You are here

Europass nije dostupan na mom jeziku.

Europass je dostupan na službenim jezicima sljedećih zemalja:

  • jezicima zemalja Europske unije (u zemljama članicama, zemljama pristupnicama, kao i potencijalnim kandidatima za pristup),
  • zemljama EFTA-e i EGP-a (Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska).

Niste pronašli ono što tražite?

95% odgovora na pitanja možete pronaći putem alata za pretraživanje.