You are here

Cselekvő igék szószedete

A szógyűjtemény célja, hogy összehangolja a többnyelvű fogalom-meghatározásokat, ezzel megkönnyítve a bizonyítvány-kiegészítők fordítását és elkészítését. A tagállamokban teljesített projektek bizonyítják, hogy ágazattól és szinttől függetlenül is lehetséges bemutatni az egyes szakmákhoz kapcsolódó fő kompetenciákat korlátozott számú kifejezéssel, cselekvő igékkel.

A szószedet hét részt tartalmaz, amely megfelel a fő tevékenységi területeknek:

 • információs menedzsment;
 • tanácsadás/konzultáció;
 • termelés (javak és szolgáltatások);
 • igazgatás;
 • humán erőforrás menedzsment és képzés;
 • marketing és számvitel;
 • kutatás és fejlesztés.

Letöltés (Excel)

 • összhangba hoz / módosít

  Definíció: 

  kis változtatást eszközöl a pontosság, az összhang érdekében

  Examples of use: 
  kezelés, gép, termelési rendszer, felszerelés/berendezés, termelési folyamat, eszköz
 • tanácsot ad

  Definíció: 

  arra vonatkozó ajánlást ad vkinek, hogy mit tegyen

  Examples of use: 
  vezetés, alkalmazottak
 • kioszt/juttat

  Definíció: 

  (ki v. elosztáskor) ad vkinek vmit, őt is részesíti benne

  Examples of use: 
  források
 • elemez (alkotóelem)

  Definíció: 

  matematikai, kémiai, nyelvtani elemzést végez

  Examples of use: 
  alkotóelem, vér
 • kielemez (információ)

  Definíció: 

  összetevőire, mozzanataira bont, és így vizsgál

  Examples of use: 
  információ, adatok
 • előre jelez / prognosztizál / számít vmire

  Definíció: 

  előre lát, és előzetesen cselekszik

  Examples of use: 
  munka, mozgások
 • előre jelez / prognosztizál / számít vmire

  Definíció: 

  előre lát, és előzetesen cselekszik

  Examples of use: 
  munka, mozgások
 • alkalmaz (szabályok)

  Definíció: 

  átültet a gyakorlatba

  Examples of use: 
  elvek, szabályok, normák (higiénia, biztonság)
 • értékesítési technikákat alkalmaz

  Definíció: 

  használja az eladást elősegítő technikákat

  Examples of use: 
  piac
 • összeilleszt / összeszerel

  Definíció: 

  (összetartozó részeket) egymáshoz illeszt, összeállít

  Examples of use: 
  állványzat, felszerelés, egy szerkezet elemei
 • megítél / (ki)értékel (képzés)

  Definíció: 

  megállapítja vminek az értékét, teljesítményét

  Examples of use: 
  alkalmazotti állomány, (szak)képzési tevékenység
 • megítél / (ki)értékel (igények)

  Definíció: 

  megállapítja vminek az értékét, a fontosságát

  Examples of use: 
  igények, nehézségek, kockázat, képességek
 • segít (vezetés)

  Definíció: 

  vkinek a munkájában tevékeny közreműködésével könnyít

  Examples of use: 
  vezetés
 • tenyészt / felnevel

  Definíció: 

  (háziállatot) szaporít, új, vagy nemesített fajtaváltozatokat hoz létre

  Examples of use: 
  állatok
 • kiszámítja a költségeket / költségvetést készít

  Definíció: 

  kikalkulálja egy termék, szolgáltatás, stb. költségeit

  Examples of use: 
  menü, befektetés
 • épít

  Definíció: 

  különböző részekből, anyagokból összerakva megalkot, létrehoz

  Examples of use: 
  fal, szerkezet
 • vásárol

  Definíció: 

  fizetés ellenében tulajdonául megszerez vmit

  Examples of use: 
  áruk, szolgáltatások
 • kiszámít

  Definíció: 

  matematikai művelettel megold (egy vagy több problémát)

  Examples of use: 
  érték
 • kalibrál / beállít

  Definíció: 

  (mérőeszközt, stb.) hitelesít, pontosságát beállítja

  Examples of use: 
  gép, szerszám
 • (potenciális ügyfelet) felkeres, megszólít

  Definíció: 

  szavazatokért, megrendelésért, hirdetési lehetőségért folyamodik

  Examples of use: 
  piac, ügyfelek/ügyfélkör
 • (el)végez / végrehajt

  Definíció: 

  vmit végigcsinálva befejez

  Examples of use: 
  ellenőrzés, minőségellenőrzés, felmérés, feladat, munka, karbantartás, interjú, orvosi vizsgálat vagy kezelés, javítás, vetés, aratás, üzemeltetés/működtetés, tervrajzkészítés, mérés, tranzakció, karbantartás, befejezés, kiigazítás, kézbesítés, felszerelés beindítása, szállítás, diagnosztika, értékelés, csomagfelvétel, orvosi analízis, technikai felülvizsgálat, összeszerelés
 • ellenőriz

  Definíció: 

  (ált. gyors, informális) érték, pontosság, minőségvizsgálatot végez, elbírálás céljából

  Examples of use: 
  megfelelés/egyezés, minőség, felszerelés, üzemképes állapot
 • letisztít /lemos

  Definíció: 

  piszkot, szennyeződést eltávolít vmiről

  Examples of use: 
  alkatrészek, helyíségek
 • együttműködik (vmely témában)

  Definíció: 

  mással vagy másokkal együtt dolgozik egy közös projekten

  Examples of use: 
  projekt, kísérleti megvalósítás, vezetés, alkalmazottak értékelése/felvétele, felszerelés karbantartása, stratégia meghatározása, logisztika, preventív tevékenység, kutatás
 • összegyűjt (adatokat)

  Definíció: 

  egy helyre, egy csomóba gyűjt

  Examples of use: 
  információ, adatokat
 • összehasonlít

  Definíció: 

  több személyt vagy dolgot megvizsgál abból a szempontból, hogy miben hasonlítanak vagy különböznek

  Examples of use: 
  adatok, információ, eredmények
 • összeállít

  Definíció: 

  más anyagokból vagy forrásokból, a részeket megválogatva létrehoz

  Examples of use: 
  lista, katalógus, jegyzék
 • megköt

  Definíció: 

  a jelzett egyezséget, megállapodást létrehozza

  Examples of use: 
  piac, szerződés, eladások
 • kialakít / telepít (felszerelés)

  Definíció: 

  (egy rendszer egy elemét) úgy alakítja ki, hogy egy bizonyos módon működjön

  Examples of use: 
  felszerelés, számítógép, munkaterület
 • kapcsolatba lép

  Definíció: 

  összeköttetést, kapcsolatot teremt vkivel

  Examples of use: 
  szállító, ügyfelek
 • vezérel / működtet

  Definíció: 

  szabályoz vagy irányít (egy gépet)

  Examples of use: 
  gép
 • koordinál

  Definíció: 

  (különböző részeket) harmonikus egységben összeegyeztet egy cél érdekében

  Examples of use: 
  emberek, munka, beavatkozás, termelési eljárás, munka kivitelezése
 • létrehoz (adatbázis)

  Definíció: 

  előidézi, hogy létrejöjjön

  Examples of use: 
  adatbázis, információ
 • (meg)művel

  Definíció: 

  (földet) megfelelő munkával növényermesztésre alkalmassá tesz

  Examples of use: 
  növények, gabonafélék
 • felaprít / feldarabol

  Definíció: 

  darabokra vagdal

  Examples of use: 
  nyersanyag, fa
 • foglalkozik vmivel (dosszié)

  Definíció: 

  figyelmet fordít rá, tanulmányoz, vizsgál

  Examples of use: 
  dosszié, panasz
 • eldönt

  Definíció: 

  meghatároz, döntést hoz (pl. versenyben v. egy kérdésben);megold, rendez

  Examples of use: 
  politika, erőforrások elosztása
 • definiál

  Definíció: 

  egyedi jegyeit megjelölve megadja a pontos jelentését (pl.szónak, fogalomnak)

  Examples of use: 
  adatbázis, fogalom
 • átruház

  Definíció: 

  (munkát, hatáskört, stb.) másvalakire bíz

  Examples of use: 
  feladatok
 • szállít / kézbesít

  Definíció: 

  (küldeményt) a címzetthez eljuttat

  Examples of use: 
  termék
 • bemutat (értékesítés)

  Definíció: 

  (gépet, terméket, stb.) megmutat, kiállít, és elmagyarázza a működését

  Examples of use: 
  termék
 • leír

  Definíció: 

  írásban vagy szóban jellemez

  Examples of use: 
  termék, termékválaszték
 • tervet készít / kidolgoz ((szak)képzési tevékenység)

  Definíció: 

  vázlat, minta v. tervek formájában kidolgozza a struktúráját, formáját

  Examples of use: 
  (szak)képzési tevékenység
 • tervet készít / kidolgoz (Kutatás és Fejlesztés)

  Definíció: 

  vázlat, minta v. tervek formájában kidolgozza a struktúráját v. formáját

  Examples of use: 
  stratégia, eszköz, eljárás, módszer
 • kimutat

  Definíció: 

  feltárja a létét, jelenlétét

  Examples of use: 
  hiba, hiányosság, betegség
 • kidolgoz (módszer, folyamat)

  Definíció: 

  minden részletében előkészít, kialakít

  Examples of use: 
  módszer, folyamat
 • megállapít / diagnosztizál

  Definíció: 

  feltárja a létét, jelenlétét

  Examples of use: 
  minőségellenőrzés
 • eligazít

  Definíció: 

  elmondja vagy megmutatja, hogyan juthat el valahová

  Examples of use: 
  ügyfelek, látogatók
 • szétszed

  Definíció: 

  vmit darabjaira, részeire választ szét, bont

  Examples of use: 
  gép
 • terjeszt

  Definíció: 

  terjedését segíti, sokaknak elmondja

  Examples of use: 
  információ, levelezés
 • szerződést megfogalmaz / szerződés tervezetét elkészíti

  Definíció: 

  (egy szöveget) megfelelő formában, írásban kifejez

  Examples of use: 
  munka, szerződés
 • (terv)rajzot készít (terv)

  Definíció: 

  lerajzol v. felvázol (formát, alakot, képet, stb.) vonalak segítségével, ceruzával v. tollal

  Examples of use: 
  terv
 • megfogalmaz / elkészít (dokumentum)

  Definíció: 

  egy szöveget megfelelő formában, írásban kifejez, elkészít

  Examples of use: 
  beszámoló, okmány, leírás, szerződés, ajánlat
 • eltávolít

  Definíció: 

  kivesz vagy eltüntet, hogy ne legyen ott

  Examples of use: 
  szennyező anyagok, hibás termékek
 • megvizsgál

  Definíció: 

  alaposan, részletesen megnéz, megfigyel

  Examples of use: 
  dokumentum, téma, javaslat
 • eszmét cserél (információ)

  Definíció: 

  (információ, nézetek) kölcsönösségi alapon történő közlése

  Examples of use: 
  gondolatok, vélemény, álláspont
 • kiterjeszt / kibővít (kapacitás)

  Definíció: 

  szélesebb körben érvényesül v. érvényesít

  Examples of use: 
  kapacitás, osztály
 • kikísérletez (Kutatás és Fejlesztés)

  Definíció: 

  vmit kísérletezés útján megvalósít, elvégez, létrehoz

  Examples of use: 
  berendezés, prototípus, módszer
 • elmagyaráz

  Definíció: 

  Szavakkal érthetővé tesz, megvilágít

  Examples of use: 
  dokumentum, tárgyalt kérdés / ügy, javaslat
 • merít (vmit vhonnan)

  Definíció: 

  forrás(munká)ból átvesz (információt)

  Examples of use: 
  információ (egy forrásból)
 • helyettest biztosít (alkalmazottak)

  Definíció: 

  (a munka folyamatossága érdekében) helyettessel pótolja a hiányzó munkaerőt

  Examples of use: 
  alkalmazottak
 • (díjat / árat) megszab

  Definíció: 

  megállapít; meghatároz

  Examples of use: 
  díj / ár (termékek / szolgáltatások)
 • követ

  Definíció: 

  1) közelről, egyfolytában figyelemmel kíséri az alakulását 2) (instrukciókhoz) igazodik, azok szellemében cselekszik

  Examples of use: 
  1) egy termelési ciklus, építkezés 2) instrukciók
 • nyomon követ (termékértékesítés)

  Definíció: 

  folyamatot állandó figyelemmel kísér

  Examples of use: 
  termékértékesítés, termék bevezetése
 • meghatároz / azonosít (humánerőforrás-szükségletek)

  Definíció: 

  vminek elfogad, ilyen minőségben tudomásul vesz vkit, vmit

  Examples of use: 
  humánerőforrás-szükségletek, (szak)képzési szükségletek
 • tudat

  Definíció: 

  közöl (információt)

  Examples of use: 
  információ
 • érvényesít / alkalmaz

  Definíció: 

  (el)végez, végrehajt

  Examples of use: 
  elvek, szabályok, normák, (higiénia, biztonság)
 • improve

  Definíció: 

  to make or become better in quality

  Examples of use: 
  treatment, machine, production system, equipment/installation, production process, tool
 • beavatkozik vmibe

  Definíció: 

  szerepet játszik vmiben, lefolyásának befolyásolása céljából

  Examples of use: 
  probléma, tárgyalt ügy, technikai előkészítés, konfliktus
 • számláz (termék/szolgáltatás)

  Definíció: 

  (áruról, munkáról) számlát állít ki

  Examples of use: 
  termék/szolgáltatás
 • berakodik

  Definíció: 

  (szállítmányt, árut) feltesz (hajóra, teherautóra, stb

  Examples of use: 
  szállítmány
 • karbantart / gondoz

  Definíció: 

  megfelelő állapotban tart

  Examples of use: 
  berendezés, üzem, hálózat, kert
 • irányít (csapat)

  Definíció: 

  (közös cselekvést) intézkedéseivel, felügyeletével irányt szabva vezet

  Examples of use: 
  csapat
 • irányít (humánerőforrás)

  Definíció: 

  (közös cselekvést) intézkedéseivel, felügyeletével irányt szabva vezet

  Examples of use: 
  alkalmazottak betanítása, munkaügyi törvények végrehajtása, (szak)képzés
 • gyárt / előállít

  Definíció: 

  nyersanyagból létrehoz (egy terméket)

  Examples of use: 
  ruházat, termékek, burkolat, az építőiparban használt alkotóelemek
 • értékesít

  Definíció: 

  eladásra kínál

  Examples of use: 
  termékek
 • elsajátít

  Definíció: 

  magáévá tesz, megtanulja tökéletesen alkalmazni

  Examples of use: 
  nyelv, technika, elvek
 • elsajátít (technika)

  Definíció: 

  magáévá tesz, megtanulja tökéletesen alkalmazni

  Examples of use: 
  munkafolyamat, technika, idegen nyelv, szoftver
 • mér

  Definíció: 

  nagyságát, mennyiségét mérés útján meghatározza

  Examples of use: 
  összetevők, paraméterek, hatás, hiányosságok, mennyiség/minőség, termék, szolgáltatás
 • kimér / adagol

  Definíció: 

  meghatározza az összetevők arányait (orvosságban, keverékben)

  Examples of use: 
  összetevők
 • módosít (berendezés)

  Definíció: 

  kissé változtat (egy dolgon) anélkül, hogy a lényegén, a természetén változtatna

  Examples of use: 
  berendezés
 • figyelemmel kísér

  Definíció: 

  megfigyeli vagy feljegyzi egy készülék vagy szerkezet működését

  Examples of use: 
  gép, eszköz
 • tárgyal

  Definíció: 

  (hiv.) megbeszélésen tisztázni igyekszik vmit, tanácskozik vmiről

  Examples of use: 
  megoldások, határidő
 • tárgyal (szerződés)

  Definíció: 

  (hiv.) megbeszélésen tisztázni igyekszik vmit, tanácskozik vmiről

  Examples of use: 
  eladási feltételek, szerződés feltételei (megrendelések, szállítási határidők, kártérítés, ajánlatok)
 • optimalizál

  Definíció: 

  vmiben a legjobb hatásfokra törekszik

  Examples of use: 
  kezelés, gép, termelési rendszer, felszerelés/berendezés, termelési folyamat, eszköz
 • megrendel

  Definíció: 

  kér, hogy vmit szállítsanak le vagy tegyenek meg, általában fizetség ellenében

  Examples of use: 
  munka, alkatrészek
 • (meg)szervez

  Definíció: 

  vminek a részeit rendszerbe foglalt egésszé alakítja

  Examples of use: 
  munka, építési terület programja, tevékenység
 • (meg)szervez (humánerőforrás)

  Definíció: 

  vminek a részeit rendszerbe foglalt egésszé alakítja

  Examples of use: 
  alkalmazotti állomány képzése, (munkaerő) toborzása
 • csomagol / kiszerel

  Definíció: 

  (árut) forgalomba hozatal végett egységben csomagokba rak

  Examples of use: 
  termékek
 • részt vesz

  Definíció: 

  része van, közreműködik benne

  Examples of use: 
  akció, projekt
 • vezet / kormányoz

  Definíció: 

  biztosítja az irányítását (járműnek, embereknek)

  Examples of use: 
  akciók, felszerelés, jármű
 • megtervez (termelés)

  Definíció: 

  egy terv alapján előkészít

  Examples of use: 
  munka, akció, termelési fázis, gyártás
 • megtervez (humánerőforrás)

  Definíció: 

  egy terv alapján előkészít

  Examples of use: 
  alkalmazotti állomány, (munkaerő) toborzása
 • előkészít (dosszié)

  Definíció: 

  előzetes munkával vmely célra alkalmassá tesz

  Examples of use: 
  akció, dosszié, beavatkozás, dokumentum
 • előkészít (termelés)

  Definíció: 

  előzetes munkával vmely célra alkalmassá tesz

  Examples of use: 
  termelés, élelmiszer, felszerelés, eszköz, terület, felszín, megrendelés, munkaterület
 • megelőz

  Definíció: 

  vminek a bekövetkezését megakadályozza (pl. óvintézkedések megtételével)

  Examples of use: 
  balesetek, konfliktusok, problémák, viták, komplikációk
 • feldolgoz

  Definíció: 

  (nyersanyagot) használati cikké, táplálékká, stb. alakít

  Examples of use: 
  nyersanyag, élelmiszer
 • beprogramoz

  Definíció: 

  az adatokat megfelelő formába rendezi, hogy egy számítógép feldolgozhassa

  Examples of use: 
  feladat, gép
 • reklámoz / népszerűsít (termék)

  Definíció: 

  reklámmal v. pénzügyi támogatással elősegíti egy termék értékesítését

  Examples of use: 
  technika, termék
 • kiállít / megtekinthetővé tesz (termékek)

  Definíció: 

  nyilvánosan bemutat

  Examples of use: 
  termékek
 • növeli (az alkalmazottak) tudatosságát

  Definíció: 

  javítja a tájékozottságát, fogékonyabbá tesz

  Examples of use: 
  szabályzat, célkitűzések, minőség, biztonság
 • átvesz / kézhez vesz (szállítmány)

  Definíció: 

  (egy árut, levelet vagy telefonhívást) megkap, ellenőriz és regisztrál

  Examples of use: 
  szállítmány
 • (munkaerőt) toboroz

  Definíció: 

  alkalmaz, szerződtet (tagokat, alkalmazottakat, stb.)

  Examples of use: 
  alkalmazotti állomány
 • helyrehoz / kijavít

  Definíció: 

  hibát megszüntet

  Examples of use: 
  kezelés, gép, termelési rendszer, felszerelés/berendezés, termelési eljárás, eszköz
 • felújít / renovál

  Definíció: 

  (épületet) tataroz, vmit jó állapotba hoz

  Examples of use: 
  épület
 • megjavít / rendbe hoz

  Definíció: 

  újra használhatóvá tesz

  Examples of use: 
  készülék / szerkezet
 • beszámol

  Definíció: 

  jelentést tesz, számot ad vmiről

  Examples of use: 
  tevékenység
 • képvisel

  Definíció: 

  más nevében (pl. személy, ország), megbizatásból jár el, működik

  Examples of use: 
  hatóság, cég
 • megold (konfliktust)

  Definíció: 

  megtalálja a választ v. a megoldást (problémára)

  Examples of use: 
  konfliktus
 • restaurál / helyreállít

  Definíció: 

  megrongálódott (műalkotást, régiséget) helyreállít, (épületet) tataroz

  Examples of use: 
  épület, festmény
 • kiválaszt (stratégiák)

  Definíció: 

  több személy, tárgy v. dolog közül egy mellett dönt

  Examples of use: 
  alkalmazottak, tevékenységi körök, stratégiák
 • kiválaszt (termékek)

  Definíció: 

  több személy, tárgy, dolog közül egy mellett dönt

  Examples of use: 
  alkatrészek, termékek, felszerelések, paraméterek, kezelési mód, módszerek, programok és tantervek
 • elad

  Definíció: 

  vmit ellenértékért vkinek a tulajdonába átenged

  Examples of use: 
  termékek
 • kiszolgál (ügyfelek)

  Definíció: 

  az ügyfél rendelkezésére bocsátja az általa kért árut v. szolgáltatást

  Examples of use: 
  ügyfelek
 • elrendez (virágok, kert)

  Definíció: 

  több különböző tárgyat, alkotóelemet bizonyos rendszer szerint rendbe rak

  Examples of use: 
  virágok, kert
 • megold (probléma)

  Definíció: 

  nehéz helyzetből megtalálja a kivezető utat

  Examples of use: 
  probléma, konfliktus
 • tárol / raktároz

  Definíció: 

  nagy mennyiségben, későbbi felhasználásra tárol, raktárba tesz

  Examples of use: 
  (áru)készlet, élelmiszer
 • rendszerez / strukturál

  Definíció: 

  megszerkeszti a különböző részeit

  Examples of use: 
  adatok, dokumentum
 • tanulmányoz (dokumentum)

  Definíció: 

  tüzetesen megvizsgál, hogy dönteni vagy cselekedni tudjon

  Examples of use: 
  dokumentum
 • felügyel (alkalmazottak)

  Definíció: 

  vkinek, vminek a teljesítményét v. működését irányítja, ellenőrzi

  Examples of use: 
  termelés, alkalmazottak, csapat
 • felügyel (termelés, alkalmazottak)

  Definíció: 

  vkinek, vminek a teljesítményét v. működését irányítja, ellenőrzi

  Examples of use: 
  termelés, alkalmazottak, csapat
 • felszerel

  Definíció: 

  rendszeresen gondoskodik vminek a szükségleteiről

  Examples of use: 
  gép
 • támogat

  Definíció: 

  pártfogolja, segíti funkciójának, feladatainak ellátásában

  Examples of use: 
  vezetés, alkalmazotti állomány, feljebbvalók, hálózat, csapat
 • összegez / szintézist teremt (adatok)

  Definíció: 

  magasabb fokon egységbe foglal

  Examples of use: 
  adatok
 • szintetizál (termék)

  Definíció: 

  (absztrakt elemeket) szintézis útján társít, vegyít, egyesít

  Examples of use: 
  termék
 • megrendelést felvesz

  Definíció: 

  vmiből levesz bizonyos mennyiséget, amelyből az egésznek a jellege, minősége megállapítható

  Examples of use: 
  vér, anyag
 • mintát vesz

  Definíció: 

  kérés érkezik hozzá egy ügyféltől egy árura v. szolgáltatásra vonatkozóan

  Examples of use: 
  megrendelés
 • leltároz / leltárt készít

  Definíció: 

  bolt vagy vállalkozás árukészletének számáról és pénzértékéről kimutatást készít

  Examples of use: 
  összetevők, felszerelés
 • gondoz /ellát

  Definíció: 

  vkinek, vminek gondját viseli

  Examples of use: 
  személy, állat
 • szállít

  Definíció: 

  egyik helyről a másikra eljuttat, továbbít, átvisz

  Examples of use: 
  emberek, termékek
 • kezel / ápol (állat)

  Definíció: 

  gyógyít, gondoz

  Examples of use: 
  személy, állat
 • kirak / lerak

  Definíció: 

  szállítóeszközt (hajó, teherautó) kiürít

  Examples of use: 
  rakomány, gép
 • aktualizál / naprakész állapotba hoz

  Definíció: 

  a legfrissebb ismeretek birtokában naprakésszé tesz

  Examples of use: 
  adatállomány, adatbázis, dokumentum, információ
 • felhasznál

  Definíció: 

  vmilyen célra igénybe vesz, alkalmaz, hasznosít

  Examples of use: 
  termékek, terminológia, felszerelés, technika, alkotóelemek
 • érvényesít / jóváhagy / igazol (Kutatás és Fejlesztés)

  Definíció: 

  megerősít v. hitelesít

  Examples of use: 
  eljárás, adatok
 • üdvözöl

  Definíció: 

  érkező személyt (látogatókat, vendégeket) udvariassági kifejezésekkel, gesztusokkal fogad

  Examples of use: 
  ügyfelek, nagyközönség
 • csapatmunkát végez

  Definíció: 

  közös cél, feladat megoldása érdekében csoportba tömörült emberekkel végzett munka