You are here

Apie Europass

Kas yra Europass?

Europass - tai vieningų visoje Europos Sąjungoje naudojamų dokumentų komplektas, padedantis standartizuotai ir išsamiai pateikti informaciją apie save, savo išsilavinimą, profesinį pasirengimą, turimas kompetencijas ir įgūdžius. Europass sudaro 5 dokumentai:

Du laisvai prieinami dokumentai:
Tris dokumentus išduoda švietimo ir mokymo institucijos:
  • Europass mobilumo dokumente aprašomos kitoje Europos šalyje įgytos žinios ir gebėjimai.
  • Pažymėjimo priedėlyje aprašomos profesinio mokymo pažymėjimą turinčio asmens žinios ir gebėjimai. Dokumentas papildo profesinio mokymo pažymėjimą ir paaiškina, kokią profesiją jo turėtojas yra įgijęs ir kokius darbus gali atlikti.
  • Diplomo priedėlyje aprašomos aukštojo mokslo diplomą turinčio asmens žinios ir gebėjimai. Jame lietuvių ir anglų kalbomis surašyti studijuoti dalykai, kreditų skaičius ir gauti balai.
Nacionaliniai Europass centrai

Tikslai

  • Padėti piliečiams išsamiai ir aiškiai pateikti savo gebėjimus ir kvalifikacijas, kas padėtų lengviau įsidarbinti, atlikti praktiką ar tęsti studijas visose Europos Sąjungos šalyse.
  • Padėti darbdaviams suprasti, kokie yra darbo ieškančių asmenų gebėjimai ir kvalifikacijos.
  • Padėti švietimo ir mokymo institucijoms apibrėžti ir pateikti mokymo programų turinį.