You are here

Kome se mogu obratiti za pomoć?

U svim europskim zemljama (zemljama članicama EU i zemljama pristupnicama, kao i zemljama EFTA-e i EGP-a) postoji nacionalni Europass centar koji koordinira izdavanje dokumenata.

Nacionalni Europass centar (NEC) vaš je prvi korak u upoznavanju s inicijativom Europass i njenim dokumentima.

Obratite se svom nacionalnom Europass centru.

Niste pronašli ono što tražite?

95% odgovora na pitanja možete pronaći putem alata za pretraživanje.