You are here

Nacionalni informacijski centri

Nacionalni informacijski centar u svakoj zemlji (Europske unije, Europskog gospodarskog područja te vrlo skoro i u zemljama kandidatima) pruža pristup informacijama o strukovnim kvalifikacijama. Svi nacionalni informacijski centri su dio mreže.

Glavne funkcije:

  • služe kao prva točka kontakta za pitanja vezana s nacionalnim kvalifikacijama, svjedodžbama i prilogima svjedodžbama;
  • pružaju pristup relevantnim informacijama ili služe kao točka kontakta s nacionalnim tijelima koja posjeduju te informacije;
  • djeluju kao nacionalni partner u europskoj mreži nacionalnih informacijskih centara.