You are here

Ar galiu naudoti arba kopijuoti informaciją, pateikiamą „Europass“ svetainėje?

Leidžiama kopijuoti Europass svetainės informaciją, išskyrus tuos atvejus, kuriais tai daroma komerciniais tikslais (pavyzdžiui, norint parduoti CV šabloną), kopijuoti galima su sąlyga, kad nurodomas šaltinis (© Europos Sąjunga arba © Europos Sąjunga ir Europos Taryba – kalbų pase) ir svetainės adresas (http://europass.cedefop.europa.eu), nebent yra nurodyta kitaip.

Nerandate, ko reikia?

95 % klausimų galima atsakyti pasitelkus šią paieškos priemonę.