You are here

Glosar

A | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • sadržaj učenja

  Definicija: 

  Skup tema i aktivnosti koje su pojedinac ili organizacija usvojili tijekom procesa učenja.

  Izvor: 
  prilagođeno prema European Training Foundation, 1997.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • sektor

  Definicija: 

  Skup tvrtki koje imaju istu osnovnu gospodarsku djelatnost (npr. kemijski proizvodi).

  ili

  Kategorija poprečnih poslovnih aktivnosti (npr. marketing) koje su zajedničke mnogim tvrtkama.

  Izvor: 
  Cedefop; European Commission, 2006a.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • slijed obrazovanja ili izobrazbe

  Definicija: 

  Skup obrazovnih sekvenci koje pojedinac slijedi radi usvajanja znanja, vještina ili kompetencija.

  Opaska: 

  slijed učenja može kombinirati formalne i neformalne obrazovne sekvence čija validacija vodi do izdavanja certifikata.

  Izvor: 
  Cedefop, 2008.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • socijalni dijalog

  Definicija: 

  Proces razmjene između socijalnih partnera kojom se promiče savjetovanje, dijalog i kolektivno pregovaranje.

  Opaska: 
  • socijalni dijalog može biti dvostran (onaj u kojem su predstavnici radnika i poslodavaca) ili trostran (uključuje i javne ustanove, predstavnike civilnog društva, nevladine udruge itd.);
  • socijalni dijalog može se odvijati na više razina (unutar tvrtke ili sektora, između dva sektora, na lokalnoj, regionalnoj ili međunarodnoj razini);
  • na međunarodnoj razini, socijalni dijalog može biti bilateralan, trilateralan ili multilateralan, ovisno o broju država koje u njemu sudjeluju.
  Izvor: 
  Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • socijalni partneri

  Definicija: 

  Udruge poslodavaca i sindikalne organizacije koje predstavljaju dvije strane u socijalnom dijalogu.

  Opaska: 
  • pojam „socijalnih partnera“ rodio se u Francuskoj i Njemačkoj a kasnije je usvojen u krugovima Europske unije;
  • u trostranačkom socijalnom dijalogu sudjeluju i javne ustanove, predstavnici civilnog društva, nevladine udruge itd.
  Izvor: 
  prema Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • standard

  Definicija: 

  Očekivanje, obveza, zahtjev ili predviđena norma.

  Opaska: 
  • Postoje različiti tipovi standarda:
   • obrazovni standard odnosi se na ciljeve učenja, sadržaj kurikuluma, zahtjeve za upis i resurse potrebne za postizanje ciljeva učenja;
   • standard zanimanja odnosi se na aktivnosti i zadatke vezane uz određeno radno mjesto, te na znanje, vještine i razumijevanje potrebnih za isto;
   • standard provjeravanja odnosi se na ishode učenja koji se provjeravaju, razinu izvedbe koju ispitanik mora postići i na korištenu metodologiju;
   • standard validacije odnosi se na ishode učenja koji se provjeravaju, korištenu metodologiju provjere i na razinu izvedbe koja se mora postići;
   • standard certifikacije odnosi se na pravila koja se primjenjuju za dobivanje certifikata ili diplome i time stečenih prava.
  • Ovisno o sustavu, navedeni standardi mogu biti zasebno određeni ili dio cjelovitog dokumenta.
  Izvor: 
  Cedefop; ISO, 1996.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • stručno usavršavanje

  Definicija: 

  Kratkoročna ciljana izobrazba, koja se najčešće odvija nakon početnog obrazovanja ili izobrazbe a cilj joj je dopuniti, usavršiti ili obnoviti znanje, vještine ili kompetencije stečene tijekom prethodne izobrazbe.

  Opaska: 

  Cedefop, 2004.

  Izvor: 
  Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • strukovno obrazovanje i izobrazba

  Definicija: 

  Obrazovanje i izobrazba čiji je cilj osposobiti ljude znanjem, umijećem, vještinama ili kompetencijama koje su potrebne za određena zanimanja ili, u širem smislu, tražene na tržištu rada.

  Izvor: 
  prilagođeno prema European Training Foundation, 1997.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • sustav kreditnih bodova

  Definicija: 

  Instrument osmišljen kao sustav za skupljanje ishoda učenja stečenih u formalnim, neformalnim ili informalnim okolnostima, te njihova prijenosa iz jedne sredine u drugu radi validacije i priznavanja. Sustav kreditnih bodova može se zasnivati na:

  • programu obrazovanja ili izobrazbe koji dodjeljuje bodove (kredite) svakom od svojih sastavnih dijelova (modulima, tečajevima, vježbeničkim staževima, radu na disertaciji itd.); ili
  • kvalifikaciji koja koristi jedinice ishoda učenja i svakoj jedinici dodjeljuje kreditne bodove.
  Izvor: 
  prema Cedefop, 2004; European Commission, 2006c.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • sustav kvalifikacija

  Definicija: 

  Sve aktivnosti vezane uz priznavanje ishoda učenja te ostale metode povezivanja obrazovanja i izobrazbe s tržištem rada i civilnim društvom. Te aktivnosti obuhvaćaju:

  • određivanje politike kvalifikacija, oblikovanje i provođenje izobrazbe, institucionalni poredak, financiranje, garanciju kvalitete;
  • provjeru, validaciju i certifikaciju ishoda učenja.
  Opaska: 

  a national qualifications system may be composed of several subsystems and may include a national qualifications framework.

  Izvor: 
  prema European Commission, 2006a.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • sveobuhvatno učenje

  Definicija: 

  Formalno, neformalno ili informalno učenje koje se odvija kroz čitav niz životnih aktivnosti (osobnih, društvenih ili strukovnih) u bilo kojoj životnoj dobi.

  Opaska: 

  sveobuhvatno učenje jedan je od vidova cijeloživotnog učenja.

  Izvor: 
  prema Cedefop, 2004.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR