You are here

Koji su mi Europassovi dokumenti potrebni?

Europass je portfelj od pet dokumenata:

Dva su dokumenta javno dostupna i izrađuju ih sami nositelji:

  • U Europass životopisu možete predstaviti svoje vještine i kvalifikacije na jasan i razumljiv način. Dokument možete izraditi na internetu slijedeći upute ili možete spremiti predložak na računalo, zajedno s uputama za izradu i primjerima gotovih dokumenata. Saznajte više.
  • U jezičnoj putovnici možete samostalno procijeniti jezične vještine i navesti potvrde koje ih dokazuju. Dokument možete izraditi na internetu slijedeći upute ili možete spremiti predložak na računalo, zajedno s uputama za izradu i primjerima gotovih dokumenata. Saznajte više.

Za izradu Europass CV-a i jezične putovnice nisu potrebni dodatni dokumenti.

Tri dokumenta izdaju nadležne ustanove:

  • U dokumentu Europass mobilnost možete zabilježiti znanja i vještine stečene za vrijeme borakva u inozemstvu. Saznajte više.
  • Prilog svjedodžbi opisuje znanja i vještine stečene po završetku strukovnog srednjoškolskog obrazovanja. Saznajte više.
  • Dopunska isprava o studiju opisuje znanja i vještine stečene po završetku sveučilišnog studija. Saznajte više.

Niste pronašli ono što tražite?

95% odgovora na pitanja možete pronaći putem alata za pretraživanje.