You are here

Nacionaliniai informacijos centrai

Kiekvienoje šalyje (Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse ir netrukus šalyse kandidatėse) Nacionaliniai informacijos centrai suteikia informaciją apie profesines kvalifikacijas. Visi nacionaliniai informacijos centrai priklauso tinklui.

Pagrindinės funkcijos:

  • būti pagrindiniu informacijos centru nacionalinių kvalifikacijų, pažymėjimų ir pažymėjimų priedėlių klausimais;
  • suteikti aktualią informaciją arba padėti susisiekti su nacionalinėmis organizacijomis, kurios turi informaciją;
  • dalyvauti nacionalinio partnerio teisėmis Europos nacionalinių informacijos centrų tinkle.