You are here

Europass vēsture

1998. gadā, Eiropas Komisija un Cedefop (Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs) organizēja Eiropas forumu par profesionālo kvalifikāciju caurskatāmību, lai sociālie partneri kopā ar valstu par izglītību atbildīgajām organizācijām pārspriestu ar kvalifikāciju pārskatāmību saistītus jautājumus.

Foruma uzdevumi bija:

 • novērst šķēršļus, kas kavē mobilitāti profesionālo kvalifikāciju pārskatāmības trūkuma dēļ
 • veicināt dialogu par pastāvošajām iniciatīvām, līdzekļiem un institūcijām
 • sekmēt jau pieņemto politisko lēmumu ieviešanu dzīvē
 • apspriest jaunas iniciatīvas.

Foruma noslēgumā izveidoja:

 • divus dokumentus (Eiropas CV un Pielikumu kvalifikāciju apliecinošam dokumentam);
 • Nacionālo informācijas centru par profesionālājām kvalifikācijām tīklu

Europass ietver arī trīs citus dokumentus, kurus Eiropas līmenī izstrādāja divdesmitā gadsimta deviņdesmito gadu beigās:

 • Diploma pielikumu kopīgi izstrādāja Eiropas Komisija, Eiropas Padome un Unesco, lai to lietotu visas Eiropas augstskolas savu kvalifikāciju aprakstīšanai. To lietot rekomendē arī 1999.gada Boloņas deklarācija un 2001.gada Eiropas Savienības Padomes un Parlamenta rekomendācija par studentu, praktikantu, brīvprātīgo un skolotāju mobilitāti Kopienā (OJ L 215 of 9.8.2001); Diploma pielikumu augstskolas jau pamazām ievieš, un Eiropas valstis ir vienojušās padarīt tā lietojumu plaši izplatītu (skatīt Berlīnes Ministru komunikē). Diploma pielikums ir cieši saistīts ar Eiropas Kredītu pārneses sistēmu.
 • Europass Valodu pase kas ir pieejama šajā vietnē ir daļa no Eiropas Valodu portfeļa, ko izstrādājusi Eiropas Padome, un tajā var aprakstīt valodu prasmes, balstoties uz Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei.
 • Europass Mobilitātes apliecinājums kas ir pieejams šajā tīmekļa vietnē, aizvieto Europass Training dokumentu, kuru izveidoja ar Eiropadomes lēmumu 1999/51/EK un kuru sāka lietot no 2000.gada. Europass Training bija dokuments, kurā atspoguļoja mācību prakšu ārzemēs periodus. Laikā no 2000. līdz 2004.gadam tika izsniegti vairāk nekā 100 000 Europass Training dokumentu . Europass Mobilitātes apliecinājumam ir plašāks lietojums, - tas atspoguļo ne tikai mācību prakšu periodus, bet arī akadēmisko studiju periodus ārzemēs.

2002. gadā Eiropas forumu par profesionālo kvalifikāciju pārskatāmību aizstāja tehniska darba grupa, kuras uzdevums, sekojot Kopenhāgenas deklarācijā noteiktajām nostādnēm bija:

"palielināt profesionālās izglītības pārskatāmību, ieviešot un racionalizējot informācijas resursus un tīklus, tostarp iekļaujot tādus esošos instrumentus kā Eiropas CV, Pielikumu kvalifikāciju apliecinošam dokumentam, Diploma pielikumu, Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei un Europass vienotā ietvarstruktūrā."

Lai realizētu šo ambiciozo uzdevumu, darba grupa izstrādāja vienotas sistēmas plānu un pagaidu tīmekļa vietni.

2003. gadā, pēc plašām konsultācijām ar valstu atbildīgajām institūcijām un sociālajiem partneriem Eiropas Komisija izveidoja priekšlikumu ES Parlamenta un Padomes lēmumam par vienotu Kopienas sistēmu kvalifikāciju un kompetences pārskatāmībai (Europass). Šo lēmumu ES Parlaments un Padome pieņēma 2004. gadā un tas paredzēja arī tīmekļa vietnes izveidi.

Uzklikšķiniet šeit, lai izlasītu lēmuma par Europass tekstu.

2005. gada februāris: Europass interneta vietnes oficiālā atklāšana konferencē Luksemburgā, kas tajā gadā ir ES prezidējošā valsts.

2011. gada decembris: Europass interneta vietne piedzīvo būtiskas izmaiņas un iegūst jaunu, modernu grafisko identitāti. Uzlabota navigācija nodrošina ātrāku piekļuvi visbiežāk meklētajai informācijai.

2012. gada decembris:

- pieejama jauna CV forma un tiešsaistes redaktors. Uzlabojumi:

 • lietotājam draudzīgāka tiešsaistes saskarne gala dokumenta veidolā;
 • jaunas iedaļas: Interneta vietnes adrese, Tūlītējā ziņojumapmaiņa, Diplomi vai apliecības (par svešvalodu apguvi);
 • uzlaboti paskaidrojumi labākai informācijas strukturēšanai: projektu, konferenču, publikāciju u.c. apraksti;
 • jauna grafiskā identitāte labākai gatava CV lasāmībai: jauns burtraksts, krāsu lietojums, vienkāršotas iedaļas u.c.

Eiropas Prasmju pase tiek ieviesta reizē ar jauno CV. Eiropas Prasmju pase ir lietotājam draudzīgs elektronisks portfolio, kas palīdz studentiem, strādājošajiem vai darba meklētājiem veidot personīgu, no atsevišķiem dokumentiem sastāvošu apkopojumu par visas dzīves garumā iegūtajām prasmēm un kvalifikāciju.

EPP var ietvert virkni dokumentu (Valodu pasi, izglītības dokumentu kopijas, darba pieredzi apliecinošus dokumentus u.c.). Pievienota Europass CV, Eiropas Prasmju pase padarīs CV izsmeļošāku, apliecinot tajā norādītās prasmes un kvalifikāciju.

April 2018: Adoption of the revised Europass framework

EU Member States adopted the Commission's proposal to revise the Europass framework. The revision, which aims at simplifying and modernising the Europass CV and other skills tools for the digital age, will enable people across the EU to make their skills and qualifications more visible, and will help policy makers to anticipate labour market needs and trends.