You are here

Az Europass története

​1998-ban az Európai Bizottság és a Cedefop felállították a szakképzettségek átláthatóságának európai fórumát, azzal a céllal, hogy párbeszédet kezdeményezzenek a társadalom, a munkaerőpiac szereplői és a nemzeti szakképzési hatóságok képviselőivel az átláthatóság, átjárhatóság témakörében.

A fórum feladatai a következők voltak:

 • A végzettségek átláthatatlanságából adódó akadályok elhárítása a mobilitás területén,
 • Párbeszéd ösztönzése a már meglévő kezdeményezésekről, eszközökről és intézményekről,
 • Már létező politikák megvalósításának bátorítása,
 • Új kezdeményezések megfontolása.

A fórum munkája az alábbi fejlesztéseket eredményezte:

 • Két dokumentum (Az Európai önéletrajz és a bizonyítvány-kiegészítő),
 • A szakképzés különböző területein információ-szolgáltatási céllal létrejött a Nemzeti Referencia Központok hálózata (NRK-k).

Az Europass három további dokumentumot is magában foglal, amelyet európai szinten az 1990-es évek végén fejlesztettek ki.

 • Az oklevélmellékletet az Európai Bizottsággal közösen hozta létre az Európa Tanács és az Unesco, az európai felsőoktatási intézmények részére azzal a céllal, hogy kiegészítse az általuk kibocsátott diplomákat. Használata - többek között - javasolt az 1999-es Bolognai Határozatban és a diákok, képzésen résztvevők, önkéntesek, tanárok és oktatók, a Közösségben történő mobilitásáról (OJ L 215 of 9.8.2001) szóló 2001-es Európa Tanács és Parlament javaslatában. Az oklevélmelléklet használata egyre elterjedtebb a felsőoktatási intézményekben, így az európai országok megegyeztek, hogy használatát ösztönzik (lásd a Berlin Communiqué of Ministers). Az oklevélmelléklet kivitelezése és használata szorosan kapcsolódik az Európai Kreditátviteli Keretrendszerhez.
 • A weboldalon közzétett Europass nyelvi útlevél része az Európa Tanács által fejlesztett Európai Nyelvtanuási naplónak, amelyben az állampolgárok feltüntethetik nyelvtudásukat közös európai besorolás alapján.
 • A weboldalon közzétett Mobilitási igazolvány a Tanács 1999/51/EK -i Határozata alapján 2000 -ben bevezetésre került Europass Szakképzés helyett jött létre. Az Europass Szakképzés volt az a dokumentum, amely rögzítette az oktatás vagy képzés részeként létrejött külföldi szakmai gyakorlatokat. 2000-2004 között több, mint 100 000 Europass Szakképzés dokumentumot bocsátottak ki. Az Europass mobilitási igazolvány szélesebb hatáskörrel rendelkezik, hiszen nemcsak szakmai gyakorlatok, hanem pédául külföldön töltött tanulmányi időszakok igazolására is szolgál.

2002-ben, a szakképzések átláthatóságáról szóló európai fórumot felváltotta egy szakmai munkacsoport, amelynek megbízása - a Koppenhágai Határozat kívánságának megfelelően a következő volt:"A szakképzések, szakképesítések átláthatóságának növelése az információs eszközök hálózatának bevezetésével és racionalizálásával, beleértve a már létező dokumentumokat, úgy mint az Európai CV, a bizonyítvány-kiegészítő és oklevélmelléklet, a Közös Európai Referenciakeret, valamint az Europass közös keretrendszerének kidolgozását."

A nagyszabású feladat megoldására a munkacsoport kidolgozott egy modellt és egy weboldal prototípust.

2003-ban - egy kiterjedt, nemzeti hatóságokat és társadalmi partnereket érintő konzultációt követően - az Európai Bizottség elkészítette javaslatát egy európai parlamenti határozat meghozatalára, amely a szakképzések és kompetenciák átláthatóságát biztosította egyetlen keretbe rendezve (Europass) és amelyet 2004 decemberében az Európai Parlament és Tanács jóváhagyott. A döntés, többek között, a weboldal elindítását is biztosítja.

Kattintson ide az Europass határozat olvasásához.

2005 február: Az Europass honlap hivatalos elindítása egy luxemburgi konferencián. Luxemburg tölötte be az Európai Unió soros elnöki tisztségét akkoriban.

2011 december: Az Europass honlap teljes megújításon megy át, létrejön az új, modern arculat. A továbbfejlesztett navigálás gyorsabb hozzáférést biztosít a legnépszerűbb információkhoz.

2012 december:

- egy új önéletrajz sablon és online szerkesztő felület beindítása. A fejlesztések a következőket tartalmazzák:

 • felhasználóbarátabb online felület, ahol a végső dokumentum közvetlenül megtekinthető;
 • új fejlécek: Személyes honlap, Azonnali üzenet, Nyelvi oklevél / oklevelek;
 • továbbfejlesztett segédletek a strukturáltabb információért: projektleírások, konferenciák, publikációk, stb.;
 • új arculat a jobban olvasható Europass önéletrajzért: új betűtípus, színek használata, egyszerűsített fejlécek, stb.

- az Európai Készségútlevél az önéletrajzal együtt indult el. Az Európai Készségútlevél egy felhasználóbarát elektronikus mappa, amely segíti a diákokat, munkavállalókat vagy munkakeresőket személyes készségeik és az életük során szerzett képesítéseik leltárának felépítésében.

Az Európai Készségútlevél dokumentumok széleskörű választékát tartalmazhatja (Nyelvi útlevél, diplomák másolatai, munkáltatói igazolások, stb). Az Europass CV-hez csatolva az Európai Készségútlevél megerősíti az önéletrajzot, bizonyítékot szolgáltatva a felsorolt készségekre és képesítésekre.

April 2018: Adoption of the revised Europass framework

EU Member States adopted the Commission's proposal to revise the Europass framework. The revision, which aims at simplifying and modernising the Europass CV and other skills tools for the digital age, will enable people across the EU to make their skills and qualifications more visible, and will help policy makers to anticipate labour market needs and trends.