You are here

Glosar akcijskih glagola

Ovaj glosar predlaže harmoniziranu višejezičnu terminologiju kako bi se olakšali izrada i prevođenje priloga svjedodžbama. Projekti provedeni u nekoliko zemalja članica pokazuju da je moguće opisati glavne kompetencije povezane sa specifičnim profilima poslova uz korištenje ograničenog skupa akcijskih glagola, bez obzira na sektor ili razinu.

Glosar je podijeljen u sedam dijelova koji odgovaraju glavnim područjima kompetencija:

 • upravljanje informacijama;
 • savjetovanje/podrška;
 • proizvodnja (dobra i usluge);
 • upravljanje;
 • upravljanje ljudskim potencijalima i osposobljavanje;
 • marketing i računovodstvo;
 • istraživanje i razvoj.

Učitajte (Excel)

 • prilagoditi

  Definicija: 

  lagano izmijeniti, posebice da bi se postigla točnost, preciznost

  Examples of use: 
  postupak, stroj, sustav proizvodnje, opremu/instalaciju, proizvodni proces, alat
 • savjetovati

  Definicija: 

  ponuditi savjet osobi ili osobama

  Examples of use: 
  upravu, osoblje
 • alocirati

  Definicija: 

  dodijeliti (nešto nekome)

  Examples of use: 
  resurse, sredstva
 • analizirati

  Definicija: 

  provesti matematičku, kemijsku, gramatičku analizu

  Examples of use: 
  komponentu, krv
 • analizati

  Definicija: 

  ispitati potanko kako bi se otkrilo značenje, glavna obilježja itd.

  Examples of use: 
  informacije, podatke
 • anticipate

  Definicija: 

  to foresee and act in advance of

  Examples of use: 
  work, movements
 • anticipirati/predvidjeti

  Definicija: 

  predvidjeti i djelovati unaprijed

  Examples of use: 
  rad, kretanja
 • primijeniti

  Definicija: 

  staviti u praktičnu upotrebu

  Examples of use: 
  principe, pravila, standarde (higijene, sigurnosti)
 • primijeniti marketinške tehnike

  Definicija: 

  koristiti tehnike promicanja prodaje

  Examples of use: 
  na tržištu
 • sklopiti

  Definicija: 

  spojiti (dijelove nečega, npr. stroja, postrojenja, itd.)

  Examples of use: 
  skele, opremu, elemente strukture
 • ocjenjivati/vrednovati/evaluirati

  Definicija: 

  procijeniti vrijednost, izvedbu nečega;evaluirati

  Examples of use: 
  osoblje, akciju osposobljavanja
 • ocjenjivati / vrednovati

  Definicija: 

  ocijeniti vrijednost, važnost, kvalitetu nečega

  Examples of use: 
  potrebe, poteškoće, rizike, kompetencije
 • asistirati

  Definicija: 

  pomoći ili podržati osobu, upravu

  Examples of use: 
  management
 • uzgojiti

  Definicija: 

  vršiti uzgoj/proizvoditi i održavati nove ili oplemenjene vrste (domaćih životinja ili bilja)

  Examples of use: 
  životinje
 • izraditi troškovnik/proračun

  Definicija: 

  procijeniti trošak (proizvoda, usluge itd.)

  Examples of use: 
  investicije
 • graditi

  Definicija: 

  sačiniti, konstruirati ili oblikovati spajanjem dijelova ili materijala

  Examples of use: 
  zid, strukturu
 • kupovati

  Definicija: 

  stjecati plaćanjem (neko dobro, pravo)

  Examples of use: 
  robe, usluge
 • računati

  Definicija: 

  riješiti (jedan ili više problema) matematičlim postupkom

  Examples of use: 
  vrijednost
 • kalibrirati

  Definicija: 

  odrediti točnost (mjernog instrumenta itd.)

  Examples of use: 
  stroj, alat
 • propagirati/agitirati

  Definicija: 

  pridobivati glasove ili narudžbe za proizvod

  Examples of use: 
  na tržištu, kod kupaca/klijenata
 • provesti / izvesti

  Definicija: 

  dovesti do izvršenja

  Examples of use: 
  provjeru, kontrolu kvalitete, anketu, zadatak, rad, održavanje, intervju, medicinski pregled ili postupak, popravak, žetvu, operaciju/manevar, planiranje, mjerenje, transakciju, prilagođavanje, dostavu, puštanje u pogon, transport, dijagnosticiranje, ocjenjivanje, check-in, medicinsku analizu, tehnički pregled, sklapanje
 • provjeriti

  Definicija: 

  ispitati, istražiti (činjenice, proizvod itd.) preciznost, kvalitetu ili napredovanje

  Examples of use: 
  usklađenost, kvalitetu, opremu, radni poredak
 • čistiti / prati

  Definicija: 

  provesti postupak čišćenja od prljavštine

  Examples of use: 
  dijelove, prostorije
 • surađivati (na)

  Definicija: 

  raditi s nekim na zajedničkom projektu

  Examples of use: 
  projektu, provjeri, upravljanju, procjeni osoblja, održavanju opreme, definiranju strategije, logistici, akciji prevencije, istraživanju
 • sakupiti / prikupiti

  Definicija: 

  sabrati na jedno mjesto

  Examples of use: 
  informacije, podatke
 • usporediti

  Definicija: 

  ispitati kako bi se uočile sličnosti ili razlike

  Examples of use: 
  podatke, informacije, razultate
 • kompilirati

  Definicija: 

  sačiniti ili sastaviti od drugih materijala ili izvora

  Examples of use: 
  listu, katalog, popis
 • zaključiti

  Definicija: 

  dovesti dogovorom do kraja, riješiti

  Examples of use: 
  ugovor, prodaju
 • konfigururati / podesiti

  Definicija: 

  pdesiti na određeni način

  Examples of use: 
  opremu, računalo, radni prostor
 • kontaktirati

  Definicija: 

  ostvariti kontakt s nekim

  Examples of use: 
  dobavljača, kupca
 • kontrolirati

  Definicija: 

  upravljati ili baratati (strojem)

  Examples of use: 
  stroj
 • koordinirati

  Definicija: 

  organizirati ili integrirati (različite elemente) kako bi usklađeno djelovali

  Examples of use: 
  ljude, rad, intervencije, proizvodne procese, provedbu
 • kreirati

  Definicija: 

  stvoriti ili stvarati

  Examples of use: 
  bazu podataka, informaciju
 • kultivirati

  Definicija: 

  posaditi, uzgajati, unaprijediti (biljke) radom i vještinama

  Examples of use: 
  biljke, žitarice
 • sjeći

  Definicija: 

  sjeći na dijelove

  Examples of use: 
  sirovinu, drveće
 • baviti se

  Definicija: 

  uzeti u postupak, rješavati

  Examples of use: 
  predmet, žalbu
 • odlučivati

  Definicija: 

  odrediti što treba činiti; donijeti odluku

  Examples of use: 
  o politici, o alokaciji resursa
 • definirati

  Definicija: 

  precizno utvrditi značenje

  Examples of use: 
  pojmove, izraze
 • delegirati

  Definicija: 

  prenijeti (dužnosti, odgovornosti, vlast itd) na nekoga drugoga kao posrednika ili predstavnika

  Examples of use: 
  zadatke
 • dostaviti

  Definicija: 

  dovesti (robu) na odredište (ono što je naručeno, plaćeno)

  Examples of use: 
  proizvode, robu
 • demonstrirati

  Definicija: 

  pokazati, objasniti, održati demonstraciju (rada nekog stroja)

  Examples of use: 
  proizvod
 • opisati

  Definicija: 

  pružiti prikaz riječima

  Examples of use: 
  proizvod
 • osmisliti, koncipirati

  Definicija: 

  izraditi strukturu ili oblik (nečega), na način da se izradi skica, uzorak ili nacrt

  Examples of use: 
  akciju osposobljavanja
 • dizajnirati

  Definicija: 

  izradit prikaz, strukturu ili oblik (nečega)

  Examples of use: 
  strategiju, alat, stroj, postupak
 • detektirati

  Definicija: 

  otkriti postojanje ili prisutnost

  Examples of use: 
  nedostatak, grešku, bolest
 • razviti

  Definicija: 

  razraditi ili izvesti do u detalje

  Examples of use: 
  metodu, proces
 • dijagnosticirati

  Definicija: 

  otkriti postojanje ili prisutnost

  Examples of use: 
  bolest, kvar
 • usmjeriti

  Definicija: 

  nekome reći ili pokazati smjer

  Examples of use: 
  kupce, posjetitelje
 • demontirati

  Definicija: 

  rastaviti

  Examples of use: 
  stroj, postrojenje
 • diseminirati

  Definicija: 

  raširiti u javnosti, proširiti ili razaslati

  Examples of use: 
  informacije, mailove
 • sastaviti (ugovor)

  Definicija: 

  formulirati i napisati u odgovarajućem obliku

  Examples of use: 
  ugovor o radu
 • nacrtati

  Definicija: 

  predstaviti ili skicirati crtežom

  Examples of use: 
  nacrt
 • sastaviti

  Definicija: 

  1) formulirati ili napisati u odgovarajućem obliku
  2)pripremiti nacrt (pravnog dokumenta)

  Examples of use: 
  1) izvješće, dokument, specifikaciju, ugovor, ponudu2) ugovor, sporazum
 • eliminirati

  Definicija: 

  ukloniti ili maknuti

  Examples of use: 
  proizvode s greškom, onečišćenje
 • ispitati

  Definicija: 

  pregledati , pažljivo istražiti

  Examples of use: 
  dokument, prijedlog
 • razmijeniti

  Definicija: 

  pružiti li primiti

  Examples of use: 
  informacije, ideje, gledišta
 • proširiti

  Definicija: 

  učiniti ili postati većim po obujmu, dosegu, veličini; povećati

  Examples of use: 
  kapacitet, odjel
 • eksperimentirati

  Definicija: 

  izvesti pokus ili pokuse namijenjene procjeni (nečega)

  Examples of use: 
  strojem, prototipom, metodom
 • objasniti

  Definicija: 

  učiniti nešto razumljivim, posebice pružajući jasan i detaljan prikaz relevantne strukture, radnje, pratećih okolnosti, itd.

  Examples of use: 
  dokument, temu, prijedlog
 • ekstrahirati

  Definicija: 

  izvesti (informaciju) iz nekog izvora ili situacije

  Examples of use: 
  informaciju iz nekog izvora ili situacije
 • pronaći zamjenu za

  Definicija: 

  zamijeniti osobu nekom drugom osobom

  Examples of use: 
  osoblje
 • odrediti/fiksirati

  Definicija: 

  konačno odlučiti

  Examples of use: 
  cijenu (proizvoda/usluge)
 • pratiti

  Definicija: 

  1) promatrati pažljivo ili trajno 2) djelovati u skladu s

  Examples of use: 
  1) ciklus proizvodnje, radove 2) uputstvima
 • pratiti

  Definicija: 

  pažljivo promatrati neku akciju tijekom odvijanja, posebice zbog povećanja učinka

  Examples of use: 
  marketing proizvoda, lansiranje proizvoda
 • identificirati

  Definicija: 

  utvrditi ili prepoznati nekoga ili nešto na način pripadanja određenoj vrsti

  Examples of use: 
  potrebe za ljudskim potencijalima, potrebe za osposobljavanjem
 • priopćiti

  Definicija: 

  prenijeti (informaciju)

  Examples of use: 
  informaciju
 • implementirati

  Definicija: 

  izvoditi, provoditi u djelo

  Examples of use: 
  načela, pravila, standarde (higijene, sigurnost)
 • unaprijediti

  Definicija: 

  poboljšati kvalitetu

  Examples of use: 
  postupak, stroj, sustav proizvodnje, opremu kroz instalaciju, proces proizvodnje, alat
 • intervenirati (u)

  Definicija: 

  preuzeti ključnu ili dominantnu ulogu kako bi se modificirali ili determinirali događaji ili njihovi ishodi

  Examples of use: 
  problemu, pitanju, tehničkoj pripremi, konfliktu
 • fakturirati

  Definicija: 

  poslati kupcu račun

  Examples of use: 
  proizvod, uslugu
 • ukrcati

  Definicija: 

  smjestiti ili primiti (teret, robe itd.) na (brod, kamion itd.)

  Examples of use: 
  tovar
 • održavati

  Definicija: 

  držati u odgovarajućem ili dobrom stanju

  Examples of use: 
  instalacije, postrojenje
 • upravljati

  Definicija: 

  rukovoditi, voditi (poduzeće, poslove, poslovanje) u svojstvu učitelja ili šefa

  Examples of use: 
  timom
 • upravljati

  Definicija: 

  rukovoditi, odrediti, zahtijevati,

  Examples of use: 
  smanjenjem osoblja, provođenjem zakonskih odredbi, osposobljavanjem
 • proizvoditi

  Definicija: 

  izrađivati (proizvod) iz sirovine

  Examples of use: 
  odjeću, proizvode, sastavne dijelove
 • komercijalizirati

  Definicija: 

  ponuditi ili proizvesti za prodaju

  Examples of use: 
  proizvod
 • ovladati

  Definicija: 

  postati stručnjak

  Examples of use: 
  jezikom, tehnikom, principima
 • ovladati

  Definicija: 

  postati stručnjak

  Examples of use: 
  radnim procesom, tehnikom, stranim jezikom, softverom
 • mjeriti

  Definicija: 

  odrediti veličinu, količinu itd. mjerenjem

  Examples of use: 
  sastojke, parametre, učinak, nedostatke, količinu/kvalitetu, proizvod/usluge
 • dozirati

  Definicija: 

  odrediti razmjerno odgovarajuću količinu sastojaka (mješavine, lijeka)

  Examples of use: 
  sastojke
 • modificirati

  Definicija: 

  promijeniti strukturu, karakter, namjenu itd.

  Examples of use: 
  instalaciju, strukturu
 • nadzirati

  Definicija: 

  promatrati ili bilježiti (aktivnost ili izvedbu) nekog stroja ili naprave

  Examples of use: 
  stroj, alat
 • pregovarati

  Definicija: 

  raditi ili razgovarati (s drugima) kako bi se postigao dogovor

  Examples of use: 
  rješenja, o rokovima
 • pregovarati

  Definicija: 

  raditi ili razgovarati (s drugima) da bi se nešto postiglo (transakcija, sporazum)

  Examples of use: 
  uvjete prodaje/kupnje, uvjete ugovora (narudžbe, količine, termine isporuke)
 • optimizirati

  Definicija: 

  iskoristiti punu prednost

  Examples of use: 
  postupka, stroja, proizvodnog sustava, opreme/instalacije, proizvodnog procesa, alata
 • naručiti

  Definicija: 

  zahtijevati da se (nešto dostavi ili učini, npr. povrat uplate

  Examples of use: 
  rad, rezervni dio
 • organizirati

  Definicija: 

  oblikovati (dijelove ili elemente nečega)u cjelovitu strukturu

  Examples of use: 
  posao, aktivnost, gradilište
 • organizirati

  Definicija: 

  oblikovati (dijelove ili elemente nečega)u cjelovitu strukturu

  Examples of use: 
  osposobljavanje osoblja
 • ambalažirati/pakirati

  Definicija: 

  umotati ili staviti u paket

  Examples of use: 
  proizvode
 • sudjelovati

  Definicija: 

  uzeti udjel (u)

  Examples of use: 
  akciji, projektu, intervenciji
 • pilotirati

  Definicija: 

  kontrolirati tijek nečega/voditi (ljude)

  Examples of use: 
  akcije, opremnu, vozilo
 • planirati

  Definicija: 

  sačiniti plan za nešto

  Examples of use: 
  rad akciju, fazu proizvodnje, proizvodnju
 • planirati

  Definicija: 

  izraditi plan

  Examples of use: 
  za osposobljavanje osoblja
 • pripremiti

  Definicija: 

  unaprijed prilagoditi za određenu svrhu ili upotrebu, događanje itd.

  Examples of use: 
  akciju, intervenciju, dokument
 • pripremiti

  Definicija: 

  učiniti unaprijed spremnim za određenu svrhu ili neku svrhu, događanje itd.

  Examples of use: 
  proizvodnju, jelo, opremu, alat, teren, površinu, naredbu, radni prostor
 • prevenirati

  Definicija: 

  spriječiti da se nešto dogodi, posebice poduzimajući mjere predostrožnosti

  Examples of use: 
  nesretni slučaj, sukobe, probleme, prepirke, komplikacije
 • procesirati

  Definicija: 

  tretirati ili pripremiti posebnom metodom, posebice tretirati (hranu) kako bi se sačuvala

  Examples of use: 
  sirovine, hranu
 • programirati

  Definicija: 

  urediti podatke u prikladan oblik kako bi se mogli procesirati pomoću računala

  Examples of use: 
  zadatak, stroj
 • promicati/promovirati

  Definicija: 

  poticati prodaju (proizvoda) oglašavanjem ili osiguravanjem financijske podrške

  Examples of use: 
  tehniku, proizvod
 • izložiti

  Definicija: 

  pokazati ili učiniti vidljivim

  Examples of use: 
  proizvode
 • podizanje svijesti (osoblja, javnosti)

  Definicija: 

  povećavati svjesnost o nečemu, izazvati reagiranje na nešto

  Examples of use: 
  o pravilima, ciljevima, kvaliteti, sigurnosti
 • primiti, prihvatiti

  Definicija: 

  prihvatiti dostavu ili prijenos (pisma, telefonskog poziva)

  Examples of use: 
  pošiljku, teret
 • regrutirati

  Definicija: 

  angažirati, upisati

  Examples of use: 
  osoblje
 • popraviti/ispraviti

  Definicija: 

  kvar, grešku

  Examples of use: 
  postupak, stroj, sustav proizvodnje, opremu/instalaciju, proces proizvodnje, alat,
 • renovirati/restaurirati

  Definicija: 

  vratiti (nešto) u dobro stanje

  Examples of use: 
  zgradu
 • popraviti

  Definicija: 

  vratiti nešto (slomljeno, pokvareno) u ispravno stanje

  Examples of use: 
  uređaj
 • izvješćivati

  Definicija: 

  prikazati rezultate istraživanja

  Examples of use: 
  o akciji, aktivnosti
 • predstavljati

  Definicija: 

  zauzimati nečije mjesto

  Examples of use: 
  vlast, poduzeće
 • rješavati (konflikte)

  Definicija: 

  pronalaziti odgovore ili rješenja (problema)

  Examples of use: 
  konflikte
 • restaurirati

  Definicija: 

  vratiti (nešto, posebice umjetničko djelo ili građevinu)u izvorno ili početno stanje

  Examples of use: 
  zgradu, sliku
 • selekcionirati, selektirati

  Definicija: 

  odabrati (nekoga ili nešto)

  Examples of use: 
  osoblje, aktivnosti, strategiju
 • selektirati

  Definicija: 

  odabrati (nekoga ili nešto) putem selekcije

  Examples of use: 
  dijelove, proizvode, opremu, parametre, postpak, metode, programe i sadržaje
 • prodavati

  Definicija: 

  predati ili predati na raspolaganje kupcu u zamjenu za neki iznos novca

  Examples of use: 
  proizvod
 • poslužiti

  Definicija: 

  pružiti (gostima, kupcima) robe ili usluge

  Examples of use: 
  kupce
 • aranžirati

  Definicija: 

  izložiti kombinirajući (elemente)

  Examples of use: 
  cvijeće, vrt
 • rješavati

  Definicija: 

  pronaći objašnjenje ili rješenje (problema)

  Examples of use: 
  problem, konflikt
 • pohraniti

  Definicija: 

  smjestiti u škladište, spremište zbog čuvanja

  Examples of use: 
  zalihe, hranu
 • strukturirati

  Definicija: 

  oblikovati (dijelove ili elemente nečega)u cjelovitu strukturu

  Examples of use: 
  podatke, dokumente
 • proučiti

  Definicija: 

  pažljivo pregledati

  Examples of use: 
  dokument
 • nadzirati

  Definicija: 

  upravljati ili nadgledati izvedbu ili posao

  Examples of use: 
  proizvodnju, osoblje, tim
 • nadzirati

  Definicija: 

  upravljati ili nadgledati izvedbu ili posao

  Examples of use: 
  proizvodnju, osoblje, tim
 • snabdjeti/opskrbiti

  Definicija: 

  osigurati ono što je potrebno

  Examples of use: 
  stroj
 • podržati

  Definicija: 

  pomoći

  Examples of use: 
  upravu, osoblje, mrežu, tim
 • sintetizirati

  Definicija: 

  prikupiti u cjelinu

  Examples of use: 
  podatke
 • sintetizirati

  Definicija: 

  proizvesti sintezom

  Examples of use: 
  proizvod
 • primiti narudžbu

  Definicija: 

  uzeti uzorak ili uzorke

  Examples of use: 
  krvi, materijala
 • uzeti uzorak

  Definicija: 

  primiti od kupca zahtjev za robama ili uslugama

  Examples of use: 
  narudžbu
 • inventarizirati

  Definicija: 

  popisati, izbrojati i vrednovati dobra, primjerice u trgovini

  Examples of use: 
  sastojke, opremu
 • njegovati

  Definicija: 

  brinuti o

  Examples of use: 
  osobi, životinji
 • transportirati

  Definicija: 

  prenijeti ili premjestiti (nešto) s jednog mjesta na drugo

  Examples of use: 
  ljude, proizvode
 • tretirati

  Definicija: 

  primijeniti postupak ozdravljenja nekoga, ukloniti bol

  Examples of use: 
  osobu, životinju
 • iskrcati

  Definicija: 

  ukloniti teret

  Examples of use: 
  teret, stroj
 • ažurirati

  Definicija: 

  obnoviti

  Examples of use: 
  dokument, bazu podataka, informaciju
 • koristiti/iskoristiti

  Definicija: 

  upotrijebiti za određenu svrhu

  Examples of use: 
  proizvode, terminologiju, opremu, tehniku, komponente
 • potvditi/odobriti/certificirati

  Definicija: 

  proglasiti valjanim

  Examples of use: 
  postupak, podatke
 • prihvatiti

  Definicija: 

  pozdraviti prijateljski prilikom dolaska (posjetitelje, goste itd.)

  Examples of use: 
  goste, publiku
 • raditi timski

  Definicija: 

  raditi s grupom ljudi zbog ostvarenja zajedničkog cilja