You are here

Par Europass

Kas ir Europass?

Pieci dokumenti, lai padarītu Jūsu prasmes un kvalifikāciju skaidri un viegli saprotamu Eiropā:

Divi dokumenti ir brīvi pieejami:
  • Curriculum Vitae palīdz Jums skaidri un saprotami parādīt savas prasmes un kvalifikāciju. Jūs varat izveidot savu CV tiešsaistē, sekojot norādījumiem vai lejupielādējot veidlapu, piemērus un norādījumus.
  • Valodu pase ir rīks savu valodas prasmju un kvalifikācijas pašnovērtējumam. Jūs varat izveidot savu Valodu pasi, sekojot norādījumiem vai lejupielādējot veidlapu, piemērus un norādījumus.
Trīs dokumenti, ko izsniedz izglītības un mācību iestādes:
  • Europass Mobilitātes dokumentā norāda zināšanas un prasmes, kas iegūtas citā Eiropas valstī.
  • Pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam apraksta zināšanas un prasmes, ko ieguvuši pamatizglītības un vidējās izglītības līmeņa profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu īpašnieki. Tas papildina oficiālajā apliecībā iekļauto informāciju, padarot to vieglāk saprotamu, jo īpaši ārvalstīs.
  • Diploma pielikumā apraksta zināšanas un prasmes, ko ieguvuši augstākās izglītības diplomu īpašnieki. Tas papildina oficiālajā diplomā iekļauto informāciju, padarot to vieglāk saprotamu, jo īpaši ārvalstīs.
Nacionālo Europass centru tīkls

Mērķis

  • Palīdzēt iedzīvotājiem saprotamā veidā parādīt savas prasmes un kvalifikāciju, lai atrastu darbu vai mācību iespējas.
  • Palīdzēt darba devējiem saprast darbaspēka prasmes un kvalifikāciju.
  • Palīdzēt izglītības un mācību iestādēm noteikt mācību programmas saturu un informēt par to.