You are here

Kuriose šalyse išduodamas „Europass“ mobilumo dokumentas?

„Europass“ mobilumo dokumentas išduodamas šiose šalyse:

  • Europos Sąjungoje (valstybėse narėse ir šalyse kandidatėse);
  • Europos laisvosios prekybos asociacijos narėse / Europos ekonominėje erdvėje (Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje).

Nerandate, ko reikia?

95 % klausimų galima atsakyti pasitelkus šią paieškos priemonę.