You are here

Skaitmeninis gebėjimas

 

Parsisiųsti

 • Informacijos apdorojimas
  • Pradedantis vartotojas

   Moku ieškoti informacijos internete naudodamasis paieškos sistemomis. Žinau, kad ne visa internete esanti informacija yra patikima.  Moku įrašyti arba saugoti failus ar turinį (pvz., tekstinę informaciją, paveikslėlius, muziką, vaizdo įrašus, interneto tinklalapius) ir atkurti juos iš įrašymo ar saugojimo vietų.

  • Pažengęs vartotojas

   Ieškoti informacijos moku įvairiomis paieškos sistemomis. Ieškodamasnaudojuosi tam tikrais filtrais (pvz., kad ieškotų tik vaizdų, vaizdo įrašų ar žemėlapių). Rastos informacijos patikimumą vertinu lygindamas informaciją iš skirtingųšaltinių. Informaciją grupuoju į failus bei aplankus,kad būtų lengviau ją surasti. Darau įrašytos informacijos ar bylų atsargines kopijas.

  • Įgudęs vartotojas

   Moku naudotis išplėstinėmis paieškos sistemomis (pvz., naudojant paieškos operatorius) patikimai informacijai internete rasti. Moku naudotis naujienų srautu (pvz. RSS), kad gaučiau naujausią informaciją apie dominančius dalykus. Moku įvertinti informacijos pagrįstumą ir patikimumą naudodamas įvairius kriterijus. Žinau naujienas informacijos paieškos, saugojimo ir atkūrimo srityse. Moku išsaugoti internete rastą informaciją skirtingais formatais. Moku naudotis debesų technologijos informacijos saugyklomis.

 • Turinio kūrimas
  • Pradedantis vartotojas

   Naudodamasis skaitmeninėmis priemonėmis moku kurti paprastą skaitmeninį turinį (pvz., tekstus, lenteles, vaizdus, garso failus) mažiausiai vienu formatu. Moku atlikti kitų sukurto turinio elementarų redagavimą. Žinau, kad turinys gali būti saugomas autorių teisių. Mano naudojamoje programinėje įrangoje ir taikomosiose programose moku pritaikyti ir keisti paprastas funkcijas ir parametrus (pvz., pakeisti numatytuosius parametrus).

  • Pažengęs vartotojas

   Moku kurti sudėtingą skaitmeninį turinį įvairiais formatais (pvz., tekstus, lenteles, vaizdus, garso failus). Moku naudotis priemonėmis/redaktoriais kurdamas interneto tinklalapius arba tinklaraščius panaudodamas šablonus (pvz., „WordPress“). Moku naudoti elementarų formatavimą (pvz., įterpti išnašas, diagramas, lenteles) mano arba kitų sukurtam turiniui. Žinau kaip pateikti nuorodą ir panaudoti turinį, kuriam galioja autorių teisės. Žinau vienos programavimo kalbos pagrindus. 

  • Įgudęs vartotojas

   Moku sukurti arba modifikuoti sudėtingą, multimedijos turinį įvairiais formatais naudodamasis įvairiomis skaitmeninėmis platformomis, priemonėmis ir aplinkomis. Moku sukurti interneto svetainę naudodamasis programavimo kalba. Moku naudoti įvairių priemonių išplėstines formatavimo funkcijas (pvz., laiškų suliejimą, skirtingų formatų dokumentų suliejimą, naudoti sudėtingas formules, makrokomandas). Žinau kaip taikyti licencijas ir autorių teises. Moku naudotis keletu programavimo kalbų. Kompiuterinėmis priemonėmis moku projektuoti, kurti ir keisti duomenų bazes.

 • Komunikacija
  • Pradedantis vartotojas

   Moku susisiekti su kitais mobiliuoju telefonu, naudodamasis interneto telefonija (pvz. „Skype“), el. paštu arba pokalbių programomis – naudodamas pagrindines funkcijas (pvz., balso žinutės, SMS, el. laiškų siuntimas ir gavimas, dalinimasis tekstine informacija). Moku internete bendrinti failus ir tekstus naudodamasis paprastomis priemonėmis. Žinau, kad su paslaugų teikėjais (pvz., valstybinėmis institucijomis, bankais, ligoninėmis) galiu bendrauti naudodamasis skaitmeninėmis technologijomis. Žinau apie socialinius tinklalapius ir bendradarbiavimo internetu priemones. Žinau, kad naudojant skaitmenines priemones galioja tam tikros bendravimo taisyklės (pvz., komentavimui, asmeninės informacijos bendrinimui). 

  • Pažengęs vartotojas

   Moku naudotis kelių komunikacijos priemonių išplėstinėmis funkcijomis (pvz., naudojant VoIP ir dalinantis failais). Moku naudotis bendradarbiavimo priemonėmis ir prisidėti prie bendro darbo, pvz., prie kitų sukurtų bendrintų dokumentų ir (arba) failų. Moku naudotis kai kuriomis internetinių paslaugų funkcijomis (pvz., viešosiomis paslaugomis, elektronine bankininkyste, pirkimu internetu). Perduodu arba dalinuosi žiniomis si kitais internetu (pvz., per socialinius tinklalapius arba internetinėse bendruomenėse). Žinau bendravimo internetu taisykles - tinklo etiketą ("netiquette") ir jų laikausi.

  • Įgudęs vartotojas

   Bendravimui internetu aktyviai naudojuosi įvairiausiomis komunikacijos priemonėmis (el. paštu, pokalbių programomis, SMS, tiesioginių pranešimų mainais, tinklaraščiais, mikrotinklaraščiais, socialiniais tinklais). Moku kurti ir tvarkyti turinį naudodamas bendradarbiavimo priemonėmis (pvz., elektroniniais kalendoriais, projektų valdymo sistemomis, internetiniais tikrinimo įrankiais, internetinėmis skaičiuoklėmis). Aktyviai dalyvauju interneto erdvėse („Online spaces“) ir naudojuosi keletu paslaugų (pvz., viešosiomis paslaugomis, internetine bankininkyste, pirkimu internetu). Moku naudotis išplėstinėmis komunikavimo priemonių funkcijomis (pvz., vaizdo konferencijomis, pasidalinimu duomenimis, pasidalinimu taikomosiosmis programomis).

 • Problemų sprendimas
  • Pradedantis vartotojas

   Moku susirasti palaikymą ir pagalbą atsiradus techninei problemai arba naudojant naują įrenginį, programą ar aplikaciją. Žinau kaip išspręsti kai kurias įprastas problemas (pvz., uždaryti programą, iš naujo paleisti kompiuterį, iš naujo įdiegti/atnaujinti programą, patikrinti interneto ryšį). Žinau, kad skaitmeniniai įrenginiai gali man padėti spręsti problemas. Taip pat žinau, kad jie turi savų apribojimų. Susidūrus su technologine arba netechnologine problema, jos sprendimui galiu pasinaudoti man žinomais skaitmeniniais įrankiais. Žinau, kad turiu reguliariai atnaujinti savo skaitmeninius įgūdžius.

  • Pažengęs vartotojas

   Galiu išspręsti daugumą dažniausiai pasitaikančių problemų, iškylančių naudojantis skaitmeninėmis technologijomis. Moku naudotis skaitmeninėmis technologijomis problemoms (netechninėms) spręsti. Galiu pasirinkti skaitmeninę priemonę, kuri atitinka mano poreikius, ir įvertinti jos efektyvumą. Galiu spręsti technologines problemas ištirdamas programų arba priemonių parametrus ir parinktis. Reguliariai atnaujinu savo skaitmeninius įgūdžius. Žinau savo trūkumus ir stengiuosi užpildyti esamas spragas.

  • Įgudęs vartotojas

   Galiu išspręsti beveik visas problemas, iškylančias naudojantis skaitmeninėmis technologijomis. Galiu pasirinkti tinkamą priemonę, įrenginį, taikomąją programą, programinę įrangą arba paslaugą problemoms (netechninėms) spręsti. Nusimanau apie naujus technologinius pasiekimus. Suprantu, kaip veikia naujos priemonės/įrankiai. Dažnai atnaujinu savo skaitmeninius įgūdžius.

 • Saugumas
  • Pradedantis vartotojas

   Moku naudotis elementariomis priemonėmis mano įrenginiams apsaugoti (pvz., naudojant antivirusines programas ir slaptažodžius). Žinau, kad ne visa informacija internete yra patikima. Žinau, kad mano kredencialai (vartotojo vardas ir slaptažodis) gali būti pavogti. Žinau, kad neturėčiau atskleidinėti asmeninės informacijos internete.  Žinau, kad pernelyg daug naudojantis skaitmeninėmis technologijomis tai gali pakenkti mano sveikatai. Naudoju elementarias energijos taupymo priemones. 

  • Pažengęs vartotojas

   Esu įdiegęs apsaugos programas įrenginiuose, kuriuos naudoju prieigai prie interneto (pvz., antivirusinę programą, užkardą). Šias programas reguliariai paleidžiu ir reguliariai atnaujinu.  Naudoju skirtingus slaptažodžius prieigai prie skirtingos įrangos, įrenginių ir skaitmeninių paslaugų ir periodiškai juos keičiu. Galiu atpažinti interneto svetaines arba el. laiškus, kurie gali būti naudojami sukčiavimui ar neteisėtam pinigų išviliojimui.  Moku formuoti savo internetinę skaitmeninę tapatybę ir atsekti savo skaitmeninius pėdsakus. Suprantu apie rizikas sveikatai, susijusias su skaitmeninių technologijų naudojimu (pvz., ergonomiją, priklausomybės riziką). Aš nusimanau apie technologijos teigiamą ir neigiamą poveikį aplinkai.

  • Įgudęs vartotojas

   Aš dažnai patikrinu mano įrenginių ir (arba) mano naudojamų taikomųjų programų saugos konfigūracijas ir sistemas. Žinau ką daryti, jeigu mano kompiuteris užkrečiamas virusu. Moku konfigūruoti arba keisti mano skaitmeninių įrenginių užkardų ir apsaugos parametrus. Žinau kaip šifruoti el. laiškus arba failus.  Moku pritaikyti filtrus nuo šiukšlinių el. laiškų. Kad išvengčiau sveikatos problemų (fizinių ir psichologinių), aš protingai naudojuosi informacinėmis ir ryšių technologijomis. Aš turiu informacija pagrįstą nuostatą dėl skaitmeninių technologijų įtakos kasdieniniam gyvenimui, vartojimo internetu ir poveikio aplinkai.