You are here

Par Europass

Kas ir Europass?

Pieci dokumenti, lai padarītu Jūsu prasmes un kvalifikāciju skaidri un viegli saprotamu Eiropā:

Divi dokumenti ir brīvi pieejami:
Trīs dokumenti, ko izsniedz izglītības un mācību iestādes:
  • Europass Mobilitātes dokumentā norāda zināšanas un prasmes, kas iegūtas citā Eiropas valstī.
  • Pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam apraksta zināšanas un prasmes, ko ieguvuši pamatizglītības un vidējās izglītības līmeņa profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu īpašnieki. Tas papildina oficiālajā apliecībā iekļauto informāciju, padarot to vieglāk saprotamu, jo īpaši ārvalstīs.
  • Diploma pielikumā apraksta zināšanas un prasmes, ko ieguvuši augstākās izglītības diplomu īpašnieki. Tas papildina oficiālajā diplomā iekļauto informāciju, padarot to vieglāk saprotamu, jo īpaši ārvalstīs.
Nacionālo Europass centru tīkls

Mērķis

  • Palīdzēt iedzīvotājiem saprotamā veidā parādīt savas prasmes un kvalifikāciju, lai atrastu darbu vai mācību iespējas.
  • Palīdzēt darba devējiem saprast darbaspēka prasmes un kvalifikāciju.
  • Palīdzēt izglītības un mācību iestādēm noteikt mācību programmas saturu un informēt par to.