You are here

Statisztika

Az Europass e-szolgáltatás minden folyamata megfelel az Európa Parlament és Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendeletének az egyének védelméről, tekintettel a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő kezelésére és az ilyen adatok szabad mozgására.

Forrás: Cedefop

North Macedonia