You are here

Žodynas

A | B | D | E | F | G | I | J | K | M | N | O | P | R | Š | T | U | V | Ž
 • naudojimosi informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT) gebėjimai

  Apibrėžtis : 

  Gebėjimai, kurių reikia norint veiksmingai naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT).

  Pastaba: 

  IRT gebėjimų ir užimtumo ataskaitoje EBPO siūlo nesudėtingą klasifikaciją:

  • profesiniai IRT gebėjimai: gebėjimas naudotis pažangiomis IRT priemonėmis ir (arba) plėtoti, taisyti ir kurti tokias priemones;
  • taikomieji IRT gebėjimai: gebėjimas naudotis nesudėtingomis IRT priemonėmis bendro pobūdžio darbo vietose (nesusijusiose su IT);
  • baziniai IRT gebėjimai arba IRT raštingumas: gebėjimas naudotis IRT nesudėtingoms užduotims atlikti ir kaip mokymosi priemone.
  Šaltinis: 
  Cedefop, 2004 m.; EBPO, Lopez–Bassols, 2002 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • naudojimusi grindžiamas mokymasis

  Apibrėžtis : 

  Mokymasis, vykstantis pakartotinai naudojantis tam tikrais įrankiais ar priemonėmis, su išankstiniu apmokymu ar be jo.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • naujieji baziniai gebėjimai

  Apibrėžtis : 

  Tokie gebėjimai kaip gebėjimas naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT), užsienio kalbų mokėjimo, socialiniai, organizaciniai ir komunikaciniai gebėjimai, technologijų kultūra, verslumas.

  Pastaba: 

  nauji baziniai gebėjimai drauge su baziniais gebėjimais sudaro bendruosius gebėjimus, kurių reikia šiuolaikinėje žinių visuomenėje.

  Šaltinis: 
  Europos Sąjungos Taryba, 2000 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • neformalusis mokymasis

  Apibrėžtis : 

  Mokymasis vykdant suplanuotą veiklą, kuri (pagal tikslus, laiką arba mokymosi paramą) nėra akivaizdi mokymosi veikla. Neformalusis mokymasis vyksta besimokančio asmens iniciatyva.

  Pastaba: 
  • neformaliojo mokymosi rezultatai gali būti patvirtinti ir sertifikuojami;
  • neformalusis mokymasis kartais apibūdinamas kaip pusiau struktūrizuotas mokymasis.
  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • nekvalifikuotas asmuo

  Apibrėžtis : 

  Asmuo, kurio išsilavinimo lygis yra žemesnis už nustatytus standartus.

  Pastaba: 
  • lygis, nuo kurio asmuo laikomas nekvalifikuotu, priklauso, pavyzdžiui, nuo bendro visuomenės išsilavinimo lygio arba nuo tam tikros profesijos kvalifikacijos lygio;
  • faktinį asmens kvalifikacijos lygį sudaro neformaliojo mokymosi rezultatai, įgyti tęstinio perkvalifikavimo ir (arba) kvalifikacijos kėlimo būdu, dirbant arba tobulėjant asmeniškai;
  • Europos Sąjungoje asmuo laikomas nekvalifikuotu, jei jo išsilavinimas yra žemesnis nei vidurinis, kaip nustatyta ISCED.
  Šaltinis: 
  Cedefop.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • neprivalomasis ugdymas

  Apibrėžtis : 

  Švietimo etapas, į kurį asmuo pereina po privalomojo švietimo (minimalaus teisės aktais nustatyto standarto ir trukmės) etapo.

  Šaltinis: 
  pagal Europos mokymo fondą (European Training Foundation), 1997 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • nuotolinis švietimas ir mokymas

  Apibrėžtis : 

  Švietimas ir mokymas nuotoliniu būdu naudojantis komunikacijos priemonėmis, tokiomis kaip knygos, radijas, televizija, telefonas, susirašinėjimas, kompiuteris arba vaizdo medžiaga.

  Šaltinis: 
  pagal TDO, 1979 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO