You are here

Jogi nyilatkozat

Az oldalon található információk a felelősség nyilatkozat, a szerzői jogvédelmi nyilatkozat és a személyes adatok védelmévelkapcsolatos előírások hatálya alá tartoznak.

Felelősségi nyilatkozat

A Cedefop (Európai Szakképzésfejlesztési Központ) weblapjának célja, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot a kezdeményezésekről, valamint az Európai Unió politikáiról. Szándékunk az, hogy pontos és naprakész információkat nyújtsunk. Mindent megteszünk azért, hogy a felénk jelzett hibákat kijavítsuk.Mindamellett Cedefop semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az oldalon megjelent információkért.

Ezek az információk:

 • általános jellegűek és nem vonatkoznak egyetlen természetes vagy jogi személy konkrét helyzetére sem;
 • nem feltétlenül teljes, átfogó, pontos vagy naprakész információk;
 • időnként olyan külső honlapok felé irányíthatnak tovább, melyek felett a Bizottság szolgálatai nem rendelkeznek ellenőrzési joggal és melyeket illetően Cedefop semmiféle felelősséget nem vállal;
 • nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak (ha szakmai véleményre van szüksége, azt tanácsoljuk, hogy forduljon megfelelően képzett szakemberhez).

Kérjük vegye figyelembe: lehetetlen biztosítani azt, hogy egy on-line dokumentum pontosan tükrözzön egy hivatalosan elfogadott jogszabályt. Kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának nyomtatott kiadásában megjelent európai uniós jogszabályok tekintendők hitelesnek.

Mindent elkövetünk, hogy csökkentsük a technikai hibákból eredő kellemetlenségeket. Előfordulhat azonban, hogy a honlapunkon megjelent egyes adatokat vagy információkat nem hibamentes fájlban vagy formátumban hozták létre vagy szerkesztették, így nem tudjuk biztosítani, hogy ilyen jellegű problémák miatt ne kelljen megszakítani szolgáltatásunkat vagy, hogy e problémák más módon ne befolyásolják azt. Cedefop semmiféle, az e honlap használatából vagy más, e honlap által javasolt külső honlap használatából eredő ilyen jellegű problémák iránt felelősséget nem vállal.

E felelősségi nyilatkozatnak nem célja, hogy a hatályos nemzeti jogszabályok által előírtaktól eltérő módon korlátozza a Bizottság felelősségét vagy, hogy kizárja annak felelősségét olyan ügyekben, melyekért az említett jogszabályok értelmében felelősségre vonható.

© Európai Unió, 2002-2018

Sokszorosítás a forrás (© Európai Unió) megjelölésével és a honlapcím (https://europass.cedefop.europa.eu) feltüntetésével engedélyezett, kivéve ellenkező rendelkezés esetén.

Megjegyzés: Az Európa Tanács és az Európai Közösségek közös szerzői joggal rendelkeznek az Europass nyelvi útlevél fölött. Sokszorosítás ugyanazokkal a feltételekkel, a források (© Európai Unió és Európa Tanács) megjelölésével és a honlapcím (https://europass.cedefop.europa.eu valamint https://www.coe.int/en/web/portfolio) feltüntetésével engedélyezett.

Amennyiben a szövegformátumú és multimédiás (hang, képek, szoftver stb.) információk sokszorosítása vagy használata előzetes engedélyhez kötött, ez az engedély semmisnek nyilvánítja a fent említett általános érvényű engedélyt és világosan közli az esetleges használati korlátozásokat.

Személyes adatok védelme

Az Európai Unió számára a magánélet tiszteletben tartása kiemelt fontosságú.

Az Európai Unió "A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő kezelése tekintetében az egyének védelmével" kapcsolatos politikai állásfoglalása a 2000. december 18-i 45/2001/EK parlamenti és tanácsi rendeleten alapul,

Mely állásfoglalás az Európai Unkó minden europa.eu domainnévvel ellátott intézményi honlapjára érvényes.

Habár e weboldalak nagy részét személyes információk megadása nélkül is lehet használni, a kért e-szolgáltatások igénybevételéhez esetenként személyes információk megadása szükséges.

Azon weboldalak, melyek kérnek ilyen jellegű információt, a fent említett rendeletnek megfelelően kezelik azt, továbbá adatvédelmi nyilatkozatukban tájékoztatják Önt adatainak felhasználásáról.

Ezért:

 • Minden egyes e-szolgáltatás esetében egy ellenőr megállapítja a személyes adatok kezelésével kapcsolatos célokat és eszközöket, és gondoskodik arról, hogy az említett szolgáltatás az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakkal összhangban működjön.
 • Minden egyes intézményen belül egy adatvédelmi tisztviselő felügyeli a fenti rendelet rendelkezéseinek alkalmazását és az ellenőröket tanácsokkal látja el kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban (lásd a rendelet 24. cikke.)
 • Az Európai Adatvédelmi Biztos független ellenőrző hatóságként gyakorolja jogkörét minden intézmény tekintetében (lásd a rendelet 41-45 cikke).

Az Európai Unió europa.eu domainnévvel ellátott intézményi weboldalai tartalmaznak külső weboldalakra irányító linkeket is. Mivel e weboldalakat nem ellenőrizzük, kérjük figyelmesen olvassa el az adott weblap adatvédelmi nyilatkozatát.

Mi is az az e-szolgáltatás?

Az Europass szerveren keresztül elérhető e-szolgáltatás egy olyan internetes szolgáltatás vagy forrás, melynek célja a kommunikáció elősegítése egyrészt az állampolgárok és a vállalatok között, másrészt az állampolgárok és az európai intézmények között.

Az Europass szerver által jelenleg nyújtott vagy a jövőben nyújtandó három e-szolgáltatás:

 1. Információs szolgáltatások, melyek az állampolgárok, a média szereplői, a vállalatok és közintézmények vezetői, illetve más döntéshozók számára könnyű és hatékony hozzáférést nyújtanak az információkhoz, lehetővé téve így az EU politikáinak és tevékenységének jobb megértését és azok átláthatóságának javítását.
 2. Interaktív kommunikációs szolgáltatások, melyek megkönnyítik az állampolgárokkal, a vállalatokkal, a civil társadalommal és a közszereplőkkel való kapcsolattartást. Mindez megkönnyíti a politikai párbeszédet és az információ-visszacsatolást, és ily módon hozzájárul a közösségi politikák, az EU tevékenységének és szolgáltatásainak kidolgozásához.
 3. Tranzakciós szolgáltatások, melyek lehetővé teszik az EU-val való főbb tranzakciótípusokhoz való hozzáférést, például közbeszerzések, pénzügyi műveletek, munkaerő felvétel, feliratkozás eseményekre, dokumentumok beszerzése vagy vétele stb. kapcsán.

Europass e-szolgáltatás titoktartási nyilatkozat

1. Milyen e-szolgáltatásokat kínál az Europass weblap?

Az Europass önéletrajz és nyelvi útlevél online varázsló oldalai lehetőséget ad a látogatónak, hogy adatai megadása után kész Europass dokumentumot kapjon.

Az Europass szerverei nem tartják nyilván az online szerkesztővel létrehozott önéletrajzokat, Nyelvi útleveleket vagy Európai Készségútleveleket. Az Európai Készségútleveleket tartalmazó fájlokat azonban 7 napig tárolják biztonsági okokból (például kapcsolódási probléma esetére), és ezt követően törlik őket véglegesen és helyreállíthatatlanul.

Ha a látogató a "Mentés" gombot választja, a dokumentum az Europass szerver egy ideiglenes könyvtárába kerül. Amint ezt a dokumentumot a látogató továbbküldi a HTTP csatlakozáson át, vagy elküldi az általa megadott e-mail címre, az ideiglenes könyvtár végérvényesen és visszafordíthatatlanul megszűnik.

If a visitor already has an account with a cloud-storage provider (currently supported are: Google drive and OneDrive), s/he can sign-in to that provider and enable the possibility to access their CV(s) from any computer. Practically, the CVs are stored and read on a folder called “Europass” of the corresponding cloud drive.

Additionally, a visitor can choose to publish his/her CV directly to online CV and job portal services including Xing, Monster, EURES and CV Library. When doing this they are informed about the terms and conditions of the chosen service.

Az Europass e-szolgáltatás minden folyamata megfelel az Európa Parlament és Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendeletének az egyének védelméről, tekintettel a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő kezelésére és az ilyen adatok szabad mozgására.

2. Milyen személyes informáckat gyűjtünk, milyen céllal és ennek milyen technikai jelentősége van?

Az Europass honlap látogatásához nem kell megadni semmilyen személyes adatot. Látogatóknak lehetősége van, hogy önszántukból szeméyes és nem személyes információt adjanak magukról a kapcsolódó formanyomtatvány "on-line varázsló" oldalain. Az adatszolgáltatás befejeztével a látogatóknak lehetőségük van arra, hogy megkapják a dokumentumokat az Europass szabvány formában. A személyes adatok megadásának egyetlen célja lehetővé tenni a látogató számára, hogy elkészítse és letöltse és/vagy e-mailben elküldje az adott Europass formanyomtatványt.

Statisztikai felhasználás céljából kerülnek gyűjtésre az olyan adatok, mint a kor, nem, nyelvtudás, munkában eltöltött évek száma, állampolgárság és ország szerinti lakóhely, biztosítva az anonimitást. A statisztika készítés módja megfelel az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendeletének (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról.

Visitors’ logs, containing the IP address of connecting visitors are kept for a period of 13 months, for IT security reasons, to enable us to track down malicious attacks, security breaches and intrusion attempts. The logs are also analysed by AWSTATS for producing web statistics (visits by country).

An anonymised version of the IP address is also kept by Google Analytics, see also below. Google Analytics uses an IP anonymisation mechanism that automatically masks a portion of each visitor’s IP, effectively making it impossible to identify a particular visitor.

A unique hash of the e-mail address entered by visitors is kept, for statistical reasons, to count unique visitors over a period of time. The hash is an irreversible coding of the e-mail and it is mathematically impossible to decipher the actual e-mail address from the hash. The hashes are kept for a period of 13 months.

3. Ki olvashatja az Ön adatait?

When you use the Europass online editor, adatai rövid ideig feldolgozás alá kerülnek az Europass web szerveren anélkül, hogy bárki elolvasná, vagy bármilyen fizikai személy a folyamatba bekapcsolódna. Once processed, these data are immediately deleted. Az Europass szerverhez való hozzáférés kizárólag engedéllyel rendelkező technikus üzemeltetők részére lehetséges, akik üzemeltetik és karbantartják a rendszert, az Europass szoftvereket és szolgáltatásokat. Az Europass technikai személyzet szerződése tartalmazza kötelező titoktartási nyilatkozatot.

4. Hogyan őrizzük az információkat?

Az adatok az Europass "on-line varázsló"-n történő adaforgalom ideje alatt védettek, illetéktelenek személyeknek nem elérhetőek, esetleges engedély nélküli hozzáférés esetére az adatok SSL (HTTPS) kódolása biztosítja a titkosítást.

Megjegyzés: Az e-mailen csatolva küldött kész önéletrajzok és nyelvi útlevelek titkosítása technikailag nehéz. Ezért az e-mailek titkosítás nélkül kerülnek kiküldésre.

A standard biztonsági beállítások érvényesek az Europass szerver oldalaira, úgy mint a naprakészen frissített és karbantartott operációs rendszer és szoftver, antivírus védelem, tűzfal, rendszeres biztonsági ellenőrzés és hálózat biztonsági vizsgálatok, alkalmazott IT biztonsági szabályzat, sebezhetőség tesztelés, és betolakodó észlelő rendszer.

5. Hogyan tudja ellenőrizni, módosítani vagy törölni személyes adatait?

Amint fentebb említésre került, személyes adatokat nem tárol a szerver hosszútávon. Látogatók feltölthetik a már kitölttött Europass önéletrajzukat és nyelvi útlevelüket a saját számítógépükről az Europass szerverre, és ellenőrizhetik, módosíthatják vagy törölhetik bármelyik információt, amelyet Europass dokumentumuk tartalmaz. Mindazonáltal ez a tevékenység szintén átmeneti és a fentebb leírt védelmi szabályok vonatkoznak rá (lásd 1. pont).

6. Mennyi ideig őrizzük adatait?

Amint fentebb említésre került, a látogatók által megadott adatokat nem tárolja folyamatosan az Europass szerver.

Az Europass 13 hónap elteltével automatikusan törli a látogatói naplókat (IP-címeket).

Europass automatically deletes visitors' anonymous e-mail hashes after 13 months.

7. Kapcsolatfelvétel

Önnek az adataival kapcsolatban jogai vannak. Ha gyakorolni kívánja jogait, vagy kérdése, panasza van, kérem lépjen kapcsolatba a weboldal ellenőrzőjével, az "Ön véleménye" hozzászólás funkción, amelyet az Europass oldal felső menüjében talál.

Személyes adatai csak addig kerülenk megőrzésre, amíg szükség van rájuk ahhoz, hogy megválaszolják kérdését. Ha az Europass weboldal felügyelője nem tudja megválaszolni az Ön problémáját, akkor továbbítja e-mailjét egy másik szolgálathoz. Ön e-mailen fog értesítőt kapni (amennyiben megadott egyet), amelyben tájékoztatják, hova továbbították kérdését. Amennyiben kérdése van az e-mailjével és a benne lévő személyes adatok használatával kapcsolatban is, kérnénk, hogy azt is foglalja bele üzenetébe.

Az érintettek bármikor kapcsolatba léphetnek az Cedefop adatvédelmi tisztviselőjével () vagy az európai adatvédelmi biztossal.

E honlap megfelelő működéséhez néha sütiknek – vagy az angol eredeti alapján cookie-knak – nevezett adatfájlokat kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.

1. Mik is azok a sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

2. Hogyan használjuk fel a sütiket?

Portálunk számos oldala sütik segítségével tartja nyilván a következőket:

 • az Ön megjelenítési beállításait, pl. a szín- és betűtípus-beállításokat;
 • azt, hogy Ön válaszolt-e már a weboldal tartalmának hasznosságát felmérő felugró kérdőívre (hogy ne kapjon több felkérést a kitöltésre);
 • azt, hogy Ön beleegyezett-e (vagy sem) abba, hogy a webhelyünk sütiket használjon.

A sütiknek az engedélyezése javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen.

A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.

  3. Használunk más sütiket is?

  We use Google Analytics, a free web analytics service that collects anonymous user data (e.g. computer specifications, browser type and version, visitor’s country, etc.) for tracking and reporting website traffic. Read more about Google’s privacy policy / Google Analytics Terms of Service.

  Cookies used by Google Analytics enable us to track the following information about visitors:

  • IP-cím (anonimizált formában)
  • A látogató random egyedi azonosítója, Az adott látogató első látogatásának időpontja, Az adott látogató legutóbbi látogatásának időpontja, Az adott látogató látogatásainak száma
  • A weboldal betöltésének (lekérdezés) napja és órája
  • Földrajzi hely: ország, régió, város, hozzávetőleges földrajzi szélesség és hosszúság (földrajzi helymeghatározás)
  • A betöltött oldal nyelve
  • Böngészőverzió, beépülő böngészőmodulok (PDF, Flash, Java stb.), az operációs rendszer verziója, eszközazonosító („User-Agent” fejléc)
  • Események
  • A felhasználó által megtekintett és letöltött fájlok (letöltés)
  • Keresés a webhelyen

  When using the feature of Europass to connect to a cloud service for storing your CVs (“Cloud sign-in”), upon signing-in, the respective service (Google or Microsoft) sets their own cookies, onover which we have no control. Please consult the corresponding privacy statement and terms of use of each of these services before using them.

  4. A sütik karbantartása

  Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

  5. A nyomon követés letiltása

  Az Google Analytics portál felkeresését alapértelmezés szerint belső, tartós cookie-k használatával követi nyomon. A látogató ezt saját belátása szerint le is tilthatja. Később bármikor meggondolhatja magát, ha mégis hozzájárul a nyomon követéshez.

  Az adatgyűjtés letiltása nem befolyásolja az Europass portálon való böngészés élményét.

  6. A „Követés letiltása” beállítás

  A „Do Not Track” (követés letiltása) szolgáltatás révén az internetezők megtilthatják, hogy az egyes webhelyek bármilyen célból (például analitikai feldolgozáshoz, illetve reklámhálózatok, közösségi platformok stb. számára) nyomon kövessék a webhasználatot.

  Az Europass tiszteletben tartja, ha valaki nem kívánja rendelkezésre bocsátani webhely-látogatási adatait, és ennek megfelelően nem követi nyomon azoknak a felhasználóknak a webhasználatát, akik webböngészőjükben a „Követés letiltása” beállítást választották. If the visitor uses a browser that has a do not track function enabled, the cookie notice will by default be configured for “opt-out” from analytics.

  7. A látogatók IP-címének anonimmá tétele

  Az Google Analytics olyan mechanizmussal zárja ki annak lehetőségét, hogy az Europass portálra látogató felhasználók bármelyikét azonosítani lehessen IP-címük alapján, hogy automatikusan elrejti az IP-címük egy részét.

  Nyelvpolitika

  The Europass portal is available in the official languages of:

  • the European Union (Member States, candidate and potential candidate countries)(subject to agreement;
  • the European Free Trade Association / European Economic Area (Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland).