You are here

Ar galiu prašyti „Europass“ mobilumo dokumento laikotarpiui, kurį užsienyje dirbau au pair arba lankiau kalbų kursus?

Taip.

„Europass“ mobilumo dokumente įrašomi mokymosi laikotarpiai, praleisti kitoje Europos šalyje. Prašymus dėl „Europass“ mobilumo dokumento paprastai teikia mokyklos, profesinės mokyklos, profesinio mokymo centrai, akademinių institucijų tarptautinių ryšių skyriai ir įmonių bei universitetų žmogiškųjų išteklių departamentai. Labai svarbu, kad būtų laikomasi kokybės kriterijų, nustatytų Sprendime dėl „Europass“ ir taikomų užsienyje praleidžiamam laikotarpiui. Taikomi šie kriterijai:

  • rašytinis siunčiančiosios institucijos ir priimančiosios organizacijos susitarimas dėl mokymosi turinio, tikslų ir trukmės;
  • tinkamas kalbinis dalyvių pasirengimas;
  • mentorius užsienyje pagalbai teikti ir ryšiams palaikyti;
  • visos susijusios šalys turi būti Europos Sąjungos valstybės narės arba ELPA ar EEE šalys (taip pat Turkija ir Kroatija).

Nerandate, ko reikia?

95 % klausimų galima atsakyti pasitelkus šią paieškos priemonę.