You are here

Žodynas

A | B | D | E | F | G | I | J | K | M | N | O | P | R | Š | T | U | V | Ž
 • vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimas (brandos atestatas)

  Apibrėžtis : 

  Egzaminų, laikomų vidurinio ugdymo programos pabaigoje siekiant sertifikuoti vertinamųjų besimokančių asmenų mokymosi pasiekimus, rezultatas.

  Pastaba: 
  • ne visi vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimai užtikrina sisteminę aukštojo mokslo prieigą;
  • nacionaliniu lygmeniu vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimai gali būti vadinami įvairiai:

  Austrijoje

  • Reifeprüfungszeugnis (aukštesnysis vidurinis išsilavinimas, galimybė studijuoti aukštojoje mokykloje) arba Reife– und Diplomprüfungszeugnis (profesinis vidurinis išsilavinimas, dviguba kvalifikacija: galimybė studijuoti aukštojoje mokykloje arba siekti profesinės kvalifikacijos)
  • Berufsreifeprüfungszeugnis (galimybė studijuoti aukštojoje mokykloje, įtraukiamas dirbant įgytų žinių, įgūdžių ir (arba) gebėjimų patvirtinimas

  Vokietijoje

  • Abitur
  • Fachabitur

  Airijoje

  • Leaving certificates

  Prancūzijoje

  • Baccalauréat:
   • baccalauréat général (bendrojo lavinimo)
   • baccalauréat technologique (bendrojo ir techninio lavinimo)
   • baccalauréat professionnel (profesinio mokymo, po kurio įgyjama kvalifikacija)

  Portugalijoje

  • Diploma do ensino secundario (bendrojo lavinimo)
  • Diploma de qualificacao (bendrojo ir profesinio lavinimo / dvigubas sertifikavimas)

  Jungtinėje Karalystėje

  • Studijų pakraipos
   • GCE A level (bendrojo išsilavinimo pažymėjimas, ypač aukšto lygio)
   • GCE AS level (šakinio bendrojo išsilavinimo pažymėjimas, ypač aukšto lygio)
   • NQ advanced higher (nacionalinė kvalifikacija, ypač aukšto lygio)
   • NQ higher (nacionalinė kvalifikacija, aukšto lygio)
   • Scottish baccalaureate
   • Welsh baccalaureate
  • Profesinės pakraipos
   • GCE A levels in applied subjects (taikomųjų dalykų bendrojo išsilavinimo pažymėjimas, ypač aukšto lygio)
   • GCE AS levels in applied subjects (taikomųjų dalykų šakinio bendrojo išsilavinimo pažymėjimas, ypač aukšto lygio)
  Šaltinis: 
  Cedefop, 2004 m.; Ministère de l’éducation nationale.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO