You are here

Glosar

A | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • ključne kompetencije / ključne vještine

  Definicija: 

  Skup vještina (osnovne vještine i nove osnovne vještine) potrebnih za život u modernom društvu znanja.

  Opaska: 

  u Preporuci o ključnim kompetencijama za cijeloživotno učenje, Europska komisija postavila je osam ključnih kompetencija:

  • komuniciranje na materinskom jeziku;
  • komuniciranje na stranim jezicima;
  • kompetencije u matematici, znanosti i tehnologiji;
  • digitalna kompetencija;
  • sposobnost učenja;
  • interpersonalne, interkulturalne, društvene i građanske kompetencije;
  • poduzetništvo;
  • kulturno izražavanje.
  Izvor: 
  Cedefop, 2004; European Commission, 2006b.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • kompenzacijsko učenje

  Definicija: 

  Učenje kojim se nastoje nadoknaditi propusti nakupljeni tijekom obrazovanja ili izobrazbe s ciljem da se pojedinci osposobe za sudjelovanje u izobrazbi.

  Izvor: 
  Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • kompetencija

  Definicija: 

  Sposobnost učinkovite primjene ishoda učenja u određenom kontekstu (u obrazovanju, na poslu, u osobnom ili profesionalnom razvoju).

  Opaska: 

  kompetencija nije ograničena na kognitivne elemente (koji podrazumijevaju korištenje teorije, pojmova ili prešutnog znanja); ona također obuhvaća funkcionalne (uključujući i tehničke) i interpersonalne vještine (npr. socijalne ili organizacijske vještine) te etičke vrijednosti.

  Izvor: 
  Cedefop, 2004; European Commission, 2006a.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • kontinuirano obrazovanje i izobrazba

  Definicija: 

  Obrazovanje ili izobrazba nakon početnog obrazovanja ili izobrazbe, ili nakon ulaska u radni vijek; cilj mu je pojedincima omogućiti:

  • usavršavanje ili obnovu znanja i vještina;
  • stjecanje novih vještina za pomak u karijeri ili za prekvalifikaciju;
  • nastavak osobnog ili profesionalnog razvoja.
  Opaska: 

  kontinuirano obrazovanje i izobrazba dio su cijeloživotnog učenja i mogu obuhvaćati bilo koju vrstu obrazovanja (opće, specijalizirano ili stručno, formalno, neformalno itd.). Ono je ključno za zapošljivost pojedinaca.

  Izvor: 
  Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • kurikulum

  Definicija: 

  Popis aktivnosti koje se koriste za oblikovanje, organizaciju i planiranje obrazovanja ili izobrazbe i koje određuju ciljeve učenja, sadržaj, metode (uključujući provjeru), materijale, te smjernice za osposobljavanje nastavnika i podučavatelja.

  Opaska: 

  termin kurikulum koristi se za oblikovanje, organizaciju i planiranje aktivnosti učenja dok se termin program odnosi na ostvarenje istih.

  Izvor: 
  prema Cedefop, 2004; Landsheere, 1979.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • kvalifikacija

  Definicija: 

  Termin kvalifikacija označava dva različita pojma:

  • formalna kvalifikacija: formalni rezultat (certifikat, diploma ili svjedodžba) procesa provjere i validacije koji se dobiva kada nadležna ustanova odredi da je pojedinac postigao ishode učenja prema predviđenim standardima, ili da ima potrebne kompetencije za rad u određenom sektoru. Kvalifikacija je službeno priznanje vrijednosti ishoda učenja na tržištu rada i u obrazovanju i izobrazbi. Kvalifikacija može biti zakonom propisano ovlaštenje za obavljanje određenog zanimanja (OECD).
  • zahtjevi posla: znanje, sposobnosti i vještine potrebne za izvođenje određenih zadataka vezanih uz određeno radno mjesto (ILO).
  Izvor: 
  prema Eurydice, 2006; European Training Foundation, 1997; OECD, 2007; ILO, 1998.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • kvalifikacijski okvir

  Definicija: 

  Instrument za razvijanje i klasifikaciju kvalifikacija (npr. na državnoj ili sektorskoj razini) u skladu s nizom kriterija (npr. pomoću deskriptora) primjenjivih na određene razine ishoda učenja.

  Opaska: 

  Kvalifikacijski okvir može služiti za:

  • određivanje državnih standarda znanja, vještina i kompetencija;
  • promicanje kvalitete obrazovanja;
  • stvaranje sustava usklađivanja ili integriranja kvalifikacija i mogućnosti uspoređivanja kvalifikacija njihovim stavljanjem u međusobni odnos;
  • promicanje dostupnosti obrazovanja, prijenosa ishoda učenja i napredovanja u učenju.
  Izvor: 
  prema European Commission, 2006a; OECD, 2007.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR