You are here

Glosar

A | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • učenje

  Definicija: 

  Proces kojim pojedinac usvaja informacije, ideje i vrijednosti te na taj način stječe znanje, umijeće, vještine i kompetencije.

  Opaska: 
  • Učenje se ostvaruje kroz osobno razmišljanje, rekonstrukciju i društvenu interakciju.
  • Učenje se može odvijati u formalnim, neformalnim ili informalnim okolnostima.
  Izvor: 
  Cedefop, 2004; European Commission, 2006a.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • učenje kroz praksu

  Definicija: 

  Učenje stečeno kroz ponavljanje određenog zadatka, uz prethodnu poduku ili bez nje.

  Opaska: 

  learning by doing is also referred to as experiential learning.

  Izvor: 
  Cedefop.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • učenje kroz uporabu

  Definicija: 

  Učenje stečeno ponavljanjem uporabe alata ili uređaja, uz prethodnu poduku ili bez nje.

  Izvor: 
  prema Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • učitelj / nastavnik

  Definicija: 

  Osoba čija je funkcija prenijeti znanje, umijeće ili vještine učenicima u obrazovnoj ustanovi ili ustanovi za strukovnu izobrazbu.

  Opaska: 

  učitelj / nastavnik može obnašati različite funkcije kao što su organizacija i izvođenje programa i tečajeva, te prijenos znanja, bilo općenitog ili specifičnog, teorijskog ili praktičnog. Nastavnik u strukovnoj ustanovi naziva se „podučavatelj“.

  Izvor: 
  Cedefop, 2004; AFPA 1992.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • umijeće

  Definicija: 

  Praktično znanje ili stručnost.

  Izvor: 
  prema New Oxford Dictionary of English, 2001.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • upućivanje i savjetovanje

  Definicija: 

  Niz aktivnosti zamišljenih kao pomoć studentima pri donošenju odluka u obrazovanju, usavršavanju ili osobnoj sferi, koje će se ostvariti prije ili nakon ulaska na tržište rada.

  Opaska: 

  U upućivanje i savjetovanje spadaju:

  • savjetovanje (osobni razvoj, napredovanje u karijeri, savjetovanje u obrazovanju),
  • provjera (psihološkog tipa ili provjera kompetencija vezanih uz učinak),
  • informacije o učenju i o mogućnostima koje nudi tržište rada, usmjeravanje karijere,
  • savjetovanje s kolegama, rodbinom ili podučavateljima,
  • strukovna priprema (određivanje vještina / kompetencija i iskustva potrebnih za traženje zaposlenja),
  • upućivanje (stručnjacima za obrazovanje i karijeru).

  Upućivanje i savjetovanje može se odvijati u školi, ustanovama za izobrazbu, centrima za zapošljavanje, na radnom mjestu, u zajednici ili u drugim okolnostima.

  Izvor: 
  prema Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • usporedivost kvalifikacija

  Definicija: 

  Mogućnost uspostavljanja ekvivalencije između razine i sadržaja kvalifikacija (certifikata, diploma ili svjedodžbi) na sektorskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini.

  Opaska: 

  usporedivost kvalifikacija povećava zapošljivost i mobilnost pojedinaca. Ovaj termin ne smije se zamijeniti s „ekvivalencijom kvalifikacija“ (koja se odnosi na sličnu vrijednost certifikata ili diploma).

  Izvor: 
  Cedefop, Bjørnåvold, 2000.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • uzajamno priznavanje kvalifikacija

  Definicija: 

  U jednoj ili više država odnosno organizacija, priznavanje kvalifikacija (certifikata, diploma i svjedodžbi) izdanih u drugim državama odnosno organizacijama.

  Opaska: 

  uzajamno priznavanje može biti bilateralno (između dvije države ili organizacije) ili multilateralno (npr. unutar Europske unije ili među tvrtkama koje pripadaju istom sektoru).

  Izvor: 
  prema Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO