transparentnost strukovnih kvalifikacija kako bi povezali socijalne partnere s predstavnicima nacionalnih obrazovnih vlasti te ih okupili oko pitanja transparentnosti.

Zadaci foruma su bili:

  • ukloniti prepreke mobilnost zbog nedostatka transparentnosti strukovnih kvalifikacija,
  • potaknuti dijalog o postojećim inicijativama, instrumentima i institucijama,
  • poticati provedbu postojećih rješenja obrazovne politike,
  • razmatrati nove inicijative.

Rad foruma je rezultirao osmišljavanjem i razvijanjem:

  • dva dokumenta (Europass životopisa i Prilog svjedodžbi),
  • mreže nacionalnih informacijskih centara za strukovne kvalifikacije (NIC).

Europass uključuje i tri druga dokumenta koja su razvijena na europskoj razini krajem devedesetih godina.

  • Dopunska isprava o studiju su zajednički stvorili Europska komisija, Vijeće Europe i Unesco, kako bi ih koristile institucije visokoškolskog obrazovanja diljem i izvan Europekao dodatak kvalifikacijama koje dodjeljuju. Upotrebu Dodatka preporučuje, između ostalih, Bolonjska deklaracija iz 1999. te Preporuka Vijeća Europskog parlamenta iz 2001. o mobilnost unutar Zajednice za studente, osobe koje pohađaju osposobljavanje, volontere, učitelje i nastavnike (OJ L 215 od 9.8.2001.); Dopunska isprava o studiju se sve više koristi u institucijama za visokoškolsko obrazovanje, a europske zemlje su se dogovorile o njegovoj širokoj upotrebi (vidi Berlinski komunike ministara). Format i uporaba Dodatka svjedodžbi povezana je s Europskim sustavom prijenosa kreditnih bodova.
  • Europass jezična putovnica dostupna na ovoj web-stranici dio je Europskog jezičnog portfolia, što ga je osmislilo Vijeće Europe, a u kojem građani mogu bilježiti svoje jezične vještine na osnovi Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike.
  • Dokument Europass mobilnost, dostupan na ovoj web-stranici, zamjenjuje dokument Europass Training koji je ustanovljen Odlukom 1999/51/EC Vijeća, a postao je dostupan 2000. godine. Europass Training je bio dokument u kojem je bilo zabilježeno radno iskustvo u inozemstvu, kao dio inicijative o obrazovanju ili osposobljavanju. U razdoblju od 2000. do 2004. izdano je više od 100 000 dokumenata. Europass mobilnost ima širi raspon jer bilježi i iskustva različita od radnih, primjerice, akademska razdoblja u inozemstvu.

Godine 2002., Europski forum o transparentnosti strukovnih kvalifikacija zamijenjen je tehničkom radnom skupinom, čiji je mandat – slijedom zahtjeva Kopenhaške deklaracije bio sljedeći:"Povećavanje transparentnosti u obrazovanju i osposobljavanju kroz provedbu i racionalizaciju informacijskih alata i mreža, uključujući integriranje postojeći instrumenata poput Europskog životopisa, Prilog svjedodžbi i Dopunska isprava o studiju, Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike i Europassa u jedinstveni okvir."

Da bi se uhvatili u koštac s tim ambicioznim zadatkom, radna skupina je osmislila i razvila model za taj jedinstveni okvir i prototip web-stranice.

Godine 2003., Europska komisija je nakon opsežnih konzultacija s nacionalnim administracijama i socijalnim partnerima, pripremila prijedlog za Odluku Europskog parlamenta i Vijeća o jedinstvenom okviru za transparentnost kvalifikacija i kompetencija (Europass), koji su prihvatili Europski parlament i Vijeće u prosincu 2004.Ova odluka, između ostaloga, predviđa postavljanje ove web-stranice.

Kliknite ovdje da biste pročitali tekst Odluke o Europassu.