You are here

Glosar

A | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
 • zapošljivost

  Definicija: 

  Kombinacija faktora pomoću kojih pojedinac pronalazi zaposlenje, zadržava radno mjesto i napreduje u karijeri.

  Opaska: 

  zapošljivost pojedinaca ovisi o:

  • osobnim sposobnostima (uključujući adekvatnost znanja i vještina);
  • načinu na koji su te sposobnosti predstavljene na tržištu rada;
  • okolini i društvenom okruženju (to jest poticajima i prilikama koje se pružaju pojedincu da obnovi i potvrdi svoje znanje i vještine); i
  • gospodarskom kontekstu.
  Izvor: 
  prema Scottish executive, 2007; The institute for employment studies, 2007.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR
 • znanje

  Definicija: 

  Ishod usvajanja informacija kroz učenje. Znanje je skup činjenica, načela, teorija i praksi vezanih uz određeno područje učenja ili rada.

  Opaska: 

  postoje mnogobrojne definicije znanja, ali moderno shvaćanje znanja uglavnom počiva na nekoliko osnovnih razlika:

  • Aristotel je razlikovao teorijsku logiku od praktične. U skladu s tom podjelom, moderni teoretičari (Alexander et al., 1991) razlikuju deklarativno (teorijsko) znanje od proceduralnog (praktičnog) znanja.
   • Deklarativno znanje obuhvaća tvrdnje o određenim događajima, činjenicama i empirijskim generalizacijama, te dublja načela prirode i stvarnosti.
   • Proceduralno znanje obuhvaća heuristiku, metode, planove, prakse, procedure, rutine, strategije, taktike, tehnike i trikove (Ohlsson, 1994);
  • moguće je podijeliti oblike znanja s obzirom na različite načine shvaćanja svijeta koji nas okružuje. Mnogo je pokušaja da se popuni takav popis, u kojemu se pojavljuju sljedeće kategorije:
   • objektivno (prirodno/znanstveno) znanje, temeljeno na izvjesnosti;
   • subjektivno (književno/estetsko) znanje, temeljeno na autentičnosti;
   • moralno (humanističko/normativno) znanje, temeljeno na zajedničkom prihvaćanju (dobro/loše);
   • religijsko/božansko znanje, temeljeno na odnosu s božanskim autoritetom (Bogom).

  Osnovno shvaćanje znanja služi kao podloga za pitanja koja postavljamo, metode koje koristimo i odgovore koje dajemo u potrazi za znanjem;

  • znanje obuhvaća prešutno i eksplicitno znanje.
   • Prešutno znanje (Polanyi, 1967) je znanje koje utječe na kognitivne procese učenika, nije nužno da ga on zna izraziti ili da ga je svjestan.
   • Eksplicitno znanje je ono znanje kojeg je učenik svjestan, uključujući i prešutno znanje koje poprima eksplicitni oblik jer postaje “objektom razmišljanja” (Prawat, 1989).
  Izvor: 
  Cedefop, 2004; European Commission, 2006a.
  ES | DE | EL | EN | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PL | PT | RO | SK | SL | SR-CYR | SR-LAT | SV | TR