You are here

Nemzeti Europass Központok

Minden országban (az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben) a nemzeti Europass központ koordinál minden, az Europass dokumentumokhoz kötődő tevékenységet. Ez az első információs pont mindenkinek, aki többet akar megtudni az Europassról vagy használni szeretné azt.

Fő feladatai:

  • az Europass dokumentumok kibocsátásának koordinációja;
  • az Europass és dokumentumainak népszerűsítése;
  • az információs és tanácsadó szolgálatok folyamatos tájékoztatása és információs anyaggal való ellátása az Europassról és a dokumentumokról;
  • az Europass dokumentumok nyomtatott formában való rendelkezésre bocsátása;
  • országa képviselete a nemzeti Europass központok hálózatában.