You are here

Europska mapa vještina

O čemu se radi?

Elektronički portfelj koji pruža cjeloviti uvid u vaše vještine i kvalifikacije.

Čemu je namijenjen?

Europska mapa vještina pomaže vam zabilježiti vještine i kvalifikacije radi

  • pronalaženja posla ili usavršavanja;
  • vrednovanja i potvrde vaših vještina.

Kako se koristi?

Izradite svoju Europsku mapu vještina na stranicama

Mrežno uređivanje Europassa omogućuje vam

  • izradu Europske mape vještina kako biste objedinili dokumente poput jezične putovnice, priloga svjedodžbi, preslike diploma ili potvrda, potvrda o zapošljavanju i slično;
  • priložili svoju Europsku mapu vještina Europass životopisu.

Ažurirajte svoju Europsku mapu vještina na stranicama

Ako već imate Europsku mapu vještina, možete je učitati radi ažuriranja. To će vam omogućiti

  • brisanje ili dodavanje dokumenata u Europsku mapu vještina;
  • izradu Europass životopisa kojemu možete priložiti svoju mapu vještina.