You are here

Glosar

A | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • planiranje i oblikovanje tijeka izobrazbe

  Definicija: 

  Niz ustrajnih metodoloških aktivnosti koje se koriste u oblikovanju i planiranju inicijativa i shema izobrazbe prema postavljenim ciljevima.

  Opaska: 

  u planiranje i oblikovanje tijeka izobrazbe spadaju analiza potražnje i potrebe za izobrazbom, oblikovanje projekta, nadziranje usklađivanja i provođenja, te ocjenjivanje učinka izobrazbe.

  Izvor: 
  prema Le Préau, 2002.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • početno obrazovanje i izobrazba

  Definicija: 

  Opće ili strukovno obrazovanje i izobrazba koji se odvijaju u početnom sustavu obrazovanja, uglavnom prije ulaska u svijet rada.

  Opaska: 
  • neke vrste izobrazbe započete nakon ulaska u svijet rada mogu se ubrojiti u početno obrazovanje (npr. prekvalifikacija);
  • početno obrazovanje i izobrazba mogu se odvijati na bilo kojoj razini općeg ili strukovnog tijeka obrazovanja (redovnog školskog obrazovanja ili dvojnog sustava) ili naukovanja.
  Izvor: 
  prema Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • podučavatelj

  Definicija: 

  Sve osobe koje obnašaju jednu ili više funkcija vezanih uz izobrazbu (u teorijskom ili praktičnom smislu), bilo u obrazovnoj ustanovi ili ustanovi strukovne izobrazbe, te na radnom mjestu.

  Opaska: 
  • postoje dvije kategorije podučavatelja:
   • strukovni podučavatelj je stručnjak čije se zvanje može podudarati s nastavnikom u ustanovi za strukovnu izobrazbu;
   • izvanredni ili povremeni podučavatelji su profesionalci na raznim poljima koji tijekom svojih uobičajenih aktivnosti preuzmu izvanrednu aktivnost podučavanja unutar tvrtke (kao mentori, tutori ili podučavatelji novim zaposlenicima) ili izvan nje (povremeno nudeći svoje usluge u nekoj ustanovi strukovne izobrazbe);
  • podučavatelji mogu imati različite zadatke:
   • oblikovanje aktivnosti izobrazbe;
   • organizacija i ostvarenje tih aktivnosti;
   • pružanje izobrazbe u pravom smislu riječi, kao prijenos znanja, umijeća i vještina;
   • pomoć naučnicima u razvijanju njihovih vještina tijekom naukovanja kroz savjetovanje, instrukcije i komentare.
  Izvor: 
  Cedefop, 2004; AFPA, , 1992.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • pospješitelj učenja

  Definicija: 

  Osoba koja stvaranjem povoljnog okruženja pospješuje stjecanje znanja i vještina; to može biti bilo koja osoba u ulozi učitelja ili podučavatelja, te osobe zadužene za nadgledanje ili upućivanje. Pospješitelj pomaže učeniku u razvijanju znanja i vještina davanjem smjernica, povratnih informacija i savjeta tijekom procesa učenja.

  Izvor: 
  Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • prekvalifikacija

  Definicija: 

  Izobrazba tijekom koje pojedinac stječe nove vještine koje mu omogućavaju pristup novom zaposlenju ili novim poslovnim aktivnostima.

  Izvor: 
  prema Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • prenosivost ishoda učenja

  Definicija: 

  Mogućnost korištenja znanja, vještina i kompetencija u novom radnom ili obrazovnom okruženju, te mogućnost validacije i certifikacije istih.

  Izvor: 
  prema Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • prijelaz iz škole ili izobrazbe na posao

  Definicija: 

  Prijelaz iz škole ili izobrazbe na radno mjesto, uključujući i razdoblje između završetka škole i ulaska na tržište rada.

  Opaska: 

  prijelaz iz škole na posao (put integriranja, vrsta posla – s obzirom na razinu i status – i trajanje) složen je proces. Integriranje ovisi o mnoštvu čimbenika (spolu, dobi, kvalifikaciji, politici zapošljavanja, upućivanju, savjetovanju itd.).

  Izvor: 
  Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • prilagodljivost

  Definicija: 

  Sposobnost ustanove ili pojedinca da se prilagodi novim tehnologijama, uvjetima na tržištu i modelima rada.

  Izvor: 
  prema Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • priznavanje ishoda učenja

  Definicija: 

  Formalno priznavanje: proces dodjeljivanja službenog statusa vještinama i kompetencijama kroz:

  • izdavanje kvalifikacija (certifikata, diploma ili svjedodžbi);
  • priznavanje ekvivalencije, kreditnih bodova ili validacije stečenih vještina ili kompetencija.

  i/ili

  Društveno priznavanje: uvažavanje vrijednosti vještina ili kompetencija od strane nositelja gospodarskih ili društvenih interesa.

  Izvor: 
  Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • procjena vještina

  Definicija: 

  Analiza znanja, vještina i kompetencija kod pojedinaca, uključujući njihovu sposobnost i motivaciju u određivanju ciljeva u karijeri, plana promjene stručnog usmjerenja ili projekta izobrazbe.

  Opaska: 

  cilj procjene vještina je pomoći pojedincu u:

  • analizi pozadine karijere;
  • samoocijenjivanju vlastite pozicije na tržištu rada;
  • pripremi za validaciju neformalnih i informalnih ishoda učenja;
  • planiranju tijeka karijere.
  Izvor: 
  prema Code du travail français, 2003; Cedefop.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • program obrazovanja ili izobrazbe

  Definicija: 

  Skup aktivnosti, sadržaja ili metoda, organiziranih u logičnom slijedu tijekom određenog vremenskog perioda, koji se primjenjuju u ostvarivanju ciljeva obrazovanja ili izobrazbe (stjecanje znanja, vještina ili kompetencija).

  Opaska: 

  program obrazovanja ili izobrazbe odnosi se na ostvarenje aktivnosti učenja dok se termin kurikulum koristi za oblikovanje, organizaciju i planiranje tih aktivnosti.

  Izvor: 
  prema Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • provjera ishoda učenja

  Definicija: 

  Proces provjere znanja, umijeća i vještina pojedinca na osnovu predviđenih kriterija (očekivanih rezultata, mjerenja ishoda učenja). Nakon provjere u pravilu slijedi validacija i certifikacija.

  Opaska: 

  u engleskoj literaturi termin „assessment“ uglavnom se koristi za provjeravanje pojedinaca dok se „evaluation“ češće koristi za vrednovanje obrazovnih metoda ili obrazovatelja.

  Izvor: 
  Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR