You are here

Glosar

A | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • informacijska i komunikacijska tehnologija (IKT)

  Definicija: 

  Tehnologija koja omogućava elektronski unos, pohranjivanje, pronalaženje, obradu, prijenos i difuziju podataka.

  Izvor: 
  Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • informalno učenje

  Definicija: 

  Učenje kao rezultat svakodnevnih aktivnosti vezanih uz posao, obitelj ili slobodno vrijeme. Nije organizirano ili strukturirano glede ciljeva, vremena ili potpore učenju. Sa stajališta učenika, informalno učenje u većini je slučajeva nenamjerno.

  Opaska: 
  • ishodi informalnog učenja obično ne vode do certifikacije ali mogu biti validirani i certificirani u okviru priznavanja prethodnog školovanja;
  • informalno učenje također se naziva iskustveno ili slučajno učenje.
  Izvor: 
  prema Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • ishodi učenja / postignuća učenja

  Definicija: 

  Skup znanja, vještina i kompetencija koje je pojedinac usvojio i koje može pokazati nakon završetka procesa učenja.

  Izvor: 
  prema Cedefop 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • izobrazba izvan radnog mjesta

  Definicija: 

  Strukovna izobrazba koja se odvija izvan uobičajenog radnog mjesta. Često je u sklopu ukupnog programa izobrazbe i odvija se u kombinaciji s izobrazbom na radnom mjestu.

  Izvor: 
  prema Unesco, 1979.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • izobrazba na radnom mjestu

  Definicija: 

  Strukovna izobrazba koja se odvija na poslu. Može biti zasebna ili u kombinaciji s izobrazbom izvan radnog mjesta.

  Izvor: 
  prema Unesco, 1979.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • izobrazba podučavatelja

  Definicija: 

  Teorijska ili praktična izobrazba nastavnika i podučavatelja.

  Opaska: 

  izobrazba podučavatelja:

  • namijenjena je osoblju u obrazovanju koji djeluju: (i) kao profesionalni nastavnici ili podučavatelji (ii) kao stručnjaci u određenom polju koji prate naučnike u njihovom radnom okruženju (povremeni nastavnici ili podučavatelji);
  • pokriva širok spektar vještina: znanje vezano uz određeno područje (opće, tehničko ili znanstveno); pedagoške, psihološke i sociološke vještine; vještine upravljanja; poznavanje svijeta rada; poznavanje programa izobrazbe i ciljane publike;
  • također pokriva izobrazbu vezanu uz oblikovanje, organizaciju i provođenje tečajeva, kao i sadržaj aktivnosti izobrazbe, to jest prijenos znanja, umijeća i vještina.
  Izvor: 
  Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR