You are here

Glosar

A | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • nadležna ustanova

  Definicija: 

  Ustanova koja izdaje kvalifikacije (certifikate, diplome ili svjedodžbe) kojima se nakon provjere i validacije službeno priznaju ishodi učenja pojedinca (znanje, vještine ili kompetencije).

  Izvor: 
  prema Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • naizmjenična izobrazba (dvojni sustav obrazovanja)

  Definicija: 

  Razdoblja obrazovanja ili strukovne izobrazbe koja se odvijaju naizmjence u školi odnosno obrazovnoj ustanovi i na radnom mjestu. Programi naizmjenične izobrazbe mogu biti tjedni, mjesečni ili godišnji. Ovisno o zemlji i statusu koji se primjenjuje, polaznici mogu biti ugovorom vezani za poslodavca odnosno primati naknadu.

  Opaska: 

  primjer naizmjeničnoe izobrazbe je „dvojni sustav“ koji se koristi u Njemačkoj.

  Izvor: 
  prema Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • nakon-obvezno obrazovanje

  Definicija: 

  Obrazovanje nakon obveznog obrazovanja, koje određuje zakonom predviđene minimalne standarde i trajanje obveznog školstva.

  Izvor: 
  prema European Training Foundation, 1997.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • napuštanje škole

  Definicija: 

  Prekid programa obrazovanja ili izobrazbe prije njegova završetka.

  Opaska: 
  • u engleskom jeziku termin „dropout“ označava pojam ranog napuštanja škole ali i osobu koja nije uspjela završiti školski ciklus;
  • osim osoba koje rano napuštaju školu, termin se odnosi na učenike koji su stigli do kraja obrazovanja ili izobrazbe ali nisu položili ispite.
  Izvor: 
  prema Ohlsson, 1994.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • naukovanje

  Definicija: 

  Sustavna i dugoročna strukovna izobrazba tijekom koje se obuka odvija naizmjence na radnom mjestu i u školi odnosno obrazovnoj ustanovi. Naučnik je ugovorom vezan za poslodavca i dobiva novčanu naknadu (plaću ili doplatak). Poslodavac se obvezuje naučniku pružiti obuku koja će ga osposobiti za određeno zanimanje.

  Opaska: 

  na francuskom termin „apprentissage“ znači naukovanje ali također i proces učenja (vidi "učenje").

  Izvor: 
  Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • neformalno učenje

  Definicija: 

  Učenje kao sastavni dio planiranih aktivnosti koje nisu izričito zamišljene kao učenje (glede ciljeva, vremena i podrške učenju). Sa stajališta učenika, neformalno učenje je namjeravano.

  Opaska: 
  • ishodi neformalnog učenja mogu dovesti do validacije i certifikacije;
  • neformalno učenje također se opisuje kao djelomično strukturirano učenje.
  Izvor: 
  prema Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • nove osnovne vještine

  Definicija: 

  Vještine kao što su uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), strani jezici, društvene, organizacijske i komunikacijske vještine, tehnološka kultura, poduzetništvo.

  Opaska: 

  osnovne vještine i nove osnovne vještine zajedno čine ključne kompetencije za razvoj u suvremenom društvu znanja.

  Izvor: 
  Council of the European Union, 2000.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR