You are here

Mogu li koristiti Europass mobilnost za vrijeme provedeno u inozemstvu radi čuvanja djece (au pair) ili pohađanja tečajeva stranih jezika?

Da.

U dokumentu Europass mobilnost bilježi se vrijeme provedeno u inozemstvu u svrhu učenja. Obično ga izdaju opće i strukovne škole, obrazovni centri, uredi za međunarodnu suradnju na visokim učilištima te odjeli za ljudske resurse u tvrtkama ili na sveučilištima. Važno je da se za vrijeme boravka u inozemstvu poštuju kriteriji kvalitete utvrđeni Odlukom o osnivanju Europassa. Kriteriji su sljedeći:

  • pismeni sporazum između matične ustanove i ustanove domaćina o sadržaju, ciljevima i trajanju obrazovnog razdoblja;
  • odgovarajuća jezična priprema sudionika;
  • mentor u inozemstvu koji će biti kontakt osoba i pružiti potrebnu podršku sudioniku mobilnosti;
  • svaka od uključenih država mora biti članica Europske Unije, odnosno članica EFTA-e/EGP-a (uz Tursku i Hrvatsku).

Niste pronašli ono što tražite?

95% odgovora na pitanja možete pronaći putem alata za pretraživanje.