You are here

Što je jezična putovnica?

Jezična putovnica standardizirani je obrazac za samoprocjenu jezičnih vještina. Dokument se nadovezuje na Zajednički europski referentni okvir za jezike (ZEROJ) koji je izradilo Vijeće Europe.

Niste pronašli ono što tražite?

95% odgovora na pitanja možete pronaći putem alata za pretraživanje.