You are here

Glosar

A | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • obrazovanje i izobrazba na daljinu

  Definicija: 

  Obrazovanje i izobrazba koji se odvijaju na daljinu pomoću različitih sredstava komunikacije: knjiga, radija, televizije, telefona, pošte, računala ili video snimaka.

  Izvor: 
  prema ILO, 1979.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • obrazovanje odraslih

  Definicija: 

  Opće ili strukovno obrazovanje namijenjeno odraslima koji su već završili ciklus početnog obrazovanja za osobne ili strukovne potrebe, sa sljedećim ciljevima:

  • odraslima pružiti mogućnost općeg obrazovanja u predmetima koji su za njih od posebnog interesa (npr. otvorena učilišta);
  • pružiti kompenzacijsko učenje osnovnih vještina koje pojedinci nisu usvojili tijekom početnog obrazovanja ili izobrazbe (kao što su pismenost, osnove matematike) i time
  • omogućiti dostupnost kvalifikacija koje zbog određenih razloga nisu stekli tijekom početnog ciklusa obrazovanja i izobrazbe;
  • steći, usavršiti ili obnoviti znanje, vještine ili kompetencije na određenom području: to je kontinuirano obrazovanje i izobrazba.
  Opaska: 

  obrazovanje odraslih vezano je uz kontinuirano obrazovanje i izobrazbu ali ta dva termina nisu sinonimi.

  Izvor: 
  prilagođeno prema European Training Foundation 1997;Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • obrazovanje za osobe s posebnim potrebama

  Definicija: 

  Obrazovne aktivnosti i potpora oblikovani za potrebe djece s teškoćama u razvoju ili djece koja ne mogu završiti školu iz mnoštva drugih razloga za koje je poznato da ometaju optimalni razvoj.

  Opaska: 

  danas se termin „obrazovanje za osobe s posebnim potrebama“ preferira u odnosu na „posebno obrazovanje“. Taj stariji termin najčešće se koristio za obrazovanje djece s teškoćama u razvoju koje se odvijalo u posebnim školama ili ustanovama, izvan redovnog školskog i fakultetskog sustava. Danas u mnogim zemljama velik broj takve djece pohađa nastavu unutar redovitog školskog sustava.

  Izvor: 
  prema Unesco, 1997.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • obrazovatelj

  Definicija: 

  Ustanova ili pojedinac koji pružaju usluge obrazovanja ili izobrazbe.

  Opaska: 

  obrazovatelji mogu biti ustanove nastale u svrhu obrazovanja ili izobrazbe, ali mogu biti i različite vrste, kao npr. poslodavci koji pružaju izobrazbu u sklopu svojih poslovnih aktivnosti. Obrazovatelji su također nezavisni pojedinci koji nude usluge.

  Izvor: 
  prema Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • obrazovna organizacija

  Definicija: 

  Organizacija koja promiče obrazovanje i u kojoj pojedinci uče i razvijaju se kroz rad, na vlastitu i međusobnu dobrobit ili u korist čitave organizacije, a njihov trud biva objavljen i priznat.

  Izvor: 
  Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • obrazovna regija

  Definicija: 

  Regija u kojoj zainteresirane strane surađuju radi zadovoljavanja lokalnih potreba obrazovanja i koriste zajedničke resurse za pronalazak zajedničkih rješenja.

  Izvor: 
  prema Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • obrazovna zajednica

  Definicija: 

  Zajednica koja kroz razvoj učinkovitog lokalnog partnerstva svih svojih sektora promiče kulturu učenja, te podupire i motivira na učenje pojedince i organizacije.

  Izvor: 
  Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • obvezno obrazovanje

  Definicija: 

  Zakonom propisani minimalni standardi i trajanje obveznog školstva.

  Izvor: 
  ILO, 1998.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • osnovne vještine

  Definicija: 

  Vještine potrebne za život u modernom društvu, npr. znati slušati, govoriti, čitati, pisati i računati.

  Opaska: 

  osnovne vještine i nove osnovne vještine zajedno čine ključne kompetencije.

  Izvor: 
  Cedefop, Bjørnåvold, 2000; Cedefop, Tissot, 2000; Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • osnovne vještine uporabe informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

  Definicija: 

  Vještine koje su potrebne za učinkovitu uporabu osnovnih funkcija informacijskih i komunikacijskih tehnologija (uglavnom obrada riječi, slika i podataka, internet te elektronska pošta).

  Opaska: 

  neki autori u ovu kategoriju ubrajaju i hardverske vještine (povezivanje uređaja, instalaciju softvera, ispravljanje osnovnih grešaka) ili dodatne softverske vještine (korištenje programa za prezentacije ili proračunske tablice, upravljanje datotekama, prikupljanje podataka itd.); neki autori pak smatraju da IKT vještine ne spadaju u ključne kompetencije.

  Izvor: 
  prema Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • osobni račun za učenje

  Definicija: 

  Sustav javnih poticaja kojim se pospješuje dostupnost obrazovanja za odrasle – npr. za osobe koje nisu iskoristile javno financirano obrazovanje ili izobrazbu.

  Opaska: 

  osobnim računima za učenje nastoji se proširiti sudjelovanje u osobnom razvoju pomoću podrške koja može biti izražena u novcu ili vremenu koje učenici mogu iskoristiti u ustanovi koju sami izaberu.

  Izvor: 
  Cedefop.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • otvoreno učenje

  Definicija: 

  Učenje koje učeniku daje određeni stupanj fleksibilnosti u izboru predmeta, mjesta, brzine i metoda učenja.

  Izvor: 
  prema Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR