You are here

Kako se izdaje dopunska isprava o studiju?

U većini zemalja postoji baza dopunskih isprava o studiju.

Ako ona ne postoji u vašoj državi, obratite se nadležnoj službi za pomoć.

Niste pronašli ono što tražite?

95% odgovora na pitanja možete pronaći putem alata za pretraživanje.