You are here

Apie Europass

Kas yra Europass?

Europass - tai vieningų visoje Europos Sąjungoje naudojamų dokumentų komplektas, padedantis standartizuotai ir išsamiai pateikti informaciją apie save, savo išsilavinimą, profesinį pasirengimą, turimas kompetencijas ir įgūdžius. Europass sudaro 5 dokumentai:

Du laisvai prieinami dokumentai:
  • Gyvenimo aprašymas, skirtas savo gebėjimams ir kvalifikacijoms aiškiai ir suprantamai pateikti. Galite sukurti savo CV internete pagal pateiktus nurodymus arba atsisiųsti jo šabloną, pavyzdžius ir užpildymo instrukciją.
  • Kalbų pasas yra priemonė savo kalbų mokėjimo įsivertinimui. Galite sukurti savo kalbų pasą internete pagal pateiktus nurodymus arba atsisiųsti jo formą, pavyzdžius ir nurodymus.
Tris dokumentus išduoda švietimo ir mokymo institucijos:
  • Europass mobilumo dokumente aprašomos kitoje Europos šalyje įgytos žinios ir gebėjimai.
  • Pažymėjimo priedėlyje aprašomos profesinio mokymo pažymėjimą turinčio asmens žinios ir gebėjimai. Dokumentas papildo profesinio mokymo pažymėjimą ir paaiškina, kokią profesiją jo turėtojas yra įgijęs ir kokius darbus gali atlikti.
  • Diplomo priedėlyje aprašomos aukštojo mokslo diplomą turinčio asmens žinios ir gebėjimai. Jame lietuvių ir anglų kalbomis surašyti studijuoti dalykai, kreditų skaičius ir gauti balai.
Nacionaliniai Europass centrai

Tikslai

  • Padėti piliečiams išsamiai ir aiškiai pateikti savo gebėjimus ir kvalifikacijas, kas padėtų lengviau įsidarbinti, atlikti praktiką ar tęsti studijas visose Europos Sąjungos šalyse.
  • Padėti darbdaviams suprasti, kokie yra darbo ieškančių asmenų gebėjimai ir kvalifikacijos.
  • Padėti švietimo ir mokymo institucijoms apibrėžti ir pateikti mokymo programų turinį.