You are here

Glosar

A | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • e-učenje

  Definicija: 

  Učenje koje se oslanja na informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT).

  Opaska: 
  • e-učenje nije ograničeno na „digitalnu pismenost“ (usvajanje IKT vještina). Ono može obuhvaćati različite formate i hibridne metode: uporabu softvera, interneta i CD-ROM-a, učenje na mreži ili bilo koji elektronski ili interaktivni medij;
  • e-učenje može se koristiti kao instrument obrazovanja i izobrazbe na daljinu ali i kao potpora učenju u učionici.
  Izvor: 
  Cedefop, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • Europski kvalifikacijski okvir za cijeloživotno učenje (EKO)

  Definicija: 

  Instrument za uspostavu i uspoređivanje razina kvalifikacija u kvalifikacijskim sustavima na državnoj, međunarodnoj ili sektorskoj razini.

  Opaska: 
  • osnovni element EKO okvira je grupa od 8 razina koje se definiraju u odnosu na ishode učenja (kombinaciju znanja, vještina i kompetencija) pomoću mehanizama i principa dobrovoljne suradnje;
  • tih osam razina pokriva čitav dijapazon kvalifikacija, od onih koje priznaju osnovno znanje, vještine i kompetencije do onih stečenih pri najvišim razinama akademskog i stručnog obrazovanja i izobrazbe;
  • EKO je sredstvo za prevođenje kvalifikacijskih sustava.
  Izvor: 
  prema European Commission, 2006a.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • Europski sustav kreditnih bodova u strukovnom obrazovanju i izobrazbi (ECVET)

  Definicija: 

  Sustav u kojem su kvalifikacije izražene u jedinicama ishoda učenja kojima se dodjeljuju kreditni bodovi, koristi se u kombinaciji s validacijom ishoda učenja. Ciljevi sustava su:

  • pospješivanje mobilnosti ljudi koji započinju ciklus obrazovanja;
  • omogućavanje skupljanja, prijenosa, validacije i priznanja ishoda učenja (bilo da se radi o formalnom, neformalnom ili informalnom učenju) stečenih u različitim zemljama;
  • provođenje cijeloživotnog učenja;
  • postizanje transparentnosti kvalifikacija;
  • stvaranje uzajamnog povjerenja i suradnje obrazovatelja u Europi.
  Opaska: 

  U ECVET sustavu kvalifikacije se odnose na ishode učenja (znanje, vještine i kompetencije) koji se sastoje od prenosivih i kumulativnih jedinica učenja za koje se vežu kreditni bodovi koji se bilježe u osobnom registru ishoda učenja.

  Izvor: 
  Cedefop; European Commission, 2006c.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • Europski sustav prijenosa i skupljanja kreditnih bodova (ECTS)

  Definicija: 

  Sustavno određivanje programa visokog obrazovanja vezanjem kredita za njegove komponente (module, tečajeve, vježbeničke staževe, rad na disertaciji itd.). Ima sljedeće ciljeve:

  • stvoriti nastavne programe koji će biti jasni i lako usporedivi svim studentima, domaćim i stranim;
  • pospješiti mobilnost studenata i priznanje formalnog, neformalnog i informalnog učenja;
  • sveučilištima olakšati organizaciju i reviziju nastavnih programa.
  Opaska: 

  ECTS sustav zasniva se na radnom opterećenju studenata potrebnom da se postignu ciljevi programa, a to je dodatno specificirano kao ishodi učenja koji se trebaju usvojiti. Radno opterećenje studenata u prosječnom programu redovnog studija u Europi iznosi od 1500 do 1800 sati učenja godišnje i u tom slučaju jedan kreditni bod predstavlja otprilike 25 do 30 sati učenja. Pojedinci koji mogu dokazati da imaju slične ishode učenja stečene u drukčijim okolnostima mogu steći priznaje i kreditne bodove od nadležne ustanove.

  Izvor: 
  prema European Commission, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • Europsko upravljanje

  Definicija: 

  Pravila, procedure i navike koje se koriste u obnašanju vlasti na Europskoj razini.

  Opaska: 
  • upravljanje mora osigurati da se javnim sredstvima i problemima pristupa učinkovito, odgovorno, u skladu s osnovnim potrebama društva;
  • prikladno upravljanje zasniva se na javnom sudjelovanju, odgovornosti, transparentnosti, učinkovitosti i dosljednosti.
  Izvor: 
  prema Eurovoc Thesaurus, 2005.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR