You are here

Glosar

A | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • certifikacija ishoda učenja

  Definicija: 

  Izdavanje certifikata, diplome ili svjedodžbe koja službeno potvrđuje da je ishode učenja kod pojedinca (znanje, umijeće, vještine ili kompetencije) odgovorna ustanova provjerila i validirala prema predviđenom standardu.

  Opaska: 

  certifikacijom se mogu potvrditi ishodi učenja stečeni u formalnim, neformalnim ili informalnim okolnostima.

  Izvor: 
  prema Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • certifikat / diploma / svjedodžba

  Definicija: 

  Službeni dokument kojeg izdaje nadležna ustanova i koji bilježi rezultate pojedinca nakon provjere i validacije znanja prema predviđenom standardu.

  Izvor: 
  prema Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • cijeloživotno učenje

  Definicija: 

  Svo učenje u životu pojedinca koje rezultira poboljšanim znanjem, umijećem, vještinama, kompetencijama ili kvalifikacijama radi osobnih, društvenih ili strukovnih razloga.

  Opaska: 

  lifewide learning is a dimension of lifelong learning.

  Izvor: 
  prema Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • cijenjenje učenja

  Definicija: 

  Proces promicanja sudjelovanja u formanom ili neformalnom učenju te promicanja ishoda učenja s ciljem da se podigne svijest o njegovoj suštinskoj vrijednosti te da se nagradi učenje.

  Izvor: 
  Cedefop, 2001 in European Commission, 2001.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • civilno društvo

  Definicija: 

  „Treći sektor društva“, odvojen od države i tržišta, koji obuhvaća institucije, grupe i udruge (strukturirane ili neformalne), koje mogu preuzeti ulogu posrednika između javne vlasti i građana.

  ili

  Skup svih organizacijskih struktura čiji članovi imaju ciljeve i odgovornosti od općeg interesa i koje djeluju kao posrednici između javne vlasti i građana.

  Izvor: 
  (1) Cedefop, 2001 in European Commission, 2004.. (2) Economic and Social Committee, 1999.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR