You are here

Veiksmažodžių žodynas

Šiame žodyne keliomis kalbomis pateikiama terminija, kurią siūloma naudoti sudarant ir verčiant pažymėjimo priedėlius. Keliose valstybėse narėse įgyvendinti projektai parodė, kad pagrindines su konkrečiu darbu susijusias kompetencijas (nepriklausomai nuo srities ar lygio) galima apibūdinti naudojant ribotą veiksmažodžių rinkinį.

Žodynas suskirstytas į septynias dalis, kurios atitinka pagrindines kompetencijų sritis:

 • informacijos valdymas;
 • konsultavimas/ parama;
 • gamyba (prekių ir paslaugų);
 • valdymas;
 • žmonių išteklių valdymas ir mokymas;
 • rinkodara ir apskaita;
 • moksliniai tyrimai ir plėtra.

Parsisiųsti (Excel)

 • pakoreguoti

  Apibrėžtis: 

  šiekt tiek pakeisti, ypač siekiant tikslumo

  Examples of use: 
  sodrinimas, mašinos, gamybos sistema, įranga, gamybos procesas, įrankis
 • patarti

  Apibrėžtis: 

  duoti patarimą/ konsultaciją asmeniui ar asmenims

  Examples of use: 
  valdymas, personalas
 • (pa)skirstyti

  Apibrėžtis: 

  paskirti ar atiduoti (tam tikram tikslui)

  Examples of use: 
  ištekliai
 • analizuoti (komponentai)

  Apibrėžtis: 

  atlikti matematinę, cheminę, atitikimo analizę

  Examples of use: 
  komponentai, kraujas
 • analizuoti (informacija)

  Apibrėžtis: 

  detaliai nagrinėti, siekiant nustatyti prasmę, esminę savybę ir t.t.

  Examples of use: 
  informacija, duomenys
 • anticipate

  Apibrėžtis: 

  to foresee and act in advance of

  Examples of use: 
  work, movements
 • numatyti / prognozuoti

  Apibrėžtis: 

  nuspėti ir imtis priemonių iš anksto

  Examples of use: 
  darbas, žingsniai
 • pritaikyti (taisyklės)

  Apibrėžtis: 

  panaudoti praktikoje

  Examples of use: 
  principai, taisyklės, standartai (higienos, saugos)
 • taikyti rinkodaros metodus

  Apibrėžtis: 

  panaudoti pardavimų skatinimo metodus

  Examples of use: 
  rinka
 • sumontuoti, surinkti

  Apibrėžtis: 

  sumontuotii ar sujungti kieno nors dalis (mašinos ar pan.)

  Examples of use: 
  pastoliai, įrengimai, struktūros elementai
 • (į)vertinti (mokymas)

  Apibrėžtis: 

  susidaryti nuomonę apie ko nors vertingumą, svarbą ir t.t.; įvertinti

  Examples of use: 
  personalas, mokymas
 • (į)vertinti (poreikiai)

  Apibrėžtis: 

  susidaryti nuomonę apie ko nors vertingumą, svarbą ir t.t.; įvertinti

  Examples of use: 
  poreikiai, sunkumai, rizika, kompetencijos
 • pagelbėti (valdymas)

  Apibrėžtis: 

  teikti pagalbą ar paramą (asmeniui)

  Examples of use: 
  valdymas
 • veisti / auginti

  Apibrėžtis: 

  išvesti ir auginti naujas ar geresnes naminių gyvulių rūšis ar augalų veisles

  Examples of use: 
  gyvuliai
 • įkainoti/ sudaryti biudžetą

  Apibrėžtis: 

  įvertinti prekės, paslaugos ar kt. kainą

  Examples of use: 
  meniu, investicija
 • statyti

  Apibrėžtis: 

  daryti, konstruoti ar formuoti jungiant dalis ar medžiagas

  Examples of use: 
  siena, konstrukcija
 • pirkti

  Apibrėžtis: 

  įsigyti už mokestį arba žadant sumokėti tam tikrą pinigų sumą ar jos ekvivalentą

  Examples of use: 
  prekės, paslaugos
 • apskaičiuoti, suskaičiuoti

  Apibrėžtis: 

  matematiniais veiksmais spręsti vieną ar daugiau uždavinių; skaičiuoti

  Examples of use: 
  reikšmė
 • kalibruoti

  Apibrėžtis: 

  nustatyti matavimo prietaiso ar pan. tikslumą

  Examples of use: 
  mašina, prietaisas
 • organizuoti (propaguojant verslą)

  Apibrėžtis: 

  organizuoti kampanijas, ieškoti užsakymų, reklamuoti

  Examples of use: 
  rinka, klientai
 • įvykdyti

  Apibrėžtis: 

  įvykdyti; užbaigti

  Examples of use: 
  tikrinimas, kokybės kontrolė, apžvalga, užduotis, darbas, priežiūra, pokalbis, medicininė apžiūra arba gydymas, remontas, gamykla, derlius, operacija/manevras, plano sudarymas, matavimas, prekybos operacija, užbaigimas, koregavimas, pristatymas, įrangos paleidimas, transportavimas, diagnostika, vertinimas, bagažo registravimas, medicininė analizė, techninė inspekcija, surinkimas
 • patikrinti

  Apibrėžtis: 

  išnagrinėti, ištyrinėti faktus, prekes ir pan., įvertinant jų tikslumą, kokybę ar pažangą; ypač, kai tikrinama greitai ar neoficialiai

  Examples of use: 
  atitiktis, kokybė, įranga, darbo tvarka
 • išvalyti / išplauti

  Apibrėžtis: 

  daryti švarų nuo purvo, nešvarumų ir pan.

  Examples of use: 
  dalys, patalpos
 • bendradarbiauti

  Apibrėžtis: 

  kartu su kitu ar kitais vykdyti bendrą projektą

  Examples of use: 
  projektas, testo atlikimas, valdymas, personalo vertinimas ir įdarbinimas, įrangos priežiūra, strategijos formulavimas, logistika, prevencinės priemonės, tyrimai
 • (su)rinkti / (su)kaupti (duomenys)

  Apibrėžtis: 

  telkti į vieną vietą

  Examples of use: 
  informacija, duomenys
 • (pa)lyginti

  Apibrėžtis: 

  nagrinėti, siekiant nustatatyti panašumus ar skirtumus

  Examples of use: 
  duomenys, informacija, rezultatai
 • sudaryti

  Apibrėžtis: 

  surinkti arba sudėti iš kitos medžiagos ar šaltinių

  Examples of use: 
  sąrašas, katalogas, aprašas
 • suderinti

  Apibrėžtis: 

  galutinai susitarti: išspręsti

  Examples of use: 
  rinka, sutartis, pardavimai
 • surinkti / įrengti (įranga)

  Apibrėžtis: 

  sujungti į visumą tam tikra tvarka

  Examples of use: 
  įranga, kompiuteris, darbo vieta
 • susisiekti

  Apibrėžtis: 

  užmegzti, palaikyti ryšį

  Examples of use: 
  tiekėjas, klientai
 • valdyti / eksploatuoti

  Apibrėžtis: 

  reguliuoti ar valdyti mechanizmą

  Examples of use: 
  mechanizmas
 • koordinuoti, (su)derinti

  Apibrėžtis: 

  (su)derinti (įvairius elementus), siekiant darnos

  Examples of use: 
  žmonės, darbas, gamybos procesas, darbo atlikimas
 • sukurti (duomenų bazė)

  Apibrėžtis: 

  padaryti ką nauja

  Examples of use: 
  duomenų bazė, informacija
 • kultivuoti

  Apibrėžtis: 

  sodinti, prižiūrėti, nurinkti derlių ar gerinti augalų rūšis, pasitelkiant darbą ir įgūdžius

  Examples of use: 
  augalai, javai
 • supjaustyti

  Apibrėžtis: 

  pjaustant sudalyti į gabalus

  Examples of use: 
  žaliava, medžiai
 • nagrinėti (dosjė)

  Apibrėžtis: 

  imtis svarstyti

  Examples of use: 
  dosjė, skundas
 • nuspręsti

  Apibrėžtis: 

  nutarti ar padaryti išvadą/ išspręsti (konkursas ar klausimas)

  Examples of use: 
  politika, išteklių paskirstymas
 • apibrėžti

  Apibrėžtis: 

  tiksliai nusakyti (žodžio, termino ir pan.) prasmę

  Examples of use: 
  duomenų bazė, terminas
 • deleguoti / (iš)dalinti

  Apibrėžtis: 

  pavesti pareigas kitam asmeniui (kitiems asmenims)

  Examples of use: 
  užduotys
 • pristatyti

  Apibrėžtis: 

  nugabenti (prekes ir t.t.) į paskirties vietą; ypač –paskirstyti ir pristatyti (prekes, produkciją) į kelias vietas

  Examples of use: 
  gaminys
 • (pa)demonstruoti (valdymas)

  Apibrėžtis: 

  parodyti ir paaiškinti, kaip veikia mašina ir pan.

  Examples of use: 
  gaminys
 • apibūdinti

  Apibrėžtis: 

  aprašyti ar nusakyti žodžiais

  Examples of use: 
  poduktas, asortimentas
 • (su)projektuoti (mokymas)

  Apibrėžtis: 

  sukurti ko nors struktūrą ar formą, paruošiant eskizą, metmenis, modelį ar planą

  Examples of use: 
  mokymas
 • (su)projektuoti (moksliniai tyrimai ir plėtra)

  Apibrėžtis: 

  sukurti ko nors struktūrą ar formą, paruošiant eskizą, metmenis, modelį ar planą

  Examples of use: 
  strategija, priemonė, procedūra, metodas
 • aptikti

  Apibrėžtis: 

  išsiaiškinti apie kieno nors buvimą

  Examples of use: 
  defektas, trūkumas, liga
 • sukurti (metodas/procesas)

  Apibrėžtis: 

  detaliai, iki smulkmenų parengti

  Examples of use: 
  metodas, procesas
 • diagnozuoti

  Apibrėžtis: 

  išsiaiškinti apie ko nors buvimą

  Examples of use: 
  kokybės kontrolė
 • nukreipti

  Apibrėžtis: 

  nusakyti ar parodyti (kam nors) kelią į kokią nors vietą

  Examples of use: 
  klientai, lankytojai
 • išmontuoti

  Apibrėžtis: 

  išardyti

  Examples of use: 
  mechanizmas
 • (pa)skleisti

  Apibrėžtis: 

  išdalinti ar išplatinti, iš(s)klaidyti

  Examples of use: 
  informacija, paštas
 • (pa)rengti sutartį

  Apibrėžtis: 

  suformuluoti ir parašyti atitinkama forma

  Examples of use: 
  darbo sutartis
 • (nu)braižyti (planas)

  Apibrėžtis: 

  pieštuku ar rašikliu pavaizduoti ar nupiešti (formą, figūrą, piešinį)

  Examples of use: 
  planas
 • parengti

  Apibrėžtis: 

  1) suformuluoti ir parašyti atitinkama forma 2) parengti projektą (teisės dokumento)

  Examples of use: 
  1) ataskaita, dokumentas, specifikacija, sutartis, pasiūlymas 2) sutartis
 • likviduoti

  Apibrėžtis: 

  pašalinti

  Examples of use: 
  priemaišos, brokuoti produktai
 • (iš)nagrinėti

  Apibrėžtis: 

  detaliai susipažinti ar patikrinti

  Examples of use: 
  dokumentas, svarstoma problema, pasiūlymas
 • keistis (informaciją)

  Apibrėžtis: 

  pateikti ar gauti (informaciją, idėjas ir t.t.)

  Examples of use: 
  idėjos, nuomonės, požiūriai
 • išplėsti (pajėgumai)

  Apibrėžtis: 

  padidinti ko kiekį, dydį ar apimtį

  Examples of use: 
  pajėgumai, padalinys/ skyrius
 • eksperimenuoti (moksliniai tyrimai ir plėtra)

  Apibrėžtis: 

  atlikti bandymą ar bandymus

  Examples of use: 
  įrenginys, prototipas, metodas
 • (pa)aiškinti

  Apibrėžtis: 

  išdėstyti, kad paaiškėtų, ypač aiškiai ir detaliai apibūdinant atitinkamą struktūrą, veiksmą, aplinkybes ir t.t.

  Examples of use: 
  dokumentas, svarstoma problema, pasiūlymas
 • išrinkti

  Apibrėžtis: 

  gauti informacijos iš vieno šaltinio ar situacijos

  Examples of use: 
  informacija iš šaltinio
 • surasti asmenį, kuris galėtų pavaduoti/ pakeisti dirbantįjį (personalas)

  Apibrėžtis: 

   

  Examples of use: 
  personalas
 • nustatyti (kainą, tarifą)

  Apibrėžtis: 

  priimti sprendimą, nuspręsti

  Examples of use: 
  kaina, tarifas (prekių, paslaugų)
 • stebėti, sekti

  Apibrėžtis: 

  1) atidžiai ar nuolatos stebėti 2) veikti vadovaujantis kuo

  Examples of use: 
  1) gamybos ciklas, darbai 2) instrukcijos
 • pratęsti (produkto)

  Apibrėžtis: 

  tęsti pradėtą veiksmą, ypač siekiant didesnio jo efekto

  Examples of use: 
  produkto rinkodara, reklamavimas
 • identifikuoti/ nustatyti (žmonių išteklių poreikiai)

  Apibrėžtis: 

  1) įrodyti ar pripažinti, kad kažkas yra tam tikras asmuo ar daiktas 2) tyrimais nustatyti

  Examples of use: 
  žmonių išteklių poreikiai, mokymo poreikiai
 • perduoti

  Apibrėžtis: 

  perteikti (informaciją)

  Examples of use: 
  informacija
 • įgyvendinti

  Apibrėžtis: 

  atlikti, įvykdyti

  Examples of use: 
  principai, taisyklės, standartai (higienos, saugos)
 • pagerinti

  Apibrėžtis: 

  padaryti geresnės kokybės

  Examples of use: 
  apdorojimas, mechanizmas, gamybos sistema, įranga, gamybos procesas, įrankis
 • įsikišti

  Apibrėžtis: 

  imtis ryžtingų ar nemalonių veiksmų, siekiant pakeisti įvykių eigą ar rezultatus

  Examples of use: 
  problema, sprendžiamas klausimas, techninis pasirengimas, konfliktas
 • išrašyti sąskaitą (gaminys/paslauga)

  Apibrėžtis: 

  pateikti (klientui) sąskaitą

  Examples of use: 
  gaminys, paslauga
 • pakrauti/ iškrauti

  Apibrėžtis: 

  vykdyti (laivo, sunkvežimio ar pan.) pakrovimo/ iškrovimo darbus

  Examples of use: 
  krovinių gabenimas
 • aptarnauti / prižiūrėti

  Apibrėžtis: 

  išlaikyti tinkamos ir geros būklės

  Examples of use: 
  įrenginys, gamykla, tinklas, sodas
 • vadovauti (grupė)

  Apibrėžtis: 

  prisiimant atsakomybę, valdyti

  Examples of use: 
  grupė
 • vadovauti (žmonių išteklių)

  Apibrėžtis: 

  prisiimant atsakomybę, valdyti

  Examples of use: 
  personalo priėmimas, darbo įstatymų vykdymo užtikrinimas, mokymas
 • pagaminti

  Apibrėžtis: 

  ką nors padaryti iš žaliavų

  Examples of use: 
  apranga, produktai, statybos elementai
 • prekiauti

  Apibrėžtis: 

  siūlyti pirkti ar gaminti pardavimui

  Examples of use: 
  prekės
 • įsisavinti/ įvaldyti

  Apibrėžtis: 

  labai gerai išmokti

  Examples of use: 
  kalba, metodas, principai
 • įsisavinti, įvaldyti (metodas)

  Apibrėžtis: 

  labai gerai išmokti

  Examples of use: 
  darbo procesas, metodas, užsienio kalba, programinė įranga
 • išmatuoti

  Apibrėžtis: 

  matuojant nustatyti dydį, kiekį ir t.t.

  Examples of use: 
  ingredientai, parametrai, poveikis, trūkumai, kiekis/ kokybė, produktai/paslaugos
 • atmatuoti, dozuoti

  Apibrėžtis: 

  pakoreguoti atitinkamu kiekiu

  Examples of use: 
  ingredientai
 • modifikuoti (įrenginys)

  Apibrėžtis: 

  pakeisti ko nors struktūrą, pobūdį, ketinimą ir pan.

  Examples of use: 
  įrenginys
 • stebėti

  Apibrėžtis: 

  stebėti variklio ar kito įrengimo darbą

  Examples of use: 
  mechanizmas, prietaisas
 • derėtis (valdymas)

  Apibrėžtis: 

  tartis su kitais, siekiant sudaryti (sandorį, sutartį)

  Examples of use: 
  sprendimai, galutinis terminas
 • derėtis (sutartis)

  Apibrėžtis: 

  tartis su kitais dėl kainos (sandorio), lygti

  Examples of use: 
  pardavimo ir pirkimo sąlygos, sutarties sąlygos (užsakymas, kiekis, pristatymo terminai, atlygis, pasiūlymai)
 • optimizuoti

  Apibrėžtis: 

  rasti geriausią sprendimą

  Examples of use: 
  apdirbimas, mechanizmas, gamybos sistema, įranga, gamybos procesas, prietaisas
 • užsakyti

  Apibrėžtis: 

  prašyti, kad ką nors patiektų ar pagamintų, ypač už atlygį

  Examples of use: 
  darbas, dalis
 • organizuoti (valdymas)

  Apibrėžtis: 

  sutelkti ko nors elementus ar dalis į struktūrinę visumą

  Examples of use: 
  darbas, statybos, programa, veikla
 • organizuoti (žmonių išteklių)

  Apibrėžtis: 

  sutelkti ko nors elementus ar dalis į struktūrinę visumą

  Examples of use: 
  personalo mokymas, naujų darbuotojų priėmimas
 • supakuoti

  Apibrėžtis: 

  suvynioti arba įdėti į paketą

  Examples of use: 
  produktai
 • dalyvauti

  Apibrėžtis: 

  būti kur ar aktyviai veikti kartu su kitais

  Examples of use: 
  veiksmas, dosjė, projektas
 • valdyti/ pilotuoti/ vairuoti

  Apibrėžtis: 

  kontroliuoti įvykių eigą / vadovauti žmonėms

  Examples of use: 
  veiksmai, įranga, transporto priemonė
 • (su)planuoti (produkcija)

  Apibrėžtis: 

  sudaryti ko nors planą

  Examples of use: 
  darbas, veiksmas, gamybos etapas, gamyba
 • planuoti (žmonių išteklių)

  Apibrėžtis: 

  sudaryti ko nors planą

  Examples of use: 
  personalo mokymas, naujų darbuotojų priėmimas
 • pa(si)ruošti (dosjė)

  Apibrėžtis: 

  padaryti tinkamu ar gatavu tam tikram tikslui arba įvykiui ir t.t.

  Examples of use: 
  veiksmas, dosjė, intervencija, dokumentas
 • parengti, paruošti (produkcija)

  Apibrėžtis: 

  padaryti tinkamą, gatavą

  Examples of use: 
  produkcija, prietaisas, dirva, paviršius, tvarka, darbo vieta
 • (su)trukdyti

  Apibrėžtis: 

  neleisti kam įvykti, ypač imantis atsargumo priemonių

  Examples of use: 
  nelaimingas atsitikimas, konfliktas, problema, ginčas, komplikacijos
 • apdoroti

  Apibrėžtis: 

  apdirbti ar paruošti naudojant specialų metodą; ypač, apdoroti, kad negestų (pvz. maisto produktai)

  Examples of use: 
  žaliava, maisto produktai
 • (su)programuoti

  Apibrėžtis: 

  parengti programą (įvesti duomenis į kompiuterį)

  Examples of use: 
  uždavinys, mašina
 • skatinti (prekė)

  Apibrėžtis: 

  padidinti pardavimus, pasitelkiant reklamą arba suteikiant finansinę paramą

  Examples of use: 
  metodas, prekė
 • eksponuoti (gaminiai)

  Apibrėžtis: 

  rodyti arba padėti, kad matytųsi

  Examples of use: 
  gaminiai
 • didinti suvokimą (personalo)

  Apibrėžtis: 

  didinti supratimą apie ką nors

  Examples of use: 
  taisyklės, tikslai, kokybė, saugumas
 • priimti (krovinys)

  Apibrėžtis: 

  priimti pristatytas prekes ar žinią (siunčiamą laišku, telefonu)

  Examples of use: 
  krovinys
 • priimti (į darbą)

  Apibrėžtis: 

  priimti kažką (į darbą, organizaciją ir pan.)

  Examples of use: 
  darbuotojai, personalas
 • koreguoti/ suderinti

  Apibrėžtis: 

  atitaisyti, pašalinti klaidas, gedimus ar trūkumus

  Examples of use: 
  apdorojimas, mašina, gamybos sistema, įĮranga/įrenginys, gamybos procesas, prietaisas
 • atnaujinti

  Apibrėžtis: 

  sutvarkyti (ką nors), kad vėl būtų geros būklės

  Examples of use: 
  pastatas
 • pataisyti / (su)taisyti

  Apibrėžtis: 

  sutvarkyti ką nors sugedusį ar sulaužytą, kad vėl būtų geras ir veiktų

  Examples of use: 
  prietaisas
 • atsiskaityti

  Apibrėžtis: 

  pateikti ataskaitą apie rezultatus

  Examples of use: 
  veikla, veiksmas
 • atstovauti

  Apibrėžtis: 

  būti kieno nors (asmens, šalies ir pan.) įgaliotu atstovu

  Examples of use: 
  valdžios institucija, firma
 • išspręsti (konfliktus)

  Apibrėžtis: 

  surasti problemos paaiškinimą ar uždavinio sprendimą

  Examples of use: 
  konfliktai
 • restauruoti

  Apibrėžtis: 

  grąžinti ką nors (ypač meno kūrinį ar pastatus) į pradinę ar ankstesnę būseną

  Examples of use: 
  pastatas, paveikslas
 • išrinkti/ parinkti (strategija)

  Apibrėžtis: 

  renkant atskirtitą, kuris priimtinesnis, nei kiti

  Examples of use: 
  personalas, veikla, strategija
 • išrinkti, parinkti (prekės)

  Apibrėžtis: 

  renkant atskirti tą, kuris priimtinesnis, nei kiti

  Examples of use: 
  dalys, prekės, įranga, parametrai, apdirbimas, metodai, programos ir mokymo programos
 • parduoti

  Apibrėžtis: 

  perduoti pirkėjui ką nors už pinigus ar kitą atlygį

  Examples of use: 
  gaminiai
 • aptarnauti (pirkėjai)

  Apibrėžtis: 

  aprūpinti prekėmis (pirkėją) ar suteikti paslaugas (svečiams, klientams)

  Examples of use: 
  pirkėjai/ klientai
 • išdėstyti/ išdėlioti (gėlės, sodas)

  Apibrėžtis: 

  sukomponuoti, pristatyti ar eksponuoti

  Examples of use: 
  flowers, garden
 • išspręsti (problema)

  Apibrėžtis: 

  surasti problemos paaiškinimą ar uždavinio sprendimą

  Examples of use: 
  problema, uždavinys, konfliktas
 • sandėliuoti

  Apibrėžtis: 

  siekiant apsaugoti laikyti sandėlyje, saugykloje ir pan.

  Examples of use: 
  atsargos, maisto produktai
 • (su)sisteminti

  Apibrėžtis: 

  sutvarkyti pagal sistemą

  Examples of use: 
  duomenys, dokumentai
 • tyrinėti (dokumentas)

  Apibrėžtis: 

  detaliai susipažinti

  Examples of use: 
  dokumentas
 • supervise (staff)

  Apibrėžtis: 

  to direct or oversee the performance or operation of

  Examples of use: 
  production, staff, team
 • prižiūrėti (gamyba, personalas)

  Apibrėžtis: 

  vadovauti ar stebėti (veiklą, darbą ir pan.)

  Examples of use: 
  gamyba, personalas, komanda
 • tiekti / paduoti

  Apibrėžtis: 

  aprūpinti kuo nors, kas yra būtina

  Examples of use: 
  mašina
 • (pa)laikyti, paremti

  Apibrėžtis: 

  suteikti kam nors paramą

  Examples of use: 
  valdymas, personalas, tinklas, komanda
 • (su)sintetinti (duomenys)

  Apibrėžtis: 

  sujungti ar sąlygoti sujungimą į visumą

  Examples of use: 
  duomenys
 • (su)sintetinti (produktas)

  Apibrėžtis: 

  pagaminti sintezės būdu

  Examples of use: 
  produktas
 • aptarnauti

  Apibrėžtis: 

  imti ko nors mėginį ar mėginius

  Examples of use: 
  kraujas, žaliava
 • imti mėginį

  Apibrėžtis: 

  aprūpinti prekėmis (pirkėją) ar suteikti paslaugas (svečiams, klientams)

  Examples of use: 
  pirkėjai/ klientai
 • daryti prekių apskaitą / inventorizuoti

  Apibrėžtis: 

  suskaičiuoti ir įvertinti parduotuvėje ar firmoje turimus daiktus

  Examples of use: 
  medžiagos, įranga
 • prižiūrėti, slaugyti

  Apibrėžtis: 

  rūpintis (kuo)

  Examples of use: 
  asmuo, gyvūnas
 • pervežti

  Apibrėžtis: 

  gabenti iš vienos vietos į kitą

  Examples of use: 
  žmonės, prekės
 • gydyti (gyvūnas)

  Apibrėžtis: 

  taikyti gydymą

  Examples of use: 
  asmuo, gyvūnas
 • iškrauti

  Apibrėžtis: 

  išimti krovinį iš laivo, sunkvežimio ir t.t.

  Examples of use: 
  krovinių pervežimas, mašina
 • atnaujinti

  Apibrėžtis: 

  pakeisti naujausiu

  Examples of use: 
  byla, duomenų bazė, dokumentas, informacija
 • panaudoti

  Apibrėžtis: 

  pritaikyti pagal paskirtį

  Examples of use: 
  produkcija, sąvokos, įranga, metodas, komponentai
 • pagrįsti / patvirtinti / įteisinti (moksliniai tyrimai ir plėtra)

  Apibrėžtis: 

  oficialiai patvirtinti; pripažinti galiojančiu; patvirtinti dokumentu

  Examples of use: 
  procedūra, duomenys
 • pasveikinti

  Apibrėžtis: 

  nuoširdžiai, su džiaugsmu sutikti atvykusius lankytojus, svečius ir t.t.

  Examples of use: 
  klientai, visuomenė
 • dirbti komandoje

  Apibrėžtis: 

  dirbti kartu su grupe žmonių, siekiant bendro tikslo