You are here

Europass dokumentai

„Europass“ yra penkių dokumentų rinkinys.

Du laisvai prieinami dokumentai:

Tris dokumentus išduoda švietimo ir mokymo institucijos:

  • Europass mobilumo dokumente aprašomos kitoje Europos šalyje įgytos žinios ir gebėjimai.
  • Pažymėjimo priedėlyje aprašomos profesinio mokymo pažymėjimą turinčio asmens žinios ir gebėjimai. Jame suprantamiau, visų pirma užsienio darbdaviams ir institucijoms, pateikiama oficialiame pažymėjime esanti informacija.
  • Diplomo priedėlyje aprašomos aukštojo mokslo diplomą turinčio asmens žinios ir gebėjimai. Jame suprantamiau, visų pirma užsienio darbdaviams ir institucijoms, pateikiama oficialiame pažymėjime esanti informacija.