You are here

Nacionaliniai Europass centrai

Visose Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse Nacionaliniai Europass centrai koordinuoja veiklas, susijusias su Europass dokumentais. Tai yra pagrindinis informacijos centras bet kuriam asmeniui ar organizacijai, suinteresuotai Europass naudojimu arba norinčiai daugiau apie tai sužinoti.

Pagrindinės funkcijos:

  • koordinuoti Europass dokumentų administravimą;
  • vykdyti Europas dokumentų sklaidą;
  • užtikrinti, kad informavimo ir konsultavimo centrai būtų visapusiškai informuoti apie Europass ir Europass dokumentus;
  • dalyvauti Europos nacionalinių Europass centrų tinklo veikloje.