You are here

Pravna obavijest

Informacije na ovoj stranici podložne su izjavi o odgovornosti, obavijesti o autorskom pravu te pravilima u vezi sa zaštitom osobnih podataka.

Izjava o odgovornosti

Cedefop (Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja) održava ovu web-stranicu kako bi povećao javnu dostupnost informacija o svojim inicijativama te politikama Europske unije. Naš je cilj da te informacije budu pravovremene i točne. Ako nam se skrene pažnja na pogreške, nastojat ćemo ih ispraviti. Međutim, Cedefop ne prihvaća zakonsku niti drugu odgovornost u pogledu informacija na ovoj web-stranici.

Ove informacije:

 • su općenite prirode i nije im namjera da se odnose na specifične prilike bilo koje fizičke ili pravne osobe;
 • nisu nužno sveobuhvatne, potpune, točne ili aktualne;
 • katkad su povezane s vanjskim web-stranicama koje Cedefop ne kontrolira i za koje Cedefop ne preuzima odgovornost;
 • ne predstavljaju profesionalni ili pravni savjet (ako trebate specifičan savjet, uvijek se morate obratiti kvalificiranom osoblju).

Molimo vas obratite pažnju na činjenicu da ne možemo jamčiti da neki dokument dostupan na Internetu točno prenosi službeno prihvaćen tekst. Autentičnima se smatraju jedino zakonski akti Europske unije objavljeni u papirnatom izdanjuOfficial Journal koje izdajeEuropska unija.

Cilj nam je maksimalno smanjiti tehničke pogreške. Međutim, neki podaci ili informacije na našoj web-stranici možda su strukturirani u datoteke ili formate u kojima ima pogrešaka te ne možemo jamčiti da se naša usluga neće prekidati ili na drugi način narušavati takvim problemima. Cedefop ne prihvaća odgovornost vezanu za takve probleme koji nastaju kao rezultat upotrebe ove web-stranice ili bilo koje druge web-stranice.

Namjera ove izjave o odgovornosti nije da se ograniči odgovornost Cedefopa na način suprotan zahtjevima koje postavljaju primjenjivi nacionalni zakoni niti da se isključi odgovornost Cedefopa u slučajevima koji možda nisu isključeni tim zakonima.

© Europska unija, 2002-2020.

Reprodukcija je dopuštena u nekomercijalne svrhe pod uvjetom da su navedeni izvor (© Europska unija) i web-stranica (https://europass.cedefop.europa.eu), ukoliko nije drugačije određeno.

Napomena: Vijeće Europe i Europske zajednice imaju zajedničko autorsko pravo nad Europass jezičnom putovnicom. Reprodukcija je dopuštena u nekomercijalne svrhe pod istim uvjetima, ukoliko su nevedeni izvori (© Europska unija i Vijeće Europe) i adresa web-stranice (https://europass.cedefop.europa.eu i https://www.coe.int/en/web/portfolio).

Kada se za reprodukciju i korištenje tekstovnih i multimedijskih informacija (zvuk, slike, softver itd.) prethodno mora dobiti dopuštenje, takvo će dopuštenje ukinuti gore navedeno opće dopuštenje te će jasno navesti sva ograničenja za korištenje.

Zaštita osobnih podataka

Europska unija se obvezuje na privatnost korisnika.

Svi osobni podaci koje prikuplja Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) obrađuju se u skladu s odredbama Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ.

Ova opća politika se odnosi na skupinu institucijskih web-stranica Europske unije unutar eu.int domene.

Iako možete pretraživati većinu tih stranica a da pritom ne dajete nikakve informacije o sebi, u nekim su slučajevima potrebni osobni podaci da biste dobili stanovite e-usluge koje su vam potrebne.

Web-stranice za koje su potrebni takvi podaci prema njima se odnose u skladu s politikom opisanom u gore spomenutom Propisu te pružaju informacije o korištenju vaših podataka u posebnim izjavama koje se odnose na politiku privatnosti.

U tom smislu:

 • Za svaku pojedinu e-uslugu, kontrolor odlučuje o svrsi i načinu obrade osobnih podataka te osigurava sukladnost određene e-usluge s politikom o privatnosti;
 • Dužnosnik za zaštitu podataka u svakoj instituciji osigurava da se odredbe tog propisa primjenjuju te savjetuje kontrolore o ispunjavanju njihovih obaveza.
 • Europski supervizor za zaštitu podataka će za sve institucije djelovati kao nezavisni nadzorni organ.

Obitelj institucijskih web-stranica Europske unije, unutar eu.int domene, pruža linkove na web-stranice treće strane. Budući da ih mi ne kontroliramo, preporučamo vam da proučite njihove izjave o jamstvu privatnosti.

Što je e-usluga?

E-usluga na portalu Europass je usluga ili izvor dostupan na Internetu koji služi da bi se poboljšala komunikacija između građana i poslovnog svijeta s jedne strane te europskih institucija s druge strane.

Na portalu Europass se nude ili će se nuditi tri vrste usluga:

 1. Usluge pružanja informacija koje građanima, medijima, poslovnom svijetu, administracijama i drugim donositeljima odluka omogućavaju djelotvoran pristup informacijama te tako povećavaju transparentnost i razumijevanje politika i aktivnosti EU-a.
 2. Usluge interaktivne komunikacije koje omogućavaju bolje kontakte s građanima, poslovnim svijetom, civilnim društvom i javnim djelatnicima te tako pospješuju konzultacije o politikama te mehanizme povrata informacija kako bi doprinijele oblikovanju politika, aktivnosti i usluga EU-a
 3. Usluge transakcija koje omogućavaju pristup svim osnovnim oblicima transakcija s Europskom unijom, primjerice, na području nabave, financija, novačenja zaposlenika, prijavljivanja na razna događanja, pribavljanja ili kupovanja dokumenata itd.

Izjava o privatnosti Europass e-usluga

1. Koje e-usluge nudi Europass?

Stranice za online ispunjavanje Europass životopisa i jezične putovnice nude posjetiteljima mogućnost da unesu svoje podatke te potom dobiju datoteku koja sadrži te informacije u Europass obliku. Dok posjetitelji unose podatke, uneseni podaci se privremeno spremaju na Europass server za web aplikacije (u 'glavnu memoriju') :

Životopis i jezična putovnica koje ste mrežno izradili nisu spremljeni na poslužiteljima Europassova portala. No, datoteke priložene u životopisu ostaju pohranjene sljedećih sedam dana radi stvaranja sigurnosne kopije (na primjer, u slučaju problema s vezom), a potom će biti trajno izbrisane te Vam više neće biti dostupne.

Ako posjetitelj prestane unositi podatke u razdoblju od 120 minuta, sve informacije koje je unio u toj vremenskoj dionici trajno se i nepovratno brišu. Poruka o tome će se pojaviti nekoliko minuta prije no što dođe do brisanja. Posjetitelj također može sam izbrisati svoje podatke odabirom stavke 'Završetak' iz izbornika 'Datoteka'.

Ako posjetitelj odabere opciju 'Spremi', stvara se datoteka u privremenoj mapi na Europass serveru (npr. životopis-2559.doc). Čim se ta datoteka proslijedi posjetitelju kroz trenutnu HTTP vezu ili se pošalje na e-mail adresu koju je posjetitelj naznačio, ona se trajno i nepovratno briše sa servera.

Ako posjetitelj već ima korisnički račun za pohranu podataka u oblaku (trenutačno su podržani: Google disk i OneDrive), on/ona se može prijaviti s tim podacima i omogućiti pristup svojim životopisima s bilo kojeg računala. Životopisi se dakle pohranjuju i otvaraju iz mape pod nazivom "Europass" unutar odgovarajućeg oblaka.

Osim toga, posjetitelj može odlučiti objaviti svoj životopis izravno na internetu, na portalima za zapošljavanje uključujući Xing, Monster, Indeed, EURES i CV Library. Prilikom objavljivanja životopisa, posjetitelj je obaviješten o uvjetima i odredbama odabrane usluge.

Obrada koju provodi e-služba Europassa zadovoljava zahtjeve Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ.

2. Koje osobne podatke prikupljamo, za koju namjenu i kojim tehničkim sredstvima?

Da bi pristupio Europass web-stranici, posjetitelj ne mora unositi nikakve osobne podatke. Posjetiteljima se pruža opcija, jedino ako to žele, da unose osobne i druge podatke u pripadajuće obrasce na stranicama za online ispunjavanje. Na kraju unošenja podataka, posjetiteljima se pruža mogućnost da prime datoteku u Europass obliku. Svrha unošenja osobnih podataka ili informacija da se posjetiteljima omogući upisivanje i učitavanje i/ili slanje dokumenata e-mailom u određenom Europass obliku.

Informacije o dobi, spolu, jezičnim vještinama, godinama radnog iskustva, državljanstvu i državi prebivališta prikupljaju se i pohranjuju radi statističke obrade osiguravajući pritom anonimnost. Ovakva primjena statističkih podataka jest u skladu s Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ.

Pristupni serverski logovi s IP adresama pohranjuju se i čuvaju u trajanju od 13 mjeseci iz sigurnosnih razloga, kako bi se moglo pratiti zlonamjerne napade, sigurnosne prekršaje i pokušaje upada. Logovi se također analiziraju pomoću AWSTATS-a za izradu statističkih podataka mrežne stranice (broj posjeta po zemlji).

Matomo također čuva anonimnu verziju IP adrese, više pogledajte u nastavku. Matomo upotrebljava mehanizam anonimizacije IP-a koji automatski maskira dio IP-a posjetitelja, čime se onemogućuje njegovo prepoznavanje.

Jedinstveni dio e-mail adrese koju unesu posjetitelji (hash) čuva se iz statističkih razloga kako bi odredio broj jedinstvenih posjetitelja tijekom određenog vremenskog razdoblja. Hash algoritam je nepovratno kodiranje e-pošte, te je matematički nemoguće dešifrirati stvarnu e-mail adresu iz stvorenog algoritma. Hash vrijednosti se čuvaju u trajanju od 13 mjeseci.

3. Tko ima pristup vašim podacima?

Prilikom korištenja Europass alata za mrežno uređivanje, vaše su podatke u kratkom vremenskom razdoblju obradili Europass web serveri, a da ih pritom nije vidjela niti obrađivala nijedna fizička osoba. Nakon obrade, ti se podaci odmah brišu. Pristup Europass serverima ograničen je na ovlaštene tehničke operatere koji održavaju operacijski sustav i Europass softver i usluge. Ugovori tehničkog osoblja Europassa imaju posebne obvezujuće izjave o povjerljivosti i neotkrivanju podataka.

4. Kako štitimo i čuvamo vaše podatke?

Podaci koji se razmijene tijekom 'Online ispunjavanja' Europass dokumenata zaštićeni su od neovlaštenog, ilegalnog pristupa do kojeg može doći tijekom prijenosa, primjenom SSL (HTTPS) šifriranja.

Napomena: Tehnički je teško primijeniti šifriranje na poslane e-mailove u čijim se privicima nalaze ispunjeni dokumenti životopisa i jezične putovnice. E-mailovi se, prema tome, šalju bez primjene šifriranja.

Za stranicu koja udomljava Europass servere postoje standardne mjere zaštite, tj. stalno ažuriranje operacijskog sustava i softvera, antivirusna zaštita, tzv. vatreni zid, redovit pregled sigurnosnog sustava i mreže, primijenjena politika IT sigurnosti, testiranje povredivosti i sustav uočavanja ometanja.

5. Kako možete provjeriti, izmijeniti ili izbrisati svoje osobne podatke?

Kao što je već rečeno, nikakvi osobni podaci se trajno ne spremaju na Europass servere. Posjetitelji mogu ispunjene Europass životopise ili jezične putovnice učitati sa svojih računala na Europass server te nastaviti s provjeravanjem, mijenjanjem ili brisanjem bilo kojeg podatka u nekom Europass dokumentu. Međutim, taj je postupak također privremen i podliježe istim, već opisanim, pravilima zaštite. (vidi stavku 1).

6. Koliko dugo držimo vaše podatke?

Kao što je već rečeno, podaci koje su unijeli posjetitelji ne pohranjuju se trajno na Europass servere.

Nakon 13 mjeseci Europass automatski briše datoteke zapisnika o posjetiteljima (IP adrese).

Europass briše anonimne hash vrijednosti posjetitelja automatski nakon 13 mjeseci.

7. Informacije za kontakt

Kao vlasnik podataka, imate posebna prava. Ako želite iskoristiti svoja prava ili imate pitanja ili pritužbe, molimo obratite se kontroloru web-stranice pristupivši stranici 'Vaše mišljenje' u gornjem izborniku Europass web-stranice.

Vaši osobni podaci se prikupljaju samo u onoj mjeri u kojoj je potrebno odgovoriti. Ako kontrolori Europass web-stranice nisu u stanju odgovoriti na vaše pitanje, proslijedit će e-mail drugoj službi. Bit ćete obaviješteni e-mailom (ako ste ga naveli) kojoj je službi proslijeđeno vaše pitanje. Imate li bilo kakvih pitanja o obradi vašeg e-maila i osobnih podataka u vezi s njim, obavezno ih uključite u svoju poruku.

Osobe čiji se podaci obrađuju mogu se u bilo kojem trenutku posavjetovati s Cedefop-vim službenikom za zaštitu podataka () ili se obratiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, ponekad na vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Isto čini i većina velikih web-mjesta.

1. Što su kolačići?

Kolačić je mala tekstna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenom web-mjestu. S pomoću kolačića web-mjesto pamti vaše radnje i željene postavke (poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tijekom duljeg razdoblja, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-mjesto odnosno pri pregledavanju njegovih različitih stranica.

2. Na koji se način koristimo kolačićima?

Mnoge naše stranice s pomoću kolačića pamte sljedeće:

 • vaše željene postavke koje se odnose na prikaz, poput postavki kontrasta boja ili veličine fonta;
 • informacije o tome jeste li već odgovorili na anketu o korisnosti sadržaja (kako vam pitanje ne bi ponovno iskočilo);
 • informacije o tome slažete li se s uporabom kolačića za ovo web-mjesto.

Omogućivanje tih kolačića pružit će vam bolji doživljaj pregledavanja. Kolačiće možete izbrisati ili blokirati, no u tom se slučaju određene značajke ovog web-mjesta neće prikazivati na najbolji način.

Informacije povezane s kolačićima ne služe za vašu identifikaciju, a podaci o navikama pregledavanja isključivo su pod našim nadzorom. Kolačićima se ne koristimo ni u koje druge svrhe osim onih koje smo ovdje opisali.

3. Koristimo li se drugim kolačićima?

Mi koristimo Matomo, besplatnu web uslugu prikupljanja anonimnih podataka o korisniku (na primjer, specifikacije računala, vrsta i verzija pretraživača, zemlja posjetitelja i sl.) za praćenje i izvještavanje o prometu na mrežnoj stranici.

Kolačići koje upotrebljava Matomo omogućuju nam praćenje sljedećih informacija o posjetiteljima:

 • IP adrese (anonimizirane)
 • jedinstveni nasumično odabrani identifikacijski broj posjetitelja, vrijeme prvog posjeta određenog posjetitelja, vrijeme prethodnog posjeta određenog posjetitelja, broj posjeta određenog posjetitelja
 • datuma i vremena (posjeta web-mjestu)
 • lokacije: države, regije, grada, približne geografske širine i dužine (geolokacije)
 • jezika posjećene stranice
 • verzije preglednika, dodataka preglednika (PDF, Flash, Java…), verzije operativnog sustava, identifikatora uređaja (korisnik – agent u zaglavlju)
 • događanja
 • datoteka na koje se kliknulo i koje su preuzete (preuzimanja)
 • pretraživanja stranice

Kada koristite mogućnost povezivanja Europass aplikacije s oblakom za pohranu vaših životopisa ("Prijavite se"), prilikom prijave odabrana usluga (Google ili Microsoft) postavlja vlastite kolačiće, nad kojima nemamo kontrolu. Prije korištenja potražite odgovarajuću izjavu o privatnosti i uvjete korištenja svake od tih usluga.

4. Kako se kontroliraju kolačići?

Kolačiće možete kontrolirati i/ili izbrisati prema želji. Više informacija potražite na: aboutcookies.org. Možete izbrisati sve kolačiće koji su već pohranjeni na računalu, a postavke većine preglednika omogućuju blokiranje pohrane kolačića. Ako blokirate kolačiće, možda ćete pri svakom posjetu web-mjestu morati ručno prilagođivati neke željene postavke, a određene usluge i funkcije možda neće biti dostupne.

5. Značajke posjećivanja stranica bez praćenja (opt out)

Posjetitelji web-mjesta automatski se prate korištenjem trajnog kolačića prve strane web-mjesta Matomo. Možete odabrati ne prati (opt out). Ako se predomislite, možete ponovno odabrati opciju prati (opt in).

Ako odaberete opciju ne prati, to ne utječe na vašu navigaciju na stranicama Europass.

6. Značajke opcije „Zaštita od praćenja”

Opcija „Zaštita od praćenja” funkcija je koja omogućava posjetiteljima da odaberu hoće li ih stranice pratiti u bilo koju svrhu, uključujući upotrebu analitičkih usluga, oglasnih mreža i društvenih platformi.

Europass poštuje želje posjetitelja te neće pratiti one posjetitelje koji su uključili opciju „Ne želim biti praćen” u svojim preglednicima. Ako posjetitelj upotrebljava preglednik koji nije omogućio praćenje, obavijest o kolačiću bit će konfigurirana prema zadanim postavkama za "isključivanje" iz analitičke usluge.

7. Anonimizacija IP adresa posjetitelja

Matomo upotrebljava mehanizam anonimizacije IP-a koji automatski sakriva dio IP-a (internetskog protokola), čime se učinkovito onemogućava identifikacija pojedinačnih posjetitelja stranice Europass.

Jezična politika

Europass je dostupan na službenim jezicima sljedećih zemalja:

 • jezicima zemalja Europske unije (u zemljama članicama, zemljama pristupnicama, kao i potencijalnim kandidatima za pristup);
 • zemljama EFTA-e i EGP-a (Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska).